Heroes V - Kampaně - Nekromant

1. Královna | 2. Kultista | 3. Nekromant | 4. Warlock | 5. Hraničář | 6. Mág

1. Mise - Pokušení

HoMM5Nekromant se rozhodl využít situaci ve vlastní prospěch. O své plány se s nikým nepodělil - jen se připojil ke královně Isabele jako její spojenec. Teď mnusí procestovat zemí, již střeží čarodějové, a dorazit až na hranici Gryfí říše.

 

Velikost mapy: 96x96 (s podzemím)

Maximální úroveň hrdiny: 10

 

Začínající bonus:

HoMM5
3 Kostlivec Lučištník
HoMM5
Kyrys tajemné moci
HoMM5
Utrpení

Úkoly

Dostaň se do Vigilu.

Vyhni se nepřátelským hlídkám.

Poraz armádu rebelů.

Markal musí přežít.

Útěk z Arnin.

Útěk z Dgum.

2. Mise - Útok

Markal uzavřel s královnou Isabelou spojenectví - smlouvu mezi mrtvými a živými. Další krokem v jeho plánu je navštívit Lorekeep. Toto měšto kdysi bývalo hlavní nekromantskou baštou v Gryfí říši, ale pak padlo za oběť fanatickým rytířům, kteří je tenkrát srovnali se zemí. Jeho země nyní záleží mágům ze Stříbrných měst, Markalovým úhlavním nepřátelům.

 

Velikost mapy: 136x136

Maximální úroveň hrdiny: 20

 

Začínající bonus:

HoMM5
2 Lich
HoMM5
1 Zjevení
HoMM5
Bezedný pytel zlata

Úkoly

Najdi a obnov Lorekeep.

Obsaď Hikm.

Markal a Godrik musí přežít.

3. Mise - Invaze

Markal má teď před sebou nový úkol: musí získat další tři artefakty, jež jsou zapotřebí pro upírský obřad. Je to Hůl podsvětí, Plášť stínu smrti a Prsten zatvrzelých. Nejdřív ale musí obsadit Stříbrná města a porazit tři nejlepší mágy, kteří mají jednotlivé artefakty.

 

Velikost mapy: 176x176

Maximální úroveň hrdiny: 26

 

Začínající bonus:

HoMM5
5 Pán upírů
HoMM5
5000 zlata
HoMM5
Kletba podsvětí

Úkoly

Získej hůl podsvětí.

Získej plášť stínu smrti.

Získej prsten zatvrzelých.

Oživ 20 kostlivých draků.

Pronásleduj Cyra.

Markal a Isabela musí přežít.

 

Vedlejší úkoly

Proklej město mágů.

Oživ 1000 kostlivců.

Oživ 20 kostěných draků.

Získej Staff of the Netherworld.

Znič Elfí vojsko.

Získej Plášť stínu smrti.

4. Mise - Královražda

V magické realitě, kterou vytvořil Prsten zatvrzelých, musí Markal vyhledat Cyra, porazit ho a získat tím poslední část potřebnou pro upírský obřad. Nezapomněl, že to byl zrovna Cyrus, kdo obsadil Heresh a zabil jeho mistra Sandra.

 

Velikost mapy: 136x136 (s podzemím)

Maximální úroveň hrdiny: 30

 

Začínající bonus:

HoMM5
20 Spektrů
HoMM5
4 Lich
HoMM5
Pán loutek

Úkoly

Vyhledej Cyry a poraz ho.

Markal musí přežít.

5. Mise - Pán z Hereshu

Markal je již téměř připraven provést upírský obřad. Již zbývá jen jediné - získat od Godrika Amulet nekromancie a pak vstoupit do Síně hrdinů, kde spočívá Nikolajovo tělo. Zde provede obřad noci, s jehož pomocí přivede mrtvého krále zpátky na tento svět.

 

Velikost mapy: 176x176 (s podzemím)

Maximální úroveň hrdiny: -

 

Začínající bonus:

HoMM5
3 Lich
HoMM5
1 Kostěný drak
HoMM5
Kápě lví hřívy

Úkoly

Získej amulet Nekromancie.

Zajmi Godrikovu dceru.

Přive'd Godrikovu dceru do Lorekeepu.

Obsaď Hikm.

Získej amulet Nekromancie do jednoho měsíce.

Markal a Isabela musí přežít.

 

Vedlejší úkoly

Zabít Černé draky.