Heroes V: Tribes of the East - Specializace hrdinů Tribes of the East

Tvrz

Specializace hrdinů -> Tvrz | Azyl | Nekropole
Hrdinové -> Tvrz | Pevnost | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole

 

Chánova čepel

HoMM5

Zabijáci, kati a náčelníci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě úrovně hrdiny, počínaje úrovní první.

  • Hrdinové: Goršak, Kunyak.

 

Chánova pěst

HoMM5

Bojovníci, bijci a štváči v hrdinově armádě získají bonus +1 ke svému útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, první úrovní počínaje.

  • Hrdinové: Telsek.

 

Král goblinů

HoMM5

Počet goblinů v hrdinově armádě se každý týden zvýší o množství, které se rovná hrdinově úrovni. Pokud už v armádě nemáš vylepšené gobliny, ti, kteří se připojí, také nebudou vylepšení. Pokud ano, připojivší se goblini se přidají ke goblinům lovcům. Šance, že goblini hrdinu zradí, se s každou hrdinovou úrovní snižuje o 1%.

  • Hrdinové: Kilghan.

Schopnost Zbabělost nepřátelských goblinů je také upravena v hrdinův prospěch. Například na úrovni 20 spřátelení gobliny zradí pouze, když je zabito více jak 90 % skupinky (hladina Zbabělosti je 30%-20%=10%), zatímco nepřátelští goblini utečou už, když je jich 50 % zabito (30%+20%=50%).

 

Krotitel wyvern

HoMM5

Za každou úroveň hrdiny, první úrovní počínaje, získají wyverny, odporné wyverny a paokaiové v hrdinově armádě bonus +2 k životům.

  • Hrdinové: Šak'Karukat.

Bonus k bodům zdraví je roven 2*Úroveň-1.

 

Lovec démonů

HoMM5

Pokud jsou v souboji přítomny jakékoliv démonické jednotky, jednotky v hrdinově armádě rychleji získají démonickou zuřivost.

  • Hrdinové: Kudžin.

Při každém získání bodů zuřivosti je jejich počet zvýšen o 10+2*Úroveň.

 

Popíječ krve

HoMM5

Každá zabitá nepřátelská jednotka (vyvolané jednotky se mezi ně počítají také) zvýší útok všech jednotek v hrdinově armádě o +1 za každých šest úrovní hrdiny.

  • Hrdinové: Garuna, Quroq.

Bonus k Útoku je Úroveň/6, zaokrouhleno nahoru.

 

První v bitvě

HoMM5

Tento hrdina dokáže bezprostředně po začátku souboje uskutečnit jeden zvláštní útok na blízko. Kromě toho způsobí všechny útoky hrdiny o +5% větší zranění za každou jeho úroveň.

  • Hrdinové: Kragh.

První v bitvě začíná boj s hodnotou ATB 1, což mu dává první úder, ale může se jednat pouze o fyzický útok. Škody jsou nejprve spočítány jako obvykle, zaokrouhleny dolů, a pak je aplikován násobitel (1+0.05*Úroveň) a na konec je využito zaokrouhlování Nivalu.

 

Velitel kentaurů

HoMM5

Kentauři, kentauří kočovníci a kentauří nájezdníci v hrdinově armádě získají bonus +1 ke svému útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, první úrovní počínaje. Kromě toho získají za každou úroveň hrdiny +1% ke své počáteční iniciativě.

  • Hrdinové: Hagaš.

 

Vůdce kmene

HoMM5

Všechny válečné pokřiky spotřebovávají méně many a v závislosti na úrovni hrdiny poskytují více bodů zuřivosti.

  • Hrdinové: Gotai.

Cena všech válečných pokřiků je snížena o 1+Úroveň/4, zaokrouhleno dolů, a může dosáhnout i 0 (Volání krve bude možné využít zadarmo na 16. úrovni). Bonus Zuřivosti z válečných pokřiků je zvýšen o úroveň hrdiny.

 

Znalec terénu

HoMM5

Zvyšuje počet bodů pohybu hrdiny o 1% za každé jeho tři úrovně. Snižuje postih k pohybu na cizím terénu o 2% za každou úroveň hrdiny.

  • Hrdinové: Urghat.

Hrdinovy body pohybu jsou vynásobeny (1+0.01*Úroveň). Například na 10. úrovni s Lepší logistikou to dává 3300 bodů pohybu (10% bonus).

Snížení penalizace za neznámý terén je sčítatelný: výsledná penalizace terénu je rovna Penalizace_terénu*Bonus_Hledání_cest*(1-0.02*Úroveň). Uvážíme-li, že Bonus_Hledání_cest je 50 %, sníží to přímo bonus z Hledání cest o 1 % za každou úroveň. Na 10. úrovni je tedy modifikátor 0.5*0.8=0.4 a cena za pohyb po sněhu je 100+50*0.4=120.