Heroes V - Kampaně - Kultista

1. Královna | 2. Kultista | 3. Nekromant | 4. Warlock | 5. Hraničář | 6. Mág

1. Mise - Zrada

HoMM5Agraela, který nesplnil úkol, jejž mu zadal VLádce démonů, pronásleduje gryfí amráda pod Godrikovým velením. Smrt mu již šlape na paty a jeho budoucnost je přinejlepším nejistá. Pán démonů bude muset najít způsob, jak se z této situace vykroutit.

 

Velikost mapy: 96x96 (s podzemím)

Maximální úroveň hrdiny: 10

 

Začínající bonus:

HoMM5
Náhrdelník lva
HoMM5
8 Kerberosů
HoMM5
3 Pekelný Oři

Úkoly

Najděte cestu do Sheoghu.

Agrael musí přežít.

2. Mise - Slib

Agrael musí přemoci d=monického lorda Veyera, jehož poslal VLádce démonů, aby získal Gryfí srdce.

 

Velikost mapy: 136x136

Maximální úroveň hrdiny: 18

 

Začínající bonus:

HoMM5
2000 zlata
HoMM5
8 Sukub
HoMM5
Přízračné síly

Úkoly

Získej Grifí srdce.

Agrael musí přežít.

3. Mise - Dobývání

Agrael musí urazit dlouhou a strastiplnou cestu, aby se dostal až k Tierovi. Musí překročit elfí země, jejichž obyvatelé však sotva dovolí, aby přes ně přešel pán démonů. Agrael však rzhodně nestrpí, aby mu pár rozlícených elfů zabránilo splnit jeho poslání.

 

Velikost mapy: 136x136

Maximální úroveň hrdiny: 24

 

Začínající bonus:

HoMM5
2 Sluhové
HoMM5
43 Dozorců
HoMM5
4 Noční můry

Úkoly

Překročit hranice.

Obsadit všechna Elfí města.

Porazit Gilraena.

Agrael musí přežít.

 

Vedlejší úkoly

Znič zdroj druidské magie.

4. Mise - Loď

Chce-li se Agrael dostat na ostrovy Dračí mlhy, kde se skrývá Tieru, musí nejprve obsadit elfí přístav Erewel. Stojí sám proti celé zemi, prokletý a bez podpory - buď zvítěží, nebo zahyne.

 

Velikost mapy: 176x176 (s podzemím)

Maximální úroveň hrdiny: 30

 

Začínající bonus:

HoMM5
10 Druidů
HoMM5
40 Dřeva
HoMM5
6000 zlata

Úkoly

Obsaďte Erewel.

Agrael musí přežít.

 

Vedlejší úkoly

Obsaďte Vr-Nebyrzias.

Splň Drakův úkol.

5. Mise - Agraelovo rohodnutí

Agraelovo poslání se již chýlí ke konci - až zbývá jen kdesi v neprostupném oparu ostrovů Dračí mlhy vyhledat Tiera.

 

Velikost mapy: 176x176 (s podzemím)

Maximální úroveň hrdiny: -

 

Začínající bonus:

HoMM5
4 Paní Sukuba
HoMM5
12 Psů
HoMM5
Sextant mořských elfů

Úkoly

Najdi Tieru.

Agrael musí přežít.