Heroes V - Kouzla - Magie přivolávání - verze 1.5

Cestovní magie | Destruktivní magie
Magie světla | Magie temnoty | Magie přivolávání

1. úroveň

Pěst hněvu (Fist of Wrath)

Přímé škody

Fist of Wrath

Cena: 5 Mana

Žádné
Škody20+4*Síla
Základní Škody30+6*Síla
Lepší Škody40+8*Síla
Expertní Škody50+10*Síla
Přivolá magickou pěst, která způsobí cílové nepřátelské jednotce fyzické poškození. Na toto kouzlo se nevztahuje odolnost ani ochrana proti magii.
Jestliže jste zvědavy, tak černí draci mohou být zasaženi Pěstí hněvu
Mistr života přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.
 

Ohnivá past (Fire Trap)

Přímé škody

Fire Trap

Cena: 8 Mana

Žádné
2 miny
Základní 4 miny
Lepší 6 min
Expertní 8 min
Umístí do vybrané oblasti na bojišti několik magických výbušných min. Nepřítel miny nevidí.
Každá mina způsobuje Škody50+10*Síla škod, když vybouchne.
Mistr zemské krve přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.

2. úroveň

Oživení mrtvých (Raise Dead)

Vzkříšení

Raise Dead

Cena: 9 Mana

Žádné
Život120+15*Síla
Základní Život160+20*Síla
Lepší Život200+25*Síla
Expertní Život240+30*Síla
Oživí jednotky ve zvolené skupině. Nemrtví se k (životu) probudí natrvalo, ostatní jen do konce bitvy. Každé použití tohoto kouzla snižuje životy bojovníků v jednotce o 20 %.
Mistr života přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.
 

Vosí roj (Wasp Swarm)

Přímé škody

Wasp Swarm

Cena: 5 Mana

Žádné
Škody10+2*Síla
Základní Škody20+4*Síla
Lepší Škody30+6*Síla
Expertní Škody40+8*Síla
Přivolá roj hmyzu, který způsobí vybrané nepřátelské jednotce magické poškození. (Na nemrtvé, elementální a mechanické jednotky toto kouzlo nepůsobí.)
Při základním ovládání je snížena hodnota ATB cíle snížena o 0.2, respektive o 0.4 při lepším ovládání, respektive 0.6 při expertním ovládání.

3. úroveň

Přízračné síly (Phantom Forces)

Duplikace

Phantom Forces

Cena: 18 Mana

Žádné
Max. úroveň: 4
Základní Max. úroveň: 5
Lepší Max. úroveň: 6
Expertní Max. úroveň: 7
Vytváří kopii vybrané přátelské jednotky (může být vytvořena pouze jedna kopie). Kopie nemůže kouzlit ani používat speciální schopnosti. Kopie zmizí, jakmile utrpí nějaké poškození. (nehmotná podstata dává kopii 50% šanci, že se vyhne zranění).
Maximální úroveň jednotky, kterou může sesílatel naklonovat se zvyšuje s jeho úrovní ovládání magie přivolávání.
 

Zemětřesení (Earthquake)

Objektové škody

Earthquake

Cena: 7 Mana

Žádné
Škody0+100
Základní Škody0+200
Lepší Škody50+300
Expertní Škody100+400

Zemětřesení poškodí městské hradby při obléhání.

 

Stejně jako věže a bránu.

Mistr zemské krve přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.

4. úroveň

Ohnivá zeď (Firewall)

Magický elementál: OheňPřímé škody

Firewall

Cena: 16 Mana

Žádné
Škody50+10*Síla
Základní Škody50+10*Síla
Lepší Škody50+10*Síla
Expertní Škody75+15*Síla
Vytvoří ve vybrané oblasti bojiště ohnivou zeď. Po dobu několika kol působí poškození ohněm všem jednotkám v této oblasti.
Trvání je stejné jako Síla kouzel sesílatele. Od verze 1.4 může být seslána ohnivá zeď přímo na jednotku, ale ne-způsobí hned škody. Stvoření obdrží škody pouze pokud projdou skrz ohnivou zeď, nebo v ní stojí na začátku tahu sesílatele a na konci svého tahu po čekání/bránění se. Od verze 1.5 obdrží škody také pokud zůstanou v ohnivé zdi a zaútočí z ní (nejdříve jsou způsobeny škody zdí a až poté jednotka útočí).
 

Vyvolání elementálů (Summon Elementals)

Přivolání

Summon Elementals

Cena: 17 Mana

Žádné
1*Síla
Základní 1*Síla
Lepší 1*Síla
Expertní 2*Síla

Přivolá ohnivého, zemského, vodního či vzdušného elementála (v závislosti na terénu bojiště), který bude bojovat po boku
hrdiny.

Počet vyvolaných elementálů se rovná síle kouzel sesílatele. Při expertním ovládání se toto číslo zdvojnásobuje.
Mistr zaklínání přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.

5. úroveň

Mystická zbroj (Arcane Armor)

Požehnání

Arcane Armor

Cena: 20 Mana

Žádné
Život600+60*Síla
Základní Život600+60*Síla
Lepší Život600+60*Síla
Expertní Život600+60*Síla
Obklopí danou skupinu jednotek štítem magické energie, který částečně pohlcuje veškeré poškození, jež jednotka utrpí.
Štít má Život270+30*Síla kouzel bodů zdraví a vysává 25% z udělených škod cíly. Při expertním ovládání vysává 50% škod.
 

Přivolání fénixe (Conjure Phoenix)

Přivolání

Conjure Phoenix

Cena: 35 Mana

Žádné
Síla*25%
Základní Síla*33%
Lepší Síla*50%
Expertní Síla*100%
Po čas bitvy vyvolá fénixe, který bude hrdinovi pomáhat porazit nepřítele. Najednou lze přivolat pouze jediného fénixe.

Statistiky přivolaného fénixe se odvíjí od úrovně sesílatele a jeho síly kouzel (síla):
Útok10+2*Úroveň, Škody10*Síla - 15*Úroveň, Iniciativa15
Obrana10+2*Úroveň, Život300+30*Síla, Pohyblivost7
Mistr zaklínání přidává +4 k efektivní síle kouzel sesílatele.