Heroes V: Hammers of Fade - Pevnost - Jednotky

1. Úroveň

Obránce

Defender

Popis

Obránci jsou bezpochyby páteří trpasličího vojska, a proto jich v Kamenných síních najdete nejvíce. Nosí tvrzené trpasličí brnění a dokáží odrážet i útoky mnohem silnějších nepřátel, než jsou sami.

Atributy

Útok1

Obrana4

Škody1 - 1

Život7

Iniciativa9

Pohyblivost4

Mana0

Střely0

Defender

Zkušenost za zabití7

Síla70

Přírůstek18

Cena

Zlato24

Zuřivost | Brnění | Velký štít

 

Štítonoš - Vylepšený

Shieldguard

Popis

Štítonoši jsou bojem ostřílení bojovníci, jejichž úkolem je chránit jiné trpasličí jednotky. Ze svých mocných štítů mohou vytvořit neproniknutelnou hradbu, která snižuje zranění, jež jim nepřátelé způsobují. Čím delší vzdálenost musí protivník při útoku urazit, tím slabší jeho úder bude.

Atributy

Útok1

Obrana5

Škody1 - 2

Život12

Iniciativa9

Pohyblivost4

Mana0

Střely0

Shieldguard

Zkušenost za zabití12

Síla115

Přírůstek18

Cena

Zlato40

Zuřivost | Brnění | Velký štít | Ochrana štítu

 

2. Úroveň

Kopiník

Spearwielder

Popis

Kopiníci jsou největšími trumfy trpasličí armády. Silný útok a obratné zacházení s těžkými kopími jim dává možnost snížit nepříteli rychlost a iniciativu.

Atributy

Útok4

Obrana4

Škody1 - 2

Život10

Iniciativa9

Pohyblivost4

Mana0

Střely2

Spearwielder

Zkušenost za zabití11

Síla110

Přírůstek14

Cena

Zlato45

Střelec | Ochromení

 

Záškodník - Vylepšený

Skirmisher

Popis

Z kopiníků, kteří dokáží svými těžkými zbraněmi nejen bodat, ale i házet (a to přesně), se stávají záškodníci. Mohou tak na nepřátele útočit i z dálky. Zároveň však skvěle bojují i nablízko, takže nemají žádný postih jako jiné střelecké jednotky. Krom vrhání kopí mohou rovněž narušit nepřátelskou iniciativu a rychlost.

Atributy

Útok4

Obrana4

Škody2 - 3

Život12

Iniciativa9

Pohyblivost4

Mana0

Střely4

Skirmisher

Zkušenost za zabití17

Síla156

Přírůstek14

Cena

Zlato65

Střelec | Ochromení | Žádný postih při útoku zblízka

 

3. Úroveň

Jezdec na medvědu

Bear Rider

Popis

Žádné vojsko se neobejde bez jízdy, jejímž hlavním úkolem je rychle napadat nepřátele. Trpaslíci za tímto účelem chovají medvědy, kteří jsou natolik silní a houževnatí, že nikomu nevadí jejich relativní pomalost.

Atributy

Útok5

Obrana10

Škody4 - 5

Život25

Iniciativa10

Pohyblivost6

Mana0

Střely0

Bear Rider

Zkušenost za zabití24

Síla304

Přírůstek7

Cena

Zlato130

Velká jednotka | Zuřivost

 

Jezdec na černém mědvědu - Vylepšený

Blackbear Rider

Popis

Jezdci na černých medvědech představují výkvět trpasličí jízdy. Jejich těžce obrnění 'oři' prošli přísným výcvikem, který ještě umocnil jejich přirozenou houževnatost. Jejich šelmy se navíc mohou rozzuřit, svými mocnými tlapami srážet nepřátele a snižovat jejich iniciativu.

Atributy

Útok6

Obrana14

Škody5 - 6

Život30

Iniciativa11

Pohyblivost7

Mana0

Střely0

Blackbear Rider

Zkušenost za zabití36

Síla419

Přírůstek7

Cena

Zlato185

Velká jednotka | Zuřivost | Brnění | Úder tlapou

 

4. Úroveň

Rváč

Brawler

Popis

Rváči jsou mistry boje muže proti muži, a proto pohrdají jakýmikoliv zbraněmi. Místo nich nosí kovem vyztužené rukavice, v nichž pouhou silou svých paží zasazují nepřátelům mocné rány. Tito válečníci jsou natolik oddáni bojovým uměním, že na ně nepůsobí žádná kouzla, jež nějak postihují mysl.

Atributy

Útok6

Obrana6

Škody2 - 6

Život20

Iniciativa12

Pohyblivost5

Mana0

Střely0

Brawler

Zkušenost za zabití27

Síla317

Přírůstek6

Cena

Zlato160

Imunita vůči ovládání mysli

 

Berserkr - Vylepšený

Berserker

Popis

Berserkři se podobají rváčům, ale rukavice mají opatřeny krutě ostrými čepelemi. Na bojišti je také může achvátit bojové šílenství, které o něco sníží jejich obranu, ale o to více umocní jejich útok. Pokud se to stane, berserkr napadne nejbližší jednotku, která nebude mít čas provést odvetný úder.

Atributy

Útok7

Obrana7

Škody3 - 8

Život25

Iniciativa12

Pohyblivost5

Mana0

Střely0

Berserker

Zkušenost za zabití42

Síla440

Přírůstek6

Cena

Zlato215

Imunita vůči ovládání mysli | Zuřivost berserkra

 

5. Úroveň

Runový kněz

Rune Priest

Popis

Runoví kněží tvoří mezi trpaslíky zvláštní kastu. Ve svých dovednostech se cvičí už odmalička, neboť do jejich řad smí vstoupit pouze děti se zlatýma očima. To se pokládá za znamení boha Arkatha, který si je vybral, aby se přidali k jeho bojovým mágům. Tito muži pak útočí na nepřátele z dálky a jsou velmi odolní vůči magickým útokům. Také mohou svého protivníka proklít znamením ohně, které zvyšuje veškerá zranění ohněm, jež dotyčný utrpí.

Atributy

Útok10

Obrana6

Škody12 - 15

Život60

Iniciativa8

Pohyblivost3

Mana15

Střely5

Rune Priest

Zkušenost za zabití59

Síla819

Přírůstek3

Cena

Zlato470

Střelec | Kouzlí | 50% odolnost vůči ohni | Znamení ohně

 

Runový patriarcha - Vylepšený

Rune Patriarch

Popis

Zvlášť schopní runoví kněží podstupují zasvěcovací obřady v nejtajnějších síních klanu Hlubokého žáru a stávají se runovými patriarchy. Svým útokem dokáží nepřítele sežehnout a způsobit, že oheň přeskočí i na sousední jednotky.

Atributy

Útok10

Obrana9

Škody14 - 18

Život70

Iniciativa9

Pohyblivost3

Mana25

Střely5

Rune Patriarch

Zkušenost za zabití100

Síla1129

Přírůstek3

Cena

Zlato670

Střelec | Kouzlí | 50% odolnost vůči magii | Znamení ohně | Křížový útok

 

6. Úroveň

Thén

Thane

Popis

Thénové jsou mocní válečníci, kteří však mají i magické schopnosti. Mohou se teleportovat do nepřátelských řad a pak své soky rozsekat mohutnými údery svého obřího kladiva. Z jeho čepele též vystřelují blesky, které zasahují i okolní protivníky. Snad ani nemusíme zmiňovat, že tito bojovníci jsou zcela imunní vůči magii blesků.

Atributy

Útok15

Obrana25

Škody8 - 12

Život100

Iniciativa11

Pohyblivost8

Mana0

Střely0

Thane

Zkušenost za zabití131

Síla2133

Přírůstek2

Cena

Zlato1300

Velká jednotka | Teleportace | Imunita vúči bleskům | Bouřný úder

 

Pán ohně (Vojevůdce) - Vylepšený

Warlord

Popis

Páni ohně jsou thénové, kteří svůj život zasvětili ovládání ohně. Každý z nich tak může jednou za boj zvolený cíl i jeho okolí sežehnout mocným ohnivým útokem.

Atributy

Útok15

Obrana25

Škody9 - 14

Život120

Iniciativa11

Pohyblivost8

Mana0

Střely0

Warlord

Zkušenost za zabití162

Síla2505

Přírůstek2

Cena

Zlato1700

Velká jednotka | Teleportace | Imunita vúči bleskům | Bouřný úder | Bouřná střela

 

7. Úroveň

Ohnivý drak

Fire Dragon

Popis

Ohniví draci jsou dětmi samotného Arkatha, dračího pána ohně a božského ochránce trpaslíků. Stejně jako jejich vzdálení příbuzní černí draci mohou tito veleještěři na své protivníky chrlit oheň a podobně jako fénixové na nepřátelské útoky odpovídat ohnivými vlnami. Jim samotným však oheň pochopitelně neublíží, vždyť jsou z něj stvořeni.

Atributy

Útok25

Obrana35

Škody40 - 50

Život230

Iniciativa9

Pohyblivost5

Mana0

Střely0

Fire Dragon

Zkušenost za zabití255

Síla5022

Přírůstek1

 

Cena

Zlato3500

Krystal1

Elementál | Ohnivý dech | Ohnivý štít | Imunita vúči ohni

 

Lávový drak - Vylepšený

Magma Dragon

Popis

Lávoví draci se skutečně rodí přímo z roztaveného kamene, který na jejich těle časem ztvrdne a vytvoří velmi pevné šupiny. V žilách jim však koluje žhavá, velmi žhavá krev.

Atributy

Útok30

Obrana40

Škody40 - 50

Život280

Iniciativa9

Pohyblivost5

Mana0

Střely0

Magma Dragon

Zkušenost za zabití329

Síla6100

Přírůstek1

Cena

Zlato4500

Krystal2

Velká jednotka | Elementál | Ohnivý dech | Lávový štít | Imunita vúči ohni