Heroes V - Místa na mapě - Dobrodružství

Dobrodružství | Místa bojů
Líhně | Doly | Poklady

 

Aréna

Arena

Jednou přidá +2 k hrdinově útoku nebo obraně.

Dolmen vědění

Dolmen of Knowledge

Jednorázově přidá hrdinovi +1000 bodů zkušeností.

Fontána mládí

Fountain of Youth

Zvýší morálku v příští bitvě a přidá ti další body pohybu.

 

Davá +400 bodů pohybu a morálku +1.

Chatrč čarodějnice

Witch Hut

Umožní hrdinovi naučit se novou schopnost nebo si zlepšit některou stávající.

Jezero šarlatové labuti

Lake of the Scarlet Swan

V příští bitvě zvýší hrdinovo štěstí, ale veškeré zbývající body pohybu jsou ztraceny.

Dává štěstí +2. Všechny zbývající body pohybu pro ten den jsou ztraceny.

Kaple čarovného zaříkávání

Shrine of Magic Incantation

Naučí jedno průměrné kouzlo prvního kruhu.

Kartograf

Cartographer

Starý kartograf, který býval kdysi slavným cestovatelem, je ochoten ti prodat kopie svých map.

Kostra

Skeleton

Může obsahovat náhodně vybraný artefakt.

Magická studna

Eldritch Well

Plně obnoví hrdinovu manu.

 

Hrdina může využít studnu pouze jednou denně.

Mágovo oko

Eye of the Magi

Odhalí okolní zemi tomu, kdo navštíví mágovu chatu.

Oáza

Oasis

Zvýší morálku v příští bitvě a poskytne pohybové body navíc.

 

Dává +800 bodů bodů pohybu a morálku +1.

Obchod s artefakty

Artifact Merchant

Šmelináři z tohoto povozu ti mohou za nehoráznou cenu prodat nějaké artefakty.

Obousměrný monolit

Monolith Two Way

Přepraví hrdinu k dalšímu obousměrnému monolitu.

Pevnost na kopci

Hill Fort

Umožňuje ti vylepšit jednotky v hrdinově armádě.

Potrhaný praporec

Tattered Flag

Zvýší štěstí a morálku v příští bitvě a zajistí ti pohybové body navíc.

Dává +400 bodů pohybu, morálku +1 a štěstí +1.

Pramen magického obnovení

Spring of Eldritch Renewal

Jednou za týden zdvojnásobí hrdinovu maximální zásobu many.

Přístav

Shipyard

Staví námořní lodě.

Loď stojí 1000 zlata a 10 dřeva, stejně jako v městské loděnici.

Putyka

Tavern

Umožní najmutí nového hrdiny.

Sekvojová pozorovatelna

Redwood Observatory

Odhalí okolní krajinu.

 

Odhaluje okruh o poloměru 30 políček.

Sirény

Sirens

Zabijí 30% hrdinovy armády, ale dají mu za zabitou jednotku zkušenosti.

Získané zkušenosti jsou rovny vzatým bodům zdraví.

Stáje

Stables

Do konce týdne zvýší hrdinovy body pohybu.

Až do konce aktuálního týdne dává každý den +600 bodů pohybu.

Sylannini pradávní

Sylanna's Ancients

Starobylý živoucí strom zvýší úroveň hrdiny. Buď zdarma, nebo za malý poplatek.

Továrna na válečné stroje

War Machine Factory

Umožňuje hrdinovi nakupovat válečné stroje.

Ukazatel

Signpost

Tento ukazatel varuje cestovatele a pomáhá jim s orientací.

Větrný mlýn

Windmill

Jednou týdně poskytne malé množství náhodné suroviny.

 

Poskytuje 3-6 náhodných surovin.

Vchod do jednosměrného monolitu

Monolith One Way Entrance

Přepraví hrdinu k východu z jednosměrného monolitu.

Vílí loučka

Faerie Ring

Zvýší štěstí do příští bitvy.

 

Dává štěstí +1.

Vodní mlýn

Water Wheel

Jednou týdně poskytne malé množství zlata.

 

První týden poskytuje 500 zlata, později 1000 zlata.

Východ z podzemní brány

Subterranean Gate Exit

Přenese hrdinu na hlavní úroveň mapy.

 

Bójka

Buoy

Zvýší morálku pro příští bitvu.

 

Dává morálku +1.

Doupě zlodějů

Den of Thieves

Poskytuje informace o místním dění.

Fontána štěstí

Fountain of Fortune

Mění štěstí do příští bitvy.

 

Náhodně dává štěstí +3, štěstí +2 nebo štěstí -1.

Chrám

Temple

Zvýší morálku hrdiny v příští bitvě.

 

V 1.-6. dni dává morálku +1, 7. den dává morálku +2.

Kaple čarovné myšlenky

Shrine of Magic Thought

Naučí jedno mocné kouzlo Odhaluje oblasti třetího kruhu.

Kaple čarovných gest

Shrine of Magic Gesture

Naučí jedno kouzlo druhého kruhu.

Kartograf

Cartographer

Starý kartograf, který kdysi sám býval slavným cestovatelem, je ochoten ti prodat kopie svých map.

Krystal prozření

Crystal of Revelation

Přidá +1 k hrdinovým znalostem.

Mágova chatrč

Hut of the Magi

Odhaluje oblasti mapy do určité vzdálenosti od mágova oka.

Maják

Lighthouse

Zvyšuje pohybové body všech plavících se hrdinů hráče.

Každý maják zvyšuje pohyb všem jeho plavícím se hrdinům.

Obelisk

Obelisk

Obsahuje část tajné mapy.

Obchodní stanice

Trading Post

Umožňuje hrdinovi nakupovat a prodávat suroviny.

 

Obchodní ceny jsou stejné jako když vlastníte 3 tržiště.

Obranná věž

Marletto Tower

Přidá hrdinovi +1 do obrany.

Planetárium

Planetarium

Přidá hrdinovi +1 k síle kouzel.

Povoz

Wagon

Obsahuje malé množství surovin nebo náhodně zvolený cenný artefakt.

Prorokova chatrč

Seer Hut

Nabízí odměnu za splnění úkolu.

Přístřešek

Lean-To

Chrání nějaké suroviny.

Ruiny pekelného města

Inferno Town ruins

Ruiny města démonů zničeného ohněm a mečem.

 

Tyto ruiny nemají žádný aktivní účinek.

Sfinga

Sphinx

Hrdina má šanci podstoupit hádanku Sfingy. Za správnou odpověď získá odměnu, ale pokud selže, bude potrestán.

Socha štěstí

Idol of Fortune

V příští bitvě zvýší štěstí, morálku, nebo oba tyto atributy tvého hrdiny.

Dává štěstí +1 při 1./3./5. dni týdne, morálku +1 při 2./4./6. a oboje při 7. dni.

Svatyně

Sanctuary

Umožňuje hrdinovi ukrýt se na tomto svatém místě.

Všechny zbývající body pohybu pro ten den jsou ztraceny.

Tábor žoldnéřů

Mercenary Camp

Přidá hrdinovi +1 k útoku.

Tvrz

Garrison

Vojenské stanoviště chránící cestu.

Útes mořských panen

Mermaid Rock

Zvýší hrdinovo štěstí v příští bitvě.

 

Dává štěstí +1.

Vězení

Prison

Můžeš osvobodit uvězněného hrdinu, který ti poté odpřísáhne věrnost.

Vchod do podzemí

Subterranean Gate Entrance

Přenese hrdinu do podzemní části mapy.

Vír

Whirlpool

Přepraví loď ke vzdálenému víru.

Východ z jednosměrného monolitu

Monolith One Way Exit

Východ ze vzdáleného jednosměrného monolitu.

Zahrada chaunů

Garden of the Wee Folk

Jednou za týden poskytne trochu zlata nebo drahokamů.

Poskytuje 500 zlata nebo několik drahokamů.