Heroes V - Začínáme

Hlavní nabídka

HoMM5

 

Jeden hráč

Tato volba otevře nabídku pro jednoho hráče, kde lze zahájit scénář kampaně nebo si vybrat jednotlivou misi.

Hra více hráčů

Tímto vyvoláte nabídku hry pro více hráčů, kde můžete vybrat jeden z těchto réžimů buď se utkat s protivníky na jednom počítači, hrát po místní síti nebo přes internet.

Nastavení

V nabídce Nastavení měníte volby zvuku a grafiky podle vaší konfigurace. Také zde můžete upravit různé další vlastnosti hry.

Autoři

Vyvolá seznam tvůrů hry.

Ukončit hru

Klepnutím na toto tlačítko ukončíte program a vrátíte se do Windows.

 

Jeden hráč

HoMM5

 

Profil a obtížnost

Po výběru réžimu pro jednoho či více hráčů můžete vytvořit profil, který bude po celou hru identifikovat. Těchto profilů lze mít libovolné množství, ale uložené pozice se váží vždy k tomu aktuálně vybranému.

 

Pod volbou profilu se nachází úroveň obtížnosti, která nastavuje obttížnost pro celou kampaň aktuálního profilu. Vymezuje inteligenci vašich počítačem řízených protivníků, množství surovin, které budete na začátku každé mise mít, stejně jako sílu neutrálních jednotek, jež jsou vašimi pocentiálními nepřáteli. Tato volba má tři úrovně: normální, těžká a heroická, později v patchi je přidaná obtížnost lehká.

 

MAPA DOBRODRUŽSTVÍ

Mapa světa

Zkušenosti ve světe Heroes nabíráte zejména na mapě světa. Události, které se zde dějí, se řídí podle strategického nastavení hry. Zde objevujete nová území, sbíráte suroviny, manipulujete s různými objekty, neutrálními jednotkami nebo se utkáváte s jinými hráči. Na této obrazovce také probíhají různé události vaší aktuální mise. Každý z vašich hrdinů může rozeznat terén, který má zrovna v dohledu - ostatní území je vám skryto a na mapě je nevidíte. Na většině území lze také sestoupit do podzemí, kde můžete natrefit na jiné zvláštní budovy.

Hlavní rozhraní

Panel surovin
HoMM5

Minimapa

Ikony hrdinů

Ikony měst

Tlačítka

 

Tlačítka

• Další hrdina: Vybere dalšího hrdinu a vycentruje na něm kameru.
• Úkoly mise: Vyvolá obrazovku s úkoly dané mise.
• Přepínání mezi povrchem a podzemím: Přepíná mezi pohledem na povrch a do podzemí.
• Konec tahu: Ukončí váš aktuální tah. Kolem tohoto tlačítka se nachází kruh s modře vyznačenými dny v týdnu.
• Nastavení hry: Vyvolá obrazovku herních voleb, kde můžete ukládat či načítat uložené pozice, měnit způsob hry a hardwarovou konfiguraci, případně skončit a vrátit se do halvní nabídky nebo do operačního systému.
• Kniha kouzel: Otevře aktuální hrdinovu knihu kouzel na místě, kde se nacházejí kouzla, jež je možné seslat na mapě světa.
• Chůze/kopání: Běžně můžete hrdinu přesunout zvoleným směrem. Pokud se ještě nepohnul, objeví se ikona pro (kopání), která mu umožní na aktuálním místě kopat a hledat ztracený artefakt.

 

Vlastnosti nebo Atributy

Základní vlastnosti, jež si můžete při postupu na novou úroveň vylepšit, jsou celkem čtyři:


• Útok
• Obrana
• Síla kouzel
• Znalosti


Ty nejsilnější záleží na tom, z jakého národu váš hrdina pochází. Dosáhne-li nové úrovně, je dosti pravděpodobné, že si přitom zlepší i svou prvotní vlastnost, o něco méně jisté je zvýšení vlastnosti druhotné a na poslední dvě vlastnosti se dostane jen zřídkakdy.

 

Ostatní obrazovky

HoMM5
Obrazovka města
HoMM5
Plán staveb
HoMM5
Najímání jednotek
HoMM5
Obrazovka jednotek
HoMM5
Boj
HoMM5
Kniha kouzel