Heroes VI - Artefakty - Hlavní ruka - Zbraně dynastie

Hlava | Hlavní ruka | Zbroj | Plášť | Náhrdelníky | Kapsa | Batohy
Rameníky | Vedlejší ruka | Rukavice | Boty | Prsteny | Setové artefakty

 

Meče

HoMM6

Angelic Alliance

1: +3 k Fyzické síle
2: +3 Magic Power
3: Celestial Armor – All friendly creatures benefit from Celestial Armor at the start of the combat.
4: Resurrection – Resurrects target friendly stack with up to 1600 hit points. Only dead bodies can
be targeted. (Charges: 1)
5: Improved Resurrection – Resurrection also increases Damage of resurrected stack by 20% for 2
turns.
Vyžaduje: Might Affinity

   
HoMM6

Asasínova čepel

1: Deadly Poison – Cíle hrdinova útoku budou navíc otráveny. Otrávené cíle budou imunní vůči léčení a v každém kole budou zraněny za 200 bodů poškození zemí. Efekt trvá po dobu 2 kol.
2: +5 Initiative
3: Shadowstrike – Target friendly walker creature becomes incorporeal for 2 turns and can move
through stacks, walls and obstacles. Also reduces damage (Might) dealt to the target by 30%.
Ghosts and Spectres are not affected. (Charges: 1)
4: +5 Destiny
5: Improved Shadowstrike – The first attack of the creature benefitting from Shadowstrike also
inflicts poison on its target. Deals 10(+stats, +num) damage (Earth) per turn. Lasts for 2 turns.
Vyžaduje: Might Affinity

   
HoMM6

Blade of Binding

1: Magic Damage – Increases Damage (Magic) of friendly creatures by 6%.
2: +3 Destiny
3: Summon Juggernaut – Summons 22 Ravagers. (Charges: 1)
4: +5 Magic Power
5: Summon Power – Increases efficiency of summoning abilities by 20%.
Vyžaduje: Might Affinity

   
HoMM6

Dragon Flame Tongue

1: +3 Leadership
2: Misfortune – Decreases Luck of enemy creatures by 3.
3: +5 k Fyzické síle
4: Consecration – Heals all friendly creatures for 5% of their initial Health and all enemy stacks are
dealt damage (Fire) worth 5% of their initial Health. (Charges: 1)
5: Improved Consecration – Enemy creatures affected by Consecration are forced to wait in the
current turn.
Vyžaduje: Might Affinity

   
HoMM6

Edge of Chaos

1: Eternal Luck – Friendly creatures are immune to all kinds of effects that would reduce their
Luck.
2: +3 k Fyzické síle
3: Light Protection – Reduces damage (Light) dealt to friendly creatures by 40%.
4: +5 Destiny
5: Wheel of Fortune – Increases Luck of friendly creatures by 10. Decreases Luck of enemy
creatures by 10. Lasts 3 turns. (Charges: 1)
Vyžaduje: Might Affinity

   
HoMM6

Železné pírko

1: +3 Fyzická obrana
2: Zářivé peří
3: +5 Fyzická síla
4: Železné pírko
5: Spalující světlo
Vyžaduje: Might Affinity

   
HoMM6

Malathua’s Cleaver

1: +3 Might Defense
2: Iron Will – Friendly creatures are immune to effects reducing Damage (Might) or Might
Defense.
3: +5 k Fyzické síle
4: Wrath of the Orcs – Target friendly stack may attack a second time for 2 turns. (Charges: 1)
5: Improved Wrath of the Orcs – Wrath of the Orcs also grants unlimited retaliation to its target.
Vyžaduje: Might Affinity

   
HoMM6

Perfect Silksword

1: +3 Destiny
2: Weak points – Decreases Might Defense of enemy creatures by 6%.
3: Razor Blade – The damage of critical hits is increased for the hero’s army by 20%.
4: +5 Might Defense
5: Perfect Blade – Increases Damage by 15% and Luck by 5 for target friendly creature. Lasts for 3
turns. (Charges: 1)
Vyžaduje: Might Affinity

   
HoMM6

Silksword of the Kirin

1: +5 Initiative
2: Chilling Strike – Targets of the Hero’s attacks are inflicted by the “Chilled” effect.
3: +5 Destiny
4: Wish of Kirin – Increases Movement of friendly creatures by 1.
5: Mystic Wave – Teleports target friendly creature to another location. (Charges: 1)
Vyžaduje: Might Affinity

   
HoMM6

Požírač duší

1: +3 Magická síla
2: Životní síla
3: +5 Osud
4: Vysátí života
5: Vylepšené vysátí života
Vyžaduje: Might Affinity

   
HoMM6

Sword of the Griffin

1: +3 Leadership
2: Griffin’s Heart – Friendly creatures are immune to effects decreasing Morale.
3: +5 Destiny
4: Griffin’s Roar – Decreases Morale of enemy creatures by 5.
5: Griffin’s Fury – Target friendly stack may retaliate unlimited times for the rest of the combat.
(Charges: 1)
Vyžaduje: Might Affinity

   
HoMM6

Vlčí meč

1: Vlčí srdce
2: +3 Fyzická síla
3: Vlčí čelisti
4: +10 Bonus k iniciativě jednotek
5: Vlčí duch
Vyžaduje: Might Affinity

   
HoMM6

Sword of Whistlebone

1: Father’s Sky – The Hero attacks target enemy stack with its default attack. Deals extra 600
damage (Air) to the target and all adjacent enemy creatures. (Charges: 1)
2: +3 k Magické obraně
3: Mother Earth – Reduces Movement of enemy non-flyer creatures by 1.
4: +5 k Fyzické síle
5: Slowing Winds – Decreases Initiative of all enemy stacks by 10.
Vyžaduje: Might Affinity

   
HoMM6

Arachne

1: +3 k Fyzické síle
2: Slow – Decreases Initiative of all enemy stacks by 5(+stats).
3: Sadness – Decreases Morale of enemy creatures by 5.
4: Drain Life – Attacks of all friendly stacks drain the lifeforce of living targets. Restores their
Health by 15% of the damage dealt.
5: Spiders Web – Reduces Movement of enemy creatures in target 3x3 area by 2. Lasts 0 turns.
(Charges: 1)
Vyžaduje: Might Affinity

   
 

 

Hole

HoMM6

Heartrending Song

1: Light Magic – Increases Magic Power (Light) by 5.
Mana cost of all Light spells is reduced by 10%
2: +3 Leadership
3: Sephiel’s Voice – All friendly creatures in target 3x3 area are healed for 315/360/415(+level).
(Charges: 1)
4: +5 k Fyzické síle
5: Improved Sephiel’s Voice – Sephiel’s Voice also charms enemy creatures in target area forcing
them to skip their next turn. Sephiel’s Voice is dispelled when being attacked and the creature
may retaliate. (Charges: 1)
Vyžaduje: Magic Affinity

   
HoMM6

Soulreaver Staff

1: Magic (Dark) – Increases Magic Power (Dark) by 5.
Mana cost of all Darkness spells is reduced by 10%
2: +5 Initiative
3: Mana Drain – 20% of the mana spent by the enemy Hero restores your Hero’s Mana.
4: +5 Magic Power
5: Time Trap – Creates a trap on the combat map. The first enemy creature moving across the trap
is inflicted by Time Stasis: target skips the next 2 turns. Time Stasis is not dispelled by attacks.
(Charges: 1)
Vyžaduje: Magic Affinity

   
HoMM6

Hůl Ashi Osminásobné

1: +3 Magická síla
2: +30 Maximální Mana
3: +5 Magická obrana
4: +10 Mana za den
5: Soustředění magie
Vyžaduje: Magic Affinity

   
HoMM6

Hůl očisty

1: Očista
2: +4 Magická obrana
3: Poskvrněná mlha
4: +4 Magická obrana
5: Směrování síly
Vyžaduje: Magic Affinity

   
HoMM6

Staff of Sandro

1: +3 Magic Power
2: Curse of the Lich – Decreases Maximum Health of enemy creatures by 3%.
3: Will of the Lich – Decreases Morale of enemy creatures by 5.
4: Power of the Lich – Decreases k Magické obraně of enemy creatures by 10%.
5: Transfer Life – The Hero’s attacks and abilities transfer the energy of attacked living enemies to
target friendly stack healing it for 50% of the damage dealt. Lasts until the end of the combat.
(Charges: 1)
Vyžaduje: Magic Affinity

   
HoMM6

Staff of Sar-Aggreth

1: Prime Affinity – Increases Magic Power (Prime) by 5.
Mana cost of all Prime spells is reduced by 10%
2: +5 Mana per day
3: Master of Magic – Efficiency of the Hero’s spells is increased by 30% for 3 turns. (Charges: 1)
4: +5 Magic Power
5: Improved Master of Magic – Efficiency of the Hero’s spells, creature abilities and creature
attacks is increased by 30% for 3 turns.
Vyžaduje: Magic Affinity

   
HoMM6

Staff of the Tides

1: Water Affinity – Increases Magic Power (Water) by 5.
Mana cost of all Water spells is reduced by 10%
2: +30 Mana
3: Call of the Depths – Calls a Tidal Wave to the combat map. Deals 230 damage (Water) to all
enemy creatures. All enemy small sized creatures are pushed back by two squares.
(Charges: 1)
4: +5 k Magické obraně
5: Ice Barrier – Grants Ice Barrier to all friendly creatures at the start of the combat. Ice Barrier
absorbs “$absorbvalue = 0; // TODO” damage and lasts for 4 turns.
Applies the “Chilled” effect to attackers.
Vyžaduje: Magic Affinity

   
HoMM6

The Oblivion

1: +5 Initiative
2: Oblivion – Target enemy cannot use active abilities for 3 turns. (Charges: 1)
3: +5 Magic Power
4: The Oblivion: Daze – Harmful spells casted by the Hero also inflict the “Dazed” effect on enemy
stacks.
5: Time is Short – Reduces duration of enemy hero abilities by 1 turn (to a minimum of 1 turn).
Vyžaduje: Magic Affinity

   
HoMM6

Thunder Staff

1: Air Affinity – Increases Magic Power (Air) by 5.
Mana cost of all Air spells is reduced by 10%
2: +3 k Fyzické síle
3: Grounded – All enemy flyers are inflicted by Grounded at the start of the combat.
4: +5 k Fyzické síle
5: Lightning Rod – Deals 780/900/1035(+stats) damage (Air) / turn to the strongest enemy stack
for 3 turns. Target is also inflicted by the “Dazed” effect. (Charges: 1)
Vyžaduje: Magic Affinity

   
HoMM6

Urgashova vůle

1: Fire Power – Zvyšuje magickou sílu (oheň) o 5.
Mana cost of all Fire spells is reduced by 10%
2: +3 Destiny
3: Burning Fire – Damage (Fire) dealt by the Hero cannot be healed.
4: +5 Magic Power
5: Firestorm – Deals 290/335/380 damage (Fire) to all creatures in target 5x5 area. Victims also
suffer from the “Dazed” effect. (Charges: 1)
Vyžaduje: Magic Affinity

Cena: HoMM62000