Heroes V: Tribes of the East - Hrdinové - Tvrz Tribes of the East

Hrdinové -> Tvrz | Pevnost | Azyl | Hvozd | Kobka | Nekropole
Specializace hrdinů -> Tvrz | Azyl | Nekropole

Hrdinové Kampaně

Gotai (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Gotai je mladý slibný vůdce, který se od ostatních skřetů odlišuje hlavně svou děsivou horlivostí. I když svým způsobem sdílel smysl pro loajalitu ke kmeni, byl velmi - skoro až nepochopitelně - oddaný Quroqovi, náčelníkovi, který ho adoptoval, když jeho vlastní rodiče zavraždila skupinka yetiů. Teď, když Quroq zemřel, musí Gotai najít své vlastní místo na světě. A vzhledem k jeho schopnostem zamíří nepochybně vysoko.

Útok3

Obrana0

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Pokročilá krvavá zuřivost

Unikátní schopnost pána démonů. Ďáblíci a démoni (a také jejich vylepšené verze) mají schopnost otevřít bránu na pláně pekelné a přivést na bojiště posily. Každá jednotka může v boji otevřít bránu pouze jednou, přičemž vyčerpá 50% své aktuální iniciativy. Nově příchozí tvoří 30% jednotek, které otevíraly bránu, a po boji zmizí.

HoMM5

Základní výkřik

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

Specializace

HoMM5

Vůdce kmene

Všechny válečné pokřiky spotřebovávají méně many a v závislosti na úrovni hrdiny poskytují více bodů zuřivosti.

Kouzla

  HoMM5
Slovo vůdce
HoMM5
Svolání do
zbraně

» Gotai je hlavní hrdina 2. kampaně ToE (Čest našim otcům) a objevuje se v poslední misi 3. kampaně ToE (Okázalý odchod).

Kudžin (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Kudžin je šamanka, skřetí vědma, které pochopení plánů matky Země a otce Nebes umožňuje přístup k mocným vizím a magii. Její vrozená inteligence a schopnost diplomacie z ní učinily uznávanou vůdkyni. Je ohleduplná, moudrá a vzdělaná a skřeti tvrdí, že její jedinou slabostí je nedostatek smyslu pro humor...

Útok3

Obrana0

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní krvavá zuřivost

Unikátní schopnost pána démonů. Ďáblíci a démoni (a také jejich vylepšené verze) mají schopnost otevřít bránu na pláně pekelné a přivést na bojiště posily. Každá jednotka může v boji otevřít bránu pouze jednou, přičemž vyčerpá 50% své aktuální iniciativy. Nově příchozí tvoří 30% jednotek, které otevíraly bránu, a po boji zmizí.

HoMM5

Základní osvícení

Za každé čtyři úrovně (včetně úrovní již dosažených) získá hrdina +1 k jedné z primárních vlastností a 5% bonus ke zkušenostem.

HoMM5

Paměť naší krve

U všech jednotek v hrdinově armádě o 15 % zvyšuje odolnost vůči magii. S mnohem větší pravděpodobností se tak vyhnou účinkům nepřátelských kouzel.

Specializace

HoMM5

Lovec démonů

Pokud jsou v souboji přítomny jakékoliv démonické jednotky, jednotky v hrdinově armádě rychleji získají démonickou zuřivost.

Kouzla

    HoMM5
Stan první
pomoci

» Kujin se objevuje ve 2. kampani ToE (Čest našim otcům).

 

Kunyak (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Jako dítěti stvořené rasy vře Kunyakovi krev v žilách, když vidí podmínky, v nichž jeho lid žije. Jeho lidé jsou považováni za otroky a pro ostatní nejsou víc lidmi než třeba golemové čarodějů - a takové zacházení nemohou skřeti tolerovat. Přesto sní Kunyak o něčem jiném, chce totiž najít místo, kde by skřetům zařídil domov, v němž by žili podle svých vlastních pravidel. Je přesvědčený, že jedinou nadějí pro jeho lid je proměnit tenhle sen ve skutečnost.

Útok3

Obrana0

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Pokročilá krvavá zuřivost

Unikátní schopnost pána démonů. Ďáblíci a démoni (a také jejich vylepšené verze) mají schopnost otevřít bránu na pláně pekelné a přivést na bojiště posily. Každá jednotka může v boji otevřít bránu pouze jednou, přičemž vyčerpá 50% své aktuální iniciativy. Nově příchozí tvoří 30% jednotek, které otevíraly bránu, a po boji zmizí.

HoMM5

Mocná rána

Zvyšuje rychlost kouzlení hrdiny při boji. Interval mezi dvěma po sobě jdoucími kouzly se snižuje o 10 %.

Specializace

HoMM5

Chánova čepel

Zabijáci, kati a náčelníci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě úrovně hrdiny, počínaje úrovní první.

» Kunyak je hlavní hrdina scénářů pro jednoho hráče v ToE (Kalich hromu) a (Bojový pokřik svobody).

Quroq (Hrdina z kampaní)

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Quroq, vůdce zneužívaného lidu, se ke svým záměrům nebojí použít nátlak, lest ani krutost. Jak říká, je to jen otázka efektivity a žádný čin pro něj není nepřijatelný, má-li posloužit k dosažení jeho vize skřetí budoucnosti. Je přesvědčen, že lidé a ostatní rasy budou kmeny skřetů vždy pronásledovat a zotročovat, a myšlenka, že nejlepší obrana je útok, mu určitě není cizí.

Útok3

Obrana0

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní krvavá zuřivost

Unikátní schopnost pána démonů. Ďáblíci a démoni (a také jejich vylepšené verze) mají schopnost otevřít bránu na pláně pekelné a přivést na bojiště posily. Každá jednotka může v boji otevřít bránu pouze jednou, přičemž vyčerpá 50% své aktuální iniciativy. Nově příchozí tvoří 30% jednotek, které otevíraly bránu, a po boji zmizí.

HoMM5

Základní vedení

Zvyšuje morálku všech jednotek v armádě hrdiny o +1.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

Specializace

HoMM5

Popíječ krve

Každá zabitá nepřátelská jednotka (vyvolané jednotky se mezi ně počítají také) zvýší útok všech jednotek v hrdinově armádě o +1 za každých šest úrovní hrdiny.

Kouzla

    HoMM5
Balista

» Quroq je hlavní hrdina úvodní kampaně ToE (Zuřivost kmenů).

 

Hrdinové

Garuna

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Skřetí historie zná dobu bojovníků, jimž krvavá zuřivost kolovala přímo v žilách coby dědictví dávných démonických předků. Garuna je dcera šamanky, která se účastnila obětních rituálů i přes své pokročilé těhotenství a své dítě na svět přivedla během rituálu ohně a krve. Není tedy divu, že se z ní stala proslulá (Popíječka krve) a pokaždé, když se jí podaří pobít skupinu nepřátel, stanou se její bojovníci ještě silnějšími.

Útok3

Obrana0

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní krvavá zuřivost

Unikátní schopnost pána démonů. Ďáblíci a démoni (a také jejich vylepšené verze) mají schopnost otevřít bránu na pláně pekelné a přivést na bojiště posily. Každá jednotka může v boji otevřít bránu pouze jednou, přičemž vyčerpá 50% své aktuální iniciativy. Nově příchozí tvoří 30% jednotek, které otevíraly bránu, a po boji zmizí.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

HoMM5

Lukostřelba

Zvyšuje o 20 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji na dálku.

Specializace

HoMM5

Popíječ krve

Každá zabitá nepřátelská jednotka (vyvolané jednotky se mezi ně počítají také) zvýší útok všech jednotek v hrdinově armádě o +1 za každých šest úrovní hrdiny.

 

Goršak

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Mezi skřety je málo přirozených vůdců, neboť k získání jejich důvěry je apotřebí nejen statečnost a inteligence, ale i určitá divokost. Goršak je v tomhle trochu výjimečný - i ostatní velitelé k němu díky jeho dovednostem čas
od času vzhlížejí. Během dlouhého sucha roku prašných polí dokázal udržet křehké spojenectví sedmi kmenů navzdory šestiměsíční cestě skrz písek, ohni, útokům rozzuřených bestií, válce s trpasličími odpadlíky a nakonec nečekané povodni. Je náčelníkem mezi náčelníky, kteří bojují s velkým zápalem, když Goršak stojí po jejich boku.

Útok3

Obrana0

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Pokročilá krvavá zuřivost

Unikátní schopnost pána démonů. Ďáblíci a démoni (a také jejich vylepšené verze) mají schopnost otevřít bránu na pláně pekelné a přivést na bojiště posily. Každá jednotka může v boji otevřít bránu pouze jednou, přičemž vyčerpá 50% své aktuální iniciativy. Nově příchozí tvoří 30% jednotek, které otevíraly bránu, a po boji zmizí.

HoMM5

Mocná rána

Zvyšuje rychlost pohybu hrdiny po zemi o 10%.

Specializace

HoMM5

Chánova čepel

Zabijáci, kati a náčelníci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě úrovně hrdiny, počínaje úrovní první.

 

Hagaš

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Hagaš byla nalezena opuštěná a bloumající ve stepích blízko Quthughu během roku mořské hřívy. Ujal se ji kmen kentaurů, který ji vychoval jako svou vlastní. Nyní je z ní vůdkyně kentauří armády, která je díky ní nejen rychlá, ale i spolehlivá a nebezpečná.

Útok3

Obrana0

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní krvavá zuřivost

Unikátní schopnost pána démonů. Ďáblíci a démoni (a také jejich vylepšené verze) mají schopnost otevřít bránu na pláně pekelné a přivést na bojiště posily. Každá jednotka může v boji otevřít bránu pouze jednou, přičemž vyčerpá 50% své aktuální iniciativy. Nově příchozí tvoří 30% jednotek, které otevíraly bránu, a po boji zmizí.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

HoMM5

Paměť naší krve

Umožňuje hrdinovi učit se magická kouzla třetího kruhu bez ohledu na pokročilost v dané škole magie.

Specializace

HoMM5

Velitel kentaurů

Kentauři, kentauří kočovníci a kentauří nájezdníci v hrdinově armádě získají bonus +1 ke svému útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, první úrovní počínaje. Kromě toho získají za každou úroveň hrdiny +1% ke své počáteční iniciativě.

 

Kilghan

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Míšení ras je mezi skřety velké tabu. I přesto ale ze spojení goblinů a skřetů vzešla linie gobliních pánů. Ti jsou o něco menší než skřeti a chytřejší než goblini. Kilghan se svým rodem představuje to nejnebezpečnější z obou ras. Goblini pro něj rádi bojují a pod jeho velením je menší pravděpodobnost, že z bitvy utečou.

Útok3

Obrana0

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní krvavá zuřivost

Unikátní schopnost pána démonů. Ďáblíci a démoni (a také jejich vylepšené verze) mají schopnost otevřít bránu na pláně pekelné a přivést na bojiště posily. Každá jednotka může v boji otevřít bránu pouze jednou, přičemž vyčerpá 50% své aktuální iniciativy. Nově příchozí tvoří 30% jednotek, které otevíraly bránu, a po boji zmizí.

HoMM5

Základní vedení

Zvyšuje morálku všech jednotek v armádě hrdiny o +1.

HoMM5

Verbování

Zvyšuje týdenní přírůstek jednotek první úrovně o +3, druhé úrovně o +2 a třetí úrovně o +1. Aby se efekt uplatnil, musí se hrdina poslední den v týdnu nacházet v přátelském městě.

Specializace

HoMM5

Král goblinů

Počet goblinů v hrdinově armádě se každý týden zvýší o množství, které se rovná hrdinově úrovni. Pokud už v armádě nemáš vylepšené gobliny, ti, kteří se připojí, také nebudou vylepšení. Pokud ano, připojivší se goblini se přidají ke goblinům lovcům. Šance, že goblini hrdinu zradí, se s každou hrdinovou úrovní snižuje o 1%.

Kouzla

    HoMM5
Vozík se
střelivem

 

Kragh

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Kragh byl přirovnáván k (blesku z čistého nebe): k energii, která prosvětlí neposkvrněnou oblohu náhle a zčistajasna. Tuto přezdívku poprvé dostal, když byl nepřítel, se kterým bojoval, odmrštěn beze zbraně pryč z kruhu ještě dřív, než dokončil svůj rituální řev výzvy. Kragh je prudký a agresivní i na skřetí měřítka a jeho rychlost a horlivost mu umožňují zaútočit ještě dříve než jeho vojákům.

Útok3

Obrana0

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní krvavá zuřivost

Unikátní schopnost pána démonů. Ďáblíci a démoni (a také jejich vylepšené verze) mají schopnost otevřít bránu na pláně pekelné a přivést na bojiště posily. Každá jednotka může v boji otevřít bránu pouze jednou, přičemž vyčerpá 50% své aktuální iniciativy. Nově příchozí tvoří 30% jednotek, které otevíraly bránu, a po boji zmizí.

HoMM5

Základní útok

Zvyšuje o 5 % poškození, které tvé jednotky způsobují v boji zblízka.

HoMM5

Bojové šílenství

Minimální a maximální poškození působované všemi tvory pod velením hrdiny se zvyšuje o 1. Účinné zejména pro armády jednotek na nízké úrovni.

Specializace

HoMM5

První v bitvě

Tento hrdina dokáže bezprostředně po začátku souboje uskutečnit jeden zvláštní útok na blízko. Kromě toho způsobí všechny útoky hrdiny o +5% větší zranění za každou jeho úroveň.

 

Šak'Karukat

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

I když všechny skřetí děti bývají statečné a divoké, Šak'Karukat byl extrém i mezi nimi. Už během dospívání byl naprosto nezvladatelný a jeho kmen se obával, že ho budou muset vyhnat. Naštěstí ho zachránilo setkání s prodejcem wyvern, jejichž moc a krutost mu rázem učarovaly. Zaměřil se tedy na jejich ovládnutí a posílení. Žene-li jeho wyverny oddanost či strach, těžko říct, ale je pravda, že jsou mnohem silnější a v boji vydrží déle.

Útok3

Obrana0

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní krvavá zuřivost

Unikátní schopnost pána démonů. Ďáblíci a démoni (a také jejich vylepšené verze) mají schopnost otevřít bránu na pláně pekelné a přivést na bojiště posily. Každá jednotka může v boji otevřít bránu pouze jednou, přičemž vyčerpá 50% své aktuální iniciativy. Nově příchozí tvoří 30% jednotek, které otevíraly bránu, a po boji zmizí.

HoMM5

Základní obrana

Snižuje o 10 % poškození, které tvé jednotky utrpí v boji zblízka.

HoMM5

Vitalita

Zvyšuje počet bodů zdraví všech tvých vojáků o 2. (Zvláště účinné u velkých armád.)

Specializace

HoMM5

Krotitel wyvern

Za každou úroveň hrdiny, první úrovní počínaje, získají wyverny, odporné wyverny a paokaiové v hrdinově armádě bonus +1 +2 k životům.

 

Telsek

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Telsek! Skřetí bojovníci pozvednou hlavy a vzplane v nich oheň, sotva uslyší jeho jméno. Vychován byl pyšnou rodinou bojovníků a svého prvního vlka zabil v šesti letech. Pod jeho velením byly vyhlazeny celé karavany krutých otrokářů ze Svobodných měst - jejich těla pak dlouho hnila podél hlavních obchodních cest jako varování. Je to šampión obyčejných skřetů, kteří se mohou v boji přetrhnout, aby od této žijící legendy zaslechli slovo chvály.

Útok3

Obrana0

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní krvavá zuřivost

Unikátní schopnost pána démonů. Ďáblíci a démoni (a také jejich vylepšené verze) mají schopnost otevřít bránu na pláně pekelné a přivést na bojiště posily. Každá jednotka může v boji otevřít bránu pouze jednou, přičemž vyčerpá 50% své aktuální iniciativy. Nově příchozí tvoří 30% jednotek, které otevíraly bránu, a po boji zmizí.

HoMM5

Základní válečné stroje

Zvyšuje celkovou účinnost válečných strojů. Zvyšuje útok a obranu balist, a také jimi způsobené poškození. Zvyšuje poškození způsobené katapultem a zajišťuje mu pravděpodobnost zásahu 30 %. Stan první pomoci získává zvýšenou schopnost léčit. Vozík se střelivem získává schopnost zvyšovat o 1 útok na dálku bojujících jednotek v armádě hrdiny.

HoMM5

Síla nad magií

U všech jednotek v hrdinově armádě o 15 % zvyšuje odolnost vůči magii. S mnohem větší pravděpodobností se tak vyhnou účinkům nepřátelských kouzel.

Specializace

HoMM5

Chánova pěst

Bojovníci, bijci a štváči v hrdinově armádě získají bonus +1 ke svému útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, první úrovní počínaje.

Kouzla

    HoMM5
Balista

 

Urghat

HoMM5

Životopis

Vlastnosti

Urghat se říkalo (Neviditelná) a také (Neklidná). Její znalosti stopování a cestování v dobách, kdy ještě byla obyčejnou lovkyní, zaručily, že její kmen nikdy netrpěl hladem. Během brutální zimy v roce dlouhého mrazu nejen že zabila mnoho yetiů, kteří se proháněli mezi stany při hledání jídla, ale dokázala jednoho z nich stopovat po šest dní až k jeho tlupě, kde během dalšího týdne pobila všech třicet sedm jejích členů. Je zvyklá cestovat daleko a svižně po jakémkoliv terénu a vojáci, které vede, se vždy dostanou všude rychleji.

Útok3

Obrana0

Síla kouzel1

Vědomosti1

Dovednosti a schopnosti

HoMM5

Základní krvavá zuřivost

Unikátní schopnost pána démonů. Ďáblíci a démoni (a také jejich vylepšené verze) mají schopnost otevřít bránu na pláně pekelné a přivést na bojiště posily. Každá jednotka může v boji otevřít bránu pouze jednou, přičemž vyčerpá 50% své aktuální iniciativy. Nově příchozí tvoří 30% jednotek, které otevíraly bránu, a po boji zmizí.

HoMM5

Základní logistika

Zvyšuje rychlost pohybu hrdiny po zemi o 10%.

HoMM5

Hledání cest

Snižuje postih za přesun v nerovném terénu o 50%.

Specializace

HoMM5

Znalec terénu

Zvyšuje počet bodů pohybu hrdiny o 1% za každé jeho tři úrovně. Snižuje postih k pohybu na cizím terénu o 2% za každou úroveň hrdiny.