Heroes V - Jednotky - Kobka

1. Úroveň

Zvěd

Scout

Popis

Hlavním úkolem zvědů na bojišti je střílet z kuší. Jsou však vycvičeni i pro boj zblízka a dokáží se velmi dobře bránit.

Atributy

Útok3

Obrana3

Škody2 - 4

Život10

Iniciativa10

Pohyblivost5

Mana0

Střely5

Scout

Zkušenost za zabití12

Síla180

Přírůstek7

Cena

Zlato60

Střelec | Žádný postih při útoku zblízka | Střelecký postih

 

Vrah - Vylepšený

Assassin

Popis

Hlavní rolí vraha na bojišti je útočit zdálky smrtící kuší. Svými magickými šípy působí nepřátelům velmi těžká zranění.

Atributy

Útok4

Obrana3

Škody2 - 4

Život14

Iniciativa12

Pohyblivost5

Mana0

Střely5

Assassin

Zkušenost za zabití23

Síla295

Přírůstek7

Cena

Zlato100

Střelec | Žádný postih při útoku zblízka | Střelecký postih | Otrávený útok

 

2. Úroveň

Krvavá panna

Blood Maiden

Popis

Krvavé panny jsou bleskurychlé bojovnice, jejichž způsob boje by se dal přirovnat k překroucené formě bojového tance. V rukou třímají dva krátké meče, s nimiž se rychle přiblíží k nepříteli, udeří a pak se vrátí na původní místo.

Atributy

Útok4

Obrana2

Škody5 - 7

Život16

Iniciativa14

Pohyblivost7

Mana0

Střely0

Blood Maiden

Zkušenost za zabití21

Síla333

Přírůstek5

Cena

Zlato125

Úder a únik

 

Krvavá fúrie - Vylepšený

Blood Fury

Popis

Krvavé fúrie jsou elitními válečnicemi vojsk temných elfů. Bojový tanec pojaly svým vlastním způsobem, který je velice účinný. Dokáží vyrazit, udeřit a rychle zmizet, aniž by měl nepřítel příležitost jim ránu oplatit.

Atributy

Útok5

Obrana3

Škody5 - 7

Život16

Iniciativa16

Pohyblivost8

Mana0

Střely0

Blood Fury

Zkušenost za zabití35

Síla484

Přírůstek5

Cena

Zlato175

Úder a únik | Žádná odveta

 

3. Úroveň

Minotaur

Minotaur

Popis

Minotauři jsou napůl lidé, napůl býci. Stvořili je čarodějové ze Sedmiměstí jako náhradu za skřety, ale plně zotročit se jim je nepodařilo - potenciální otroci uprchli na východ a do podzemí, kde hledali klid a svobodu. Ta jim však nebyla dopřána - místo toho si je podmanili temní elfové, pro něž musí vykonávat nejpodřadnější práce a nejvíce ponižující úkoly. I přes toto zacházení však minotauři prosluli svou statečností a oddaností. Svěřená poslání plní vždy naplno, a to i v případě, že si je jejich pán krutě zotročil.

Atributy

Útok5

Obrana2

Škody4 - 7

Život31

Iniciativa8

Pohyblivost5

Mana0

Střely0

Minotaur

Zkušenost za zabití25

Síla342

Přírůstek6

Cena

Zlato140

Statečnost

 

Minotauří stráž - Vylepšený

Minotaur Guard

Popis

Ti nejlepší z minotauřích bojovníků získávají zvláštní gladiátorský výcvik, po jehož absolvování jsou povýšeni na strážce. Znaky svého úřadu si tetují přímo na tělo a svými ostrými dvoubřitými sekyrami nepřátelům zasazují hned dva údery najednou.

Atributy

Útok5

Obrana2

Škody4 - 7

Život35

Iniciativa8

Pohyblivost5

Mana0

Střely0

Minotaur Guard

Zkušenost za zabití38

Síla474

Přírůstek6

Cena

Zlato200

Statečnost | Dvojitý útok

 

4. Úroveň

Temný nájezdník

Dark Raider

Popis

Temní nájezdníci jsou páteří armád Ygg-Challu. Jsou to výborně vycvičení a obrnění vojáci, kteří táhnou do boje pevně třímajíce svá těžká kopí a štíty. Jezdí na obrovských plazech, které si temní elfové ochočili. Jejich hlavní zbraní je rychlost: síla, jakou svým kopím nepřítele udeří, vždy závisí na tom, jak dlouhý byl jejich rozjezd.

Atributy

Útok9

Obrana7

Škody7 - 12

Život40

Iniciativa11

Pohyblivost6

Mana0

Střely0

Dark Raider

Zkušenost za zabití40

Síla598

Přírůstek4

Cena

Zlato300

Velká jednotka | Útok tryskem

 

Děsivý nájezdník - Vylepšený

Grim Raider

Popis

Děsiví nájezdníci se podobají svým slabším bratřím, temným nájezdníkům. Nicméně jsou daleko schopnější a jejich ještěři jsou vycvičeni k tomu, aby své nepřátele kousali.

Atributy

Útok10

Obrana9

Škody7 - 14

Život60

Iniciativa11

Pohyblivost8

Mana0

Střely0

Grim Raider

Zkušenost za zabití59

Síla812

Přírůstek4

Cena

Zlato450

Velká jednotka | Útok tryskem | Ještěří kousnutí

 

5. Úroveň

Hydra

Hydra

Popis

Hydry patří mezi další stvoření, která si temní elfové ochočili a zotročili. Nikdo přesně neví, odkud vlastně pocházejí, i když jejich velice omezená inteligence a nedostatek magické moci dává tušit, že budou spřízněny s draky. I přesto jsou ale velice silné a svými hlavami dokáže útočit hned na několik nepřátel najednou.

Atributy

Útok15

Obrana12

Škody7 - 14

Život80

Iniciativa7

Pohyblivost5

Mana0

Střely0

Hydra

Zkušenost za zabití57

Síla968

Přírůstek3

Cena

Zlato700

Velká jednotka | Tříhlavý útok | Žádná odveta | Zuřivost

 

Hlubinná hydra - Vylepšený

Deep Hydra

Popis

Hlubinné hydry jsou starší než ostatní hydry a mají namísto tří hlav hned šest; díky tomu mohou uštědřit větší ránu a napadnout více nepřátel najednou.

Atributy

Útok15

Obrana15

Škody9 - 14

Život125

Iniciativa7

Pohyblivost5

Mana0

Střely0

Deep Hydra

Zkušenost za zabití85

Síla1324

Přírůstek3

Cena

Zlato900

Velká jednotka | Šeštihlavý útok | Žádná odveta | Zuřivost | Regenerace

 

6. Úroveň

Čarodějka stínu

Shadow Witch

Popis

Čarodějky stínu jsou kněžkami bohyně Malassy. V boji zblízka používají bičů, ale mnohem raději nepřítele zasypávají svými temnými kouzly.

Atributy

Útok18

Obrana18

Škody17 - 24

Život80

Iniciativa10

Pohyblivost4

Mana11

Střely4

Shadow Witch

Zkušenost za zabití136

Síla2193

Přírůstek2

Cena

Zlato1400

Střelec | Kouzlí

 

Matka stínu - Vylepšený

Shadow Matriarch

Popis

Matky stínu patří mezi elitu bojovníků temných elfů. V boji zblízka švihají svými krutými biči, ale mnohem raději spoléhají na své mocná kouzla temné magie. Matky stínu disponují větším počtem kouzel než čarodějky.

Atributy

Útok20

Obrana20

Škody17 - 27

Život90

Iniciativa10

Pohyblivost4

Mana18

Střely4

Shadow Matriarch

Zkušenost za zabití155

Síla2537

Přírůstek2

Cena

Zlato1700

Střelec | Kouzlí | Švihnutí bičem

 

7. Úroveň

Stínový drak

Shadow Dragon

Popis

Tito draci přebývají v hlubokých podzemních jeskyních. Temní elfové je uctívají jako avatary své Velké matky, a proto je tyto nestvůry obvykle trpí a občas se s nimi i spojí. I jediný z těchto veleještěrů je děsuplným protivníkem, neboť jeho dech stvořený z čiré negativní energie dokáže zničit i nejodolnějšího nepřítele.

Atributy

Útok25

Obrana24

Škody45 - 70

Život200

Iniciativa10

Pohyblivost9

Mana0

Střely0

Shadow Dragon

Zkušenost za zabití269

Síla5234

Přírůstek1

 

Cena

Zlato3700

Síra1

Velká jednotka | Letec | Ohnivý dech

 

Černý drak - Vylepšený

Black Dragon

Popis

Černí draci jsou staršími a mocnějšími příbuznými draků stínových. Jsou však mnohem silnější a zcela imunní vůči magii.

Atributy

Útok30

Obrana30

Škody45 - 70

Život240

Iniciativa10

Pohyblivost9

Mana0

Střely0

Black Dragon

Zkušenost za zabití353

Síla6443

Přírůstek1

 

Cena

Zlato4500

Síra2

Velká jednotka | Letec | Ohnivý dech | Imunita vůči magii