Heroes VI - Dovednosti - Dovednosti jednotek

Ostatní - Dovednosti jednotek | Dovednosti hrdinů

Jednotky

Absolutní očista

Absolutní očista

Světlo | Pasivní

Jednotka Nebesan je imunní vůči vem negativním vlivům.

Jednotky: Nebesan.

 
Spřízněnost se vzduchem

Spřízněnost se vzduchem

Základní | Pasivní

Elementálové obdrží od svého živlu o 50% snížené poškození a o 50% vyšší poškození od svého protějšího živlu. Elementálové jsou také imunní vůči negativním efektům založeným na jejich živlu.

Jednotky: Vzdušný elementál.

 
Divoká zteč

Divoká zteč

Síla | Aktivní

Jednotka Panteří válečník zaútočí na cílového nepřítele, způsobí mu normální poškození a poškodí také všechny skupiny v blízkosti jednotky Panteří válečník. Tento útok nelze oplácet.

Jednotky: Panteří válečník.

 
Obojživelná

Obojživelná

Síla | Pasivní

Imunita vůči zpomalení pohybu ze škody magie vody. Hrdinové svatyně mohou cestovat po moři, pokud bude jejich armáda složená jen z obojživelných jednotek.

Jednotky: Žraločí stráž, Wanizame, Korálová kněžka, Perlová kněžka, Kappa, Kappa Shoya, Duch pramene, Mizu-Kami, Sněžná panna, Yuki-Onna, Kenshi, Kensei, Kirin, Sacred Kirin, Vodní elementál, Mermaid.

 
Průrazná střela

Průrazná střela

Síla | Pasivní

Jednotka ignoruje 50% Fyzické obrany cíle.

Jednotky: Střelec z kuše, Elitní střelec.

 
Zteč

Zteč

Síla | Pasivní

Jednotka Drtič může zaútočit znovu.

Jednotky: Drtič.

 
Hnilobná aura

Hnilobná aura

Temnota | Pasivní

Jednotka Lamasu vyzáří na začátku svého kola auru nemoci. Snižuje maximální zdraví všech blízkých jednotek o 5% na dobu 2 kol. Lze používat až 5-krát za sebou.

Jednotky: Lamasu.

 
Zhoubný pohled

Zhoubný pohled

Temnota | Pasivní

Jakákoli jednotka, která zaútočí na jednotku jako první, obdrží 88 bodů poškození (Temnotou).

Jednotky: Tkadlena osudu (lidská forma), Snovačka osudu (lidská forma).

 
Připraveni k bitvě

Připraveni k bitvě

Síla | Pasivní

Jednotka může oplácet neomezeně.

Jednotky: Kenshi, Kensei.

 
Čepel epifanie

Čepel epifanie

Světlo | Pasivní

Jednotka Nebesan může použít svůj žehnající meč k oživení přátelských jednotek. Vyléčí celkově 54 bodů zdraví. Cílová skupina získá +30 bodů morálky +10 bodů iniciativy na dobu 2 kol.

Jednotky: Nebesan.

 
Čepel nenávisti

Čepel nenávisti

Oheň | Pasivní

Napadené jednotky se dostanou pod vliv nenávisti a zaútočí na náhodně vybranou skupinu jednotek v blízkosti. Nenávist trvá 1 kolo a je zrušena, pokud dojde k poškození jejího cíle.

Jednotky: Ďábel, Arciďábel.

 
Čepel Božího trestu

Čepel Božího trestu

Světlo | Pasivní

Poškození jednotky se zvyšuje o 20% u cílů, které předtím zničily přátelské skupiny.

Jednotky: Serafin, Nebesan.

 
Čepel milosrdenství

Čepel milosrdenství

Světlo | Aktivní

Jednotka Serafin může použít svůj žehnající meč k oživení přátelských jednotek. Vyléčí 51-52 bodů zdraví.

Jednotky: Serafin.

 
Oslepení zuřivostí

Oslepení zuřivostí

Síla | Pasivní

Jednotka je imnunní vůči efektům ovlivnění mysli a zpomalení pohybu.

Jednotky: Ďábel, Arciďábel.

 
Oslepující výpad

Oslepující výpad

Síla | Pasivní

Útok jednotky Křižák slunce nelze oplatit a jeho účinnost se zvyšuje o 10% za každý překročený čtverec.

Jednotky: Křižák slunce.

 
Krvavá zuřivost

Krvavá zuřivost

Síla | Pasivní

Jednotka Wanizame způsobí o 5 vyšší poškození skupinám s otevřenými ranami.

Jednotky: Wanizame.

 
Bezmezná nenávist

Bezmezná nenávist

Oheň | Aktivní

Způsobuje 15 poškození (Ohněm) všem nepřátelským jednotkám.

Jednotky: Arciďábel.

 
Dech havěti

Dech havěti

Země | Aktivní

Havěť snižuje Fyzickou sílu o 5 a Magickou obranu 5 na dobu 3 kol. Jednotka navíc obdrží 5 bodů poškození zemí v každém kole.

Jednotky: Shnilá lamasu.

 
Spalující zuřivost

Spalující zuřivost

Oheň | Pasivní

Jednotka Rozzuřený kyklop získá útok z dálky, který zapálí svůj cíl. Uštědří cíli 57-65 poškození (ohněm) a navíc je 20% poškození uštědřeno i v dalších 2 kolech.

Jednotky: Rozzuřený kyklop.

 
Výzva

Výzva

Síla | Pasivní

Vyzve první napadenou nepřátelskou skupinu. Sníží její poškození o 45% proti ostatním jednotkám vyjma vyzyvatele. Jakmile bude vyzvaná skupina poražena, lze vyzvat další.

Jednotky: Kenshi, Kensei.

 
Výpad

Výpad

Síla | Pasivní

Zvyšuje poškození jednotky Rytíř slunce o 10% za každý čtverec překonaný během útoku.

Jednotky: Rytíř slunce.

 
Očistné světlo

Očistné světlo

Světlo | Pasivní

Vždy, když se jednotka Světice teleportuje, zruší jeden náhodně vybraný efekt u všech jednotek v blízkosti. U přátelských jednotek je zrušen negativní efekt, u nepřátelských jednotek pak efekt pozitivní.

Jednotky: Světelný elementál, Zářivá světice, Oslnivá světice.

 
Nákaza

Nákaza

Temnota | Pasivní

Hnilobná aura jednotky Shnilá lamasu se stane nakažlivou. Zasažené jednotky budou přenášet nemoc na nepřátele v blízkosti vždy na začátku svého tahu.

Jednotky: Shnilá lamasu.

 
Zdrcující skok

Zdrcující skok

Síla | Aktivní

Skokový útok, který způsobí cíli normální poškození navýšené o 5% za každý přeskočený čtverec a 12-18 bodů poškození (vodou) všem nepřátelským skupinám v oblasti 3x3. Cíl musí být v přímé linii s jednotkou Kappa shoya. Tento útok nelze oplácet. Minimální vzdálenost jsou 2 čtverce. Maximální vzdálenost se rovná dvojnásobku aktuální pohyblivosti jednotky Kappa shoya.

Jednotky: Kappa Shoya.

 
Spopelnění

Spopelnění

Oheň | Pasivní

Když ohnivý elementál zemře pošle Ohnivou bouři na všechny jednotky v blízkosti a tím je poškodí.

Jednotky: Ohnivý elementál.

 
Ochromující pasti

Ochromující pasti

Síla | Aktivní

Vytvoří na bojové mapě past, která se aktivuje tehdy, když na ni šlápne první nepřítel. Uštědří 2 bodů poškození (fyzického) a zpomaluje pohyb o 4.

Jednotky: Goblin, Gobliní traper.

 
Cyklón

Cyklón

Vzduch | Pasivní

Snižuje poškození zdálky uštědřené jednotce Vzdušný elementál o 20%.

Jednotky: Vzdušný elementál.

 
Tanec hniloby

Tanec hniloby

Základní | Aktivní

Způsobuje základní poškození všem blízkým živým jednotkám v hodnotě 10% jejich původního zdraví. Zrychlí všechny efekty na všech blízkých jednotkách o 1 kolo se všemi spojenými důsledky. Toto poškození nelze vyléčit.

Jednotky: Snovačka osudu (lidská forma).

 
Spřízněnost s temnotou

Spřízněnost s temnotou

Základní | Pasivní

Elementálové obdrží od svého živlu o 50% snížené poškození a o 50% vyšší poškození od svého protějšího živlu. Elementálové jsou také imunní vůči negativním efektům založeným na jejich živlu.

Jednotky: Temný elementál.

 
Vláda temnoty

Vláda temnoty

Temnota | Pasivní

Zvyšuje zranitelnost magií temnoty o 10% u napadeného cíle a všech skupin v blízkosti na dobu 2 kol.

Jednotky: Lich, Arcilich.

 
Dcery moře

Dcery moře

Voda | Pasivní

Obrana vůči všem útokům je navíšena o 20%.

Jednotky: Siréna.

 
Mrtvé maso

Mrtvé maso

Síla | Pasivní

Snižuje poškození (fyzické) způsobené jednotce o 20%.

Jednotky: Ghúl, Hrobový ghúl.

 
Kvílení smrti

Kvílení smrti

Temnota | Pasivní

Zpomaluje léčení u napadené jednotky a všech jednotek v blízkosti o 50% po dobu 3 kola. Ovlivněny jsou pouze živé jednotky.

Jednotky: Spektra.

 
Ochrana před smrtí

Ochrana před smrtí

Základní | Pasivní

Jednotka Fénix je imunní vůči všem formám magie z cesty Krve a utrpí poškození (magické) ponížené o 10%.

Jednotky: Fénix.

 
Démonské pokolení

Démonské pokolení

Síla | Pasivní

Orkové si v těle nesou démonské dědictví, kvůli kterým jsou stejně odolní a zranitelní jako démoni. +10% odolnost vůči poškození ohněm, +10% zranitelnost vůči světlu. Léčivá kouzla magie světla mohou vyléčit přátelské orky, nebo zranit nepřátelské orky.

Jednotky: Bijec, Crusher, Goblin, Goblin Hunter, Dreamwalker, Dreamreaver, Jaguar Warrior, Panther Warrior, Kyklop, Rozzuřený kyklop.

 
Střemhlavý zteč

Střemhlavý zteč

Síla | Aktivní

Jednotka Královský gryf vzlétne z bojiště a napadne všechny nepřátele v jedné linii na konci kola. Každému cíli pak způsobí své normální poškození.

Jednotky: Královský gryf.

 
Střemhlavý útok

Střemhlavý útok

Síla | Aktivní

Jednotka Gryf odlétne z bojiště a snese se na svůj cíl na konci kola, kdy mu uštědří normální poškození.

Jednotky: Gryf.

 
Dvojitá podoba

Dvojitá podoba

Síla | Aktivní

Jednotka může přijmout podobu člověka nebo pavouka. Změna podoby vynutí provedení akce (čekání).

Jednotky: Tkadlena osudu, Snovačka osudu.

 
Spřízněnost se zemí

Spřízněnost se zemí

Základní | Pasivní

Elementálové obdrží od svého živlu o 50% snížené poškození a o 50% vyšší poškození od svého protějšího živlu. Elementálové jsou také imunní vůči negativním efektům založeným na jejich živlu.

Jednotky: Zemský elementál.

 
Bez emocí

Bez emocí

- | Pasivní

Nemrtví nemají emoce, a proto jsou imunní vůči efektům morálky.

Jednotky: Kostlivec, Kostlivý oštěpař, Ghúl, Hrobový Ghúl, Duch, Spektra, Lich, Arcilich, Lamasu, Shnilá lamasu, Upír, Upíří lord, Tkadlena osudu (lidská forma), Tkadlena osudu (pavoučí forma), Snovačka osudu (lidská forma), Snovačka osudu (pavoučí forma).

 
Okouzlení

Okouzlení

Základní | Aktivní

Cílová nepřátelská jednotka se nemůže pohybovat, útočit ani používat schopnosti po dobu 2 kol. Okouzlení je zrušeno, pokud dojde k poškození cíle.

Jednotky: Lilim.

 
Zjevení

Zjevení

Světlo | Pasivní

Jednotka Světelný elemental oplácí útoky paprsky světla vyzařujícího do osmi směrů. Zasažené nepřátelské skupiny obdrží 472-503 bodů poškození (Světlem). Zasažené přátelské jednotky jsou vyléčeno o 472-503 bodů zdraví.

Jednotky: Světelný elementál.

 
Vybuchující ostny

Vybuchující ostny

Síla | Aktivní

Jednotka Trýznitel zaútočí na všechny nepřátelské skupiny v blízkosti a uštědří jim 25% poškození navíc. Tento útok nelze oplácet.

Jednotky: Trýznitel.

 
Žravé oko

Žravé oko

Síla | Pasivní

Zvyšuje poškození jednotky o 20% proti všem nepřátelům, kteří ji předtím poškodili.

Jednotky: Pekelný pes, Cerberus.

 
Oči medúzy

Oči medúzy

Síla | Pasivní

Útok jednotky Korálová kněžka snižuje iniciativu cíle o 20 na dobu 2 kol.

Jednotky: Perlová kněžka.

 
Divoká zteč

Divoká zteč

Síla | Aktivní

Jednotka Jaguáří válečník se vrhne proti cílovému nepříteli a způsobí mu normální poškození. Tento útok nelze oplácet.

Jednotky: Jaguáří válečník.

 
Otevřená rána

Otevřená rána

Síla | Pasivní

Útok jednotky snižuje pohyblivost cíle o 3 body na dobu 2 kol. Cíl také každé kolo obdrží 5 fyzického poškození jednotky.

Jednotky: Žraločí stráž, Wanizame.

 
Dravost

Dravost

Síla | Pasivní

Jednotka Krutý vlk může zaútočit znovu.

Jednotky: Krutý vlk.

 
Spřízněnost s ohněm

Spřízněnost s ohněm

Základní | Pasivní

Elementálové obdrží od svého živlu o 50% snížené poškození a o 50% vyšší poškození od svého protějšího živlu. Elementálové jsou také imunní vůči negativním efektům založeným na jejich živlu.

Jednotky: Ohnivý elementál.

 
Ohnivá koule

Ohnivá koule

Oheň | Pasivní

Ohnivý elementál vrací všem úderům poškození ohněm.

Jednotky: Ohnivý elementál.

 
Ohnivzdorná kůže

Ohnivzdorná kůže

Síla | Pasivní

Po adaptaci na sopečné prostředí vězeňského světa Sheoghu jsou démoni o 20% odolnější vůči poškození (ohněm).

Jednotky: Maniak, Šílenec, Pekelný pes, Cerberus, Sukuba, Lilim, Plamenná samice, Plamenná matka, Mučitel, Trýznitel, Pekelník, Plenitel, Ďábel, Arciďábel.

 
Čtyři vlny

Čtyři vlny

Síla | Pasivní

Vždy, když jednotka Kensei napadne nepřítele, kterého napadla při posledním útoku, získá proti tomuto nepříteli jeden útok navíc. Útoky se sčítají až do výše 3. Poškození se při každém dalším útoku dělí dvěma.

Jednotky: Kensei.

 
Mrazivá pavučina

Mrazivá pavučina

Základní | Aktivní

Nepřátelské skupiny v blízkosti jednotky Snovačka osudu nemohou 2 kola nic dělat.

Jednotky: Snovačka osudu (pavoučí forma).

 
Mrazivé pohlazení

Mrazivé pohlazení

Voda | Pasivní

Útoky jednotky Yuki-Onna snižují iniciativu cíle o 20 na dobu 1 kola a také způsobují efekt (podchlazení).

Jednotky: Yuki-Onna.

 
Mrazivý dotek

Mrazivý dotek

Voda | Pasivní

Sněžná panna svými útoky způsobí efekt (Podchlazení).

Jednotky: Sněžná panna.

 
Aura krupobití

Aura krupobití

Voda | Aktivní

Jednotka Posvátný kirin zaútočí na nepřátelskou skupinu a uštědří jí 30 bodů poškození (vodou) navíc k normálnímu poškození. Oběti budou navíc (zmrznuté).

Jednotky: Posvátný kirin.

 
Neústupná zloba

Neústupná zloba

Oheň | Pasivní

Při oplácení jednotka způsobí 49-56 poškození (Ohněm) všem jednotkám, které na ni předtím zaútočily.

Jednotky: Ďábel, Arciďábel.

 
Vyléčení

Vyléčení

Světlo | Aktivní

Cílová přátelská jednotka získá 5 bodů zdraví. Nepřátelská démonická nebo nekromantická jednotka dostane poškození.

Jednotky: Sestra, Vestálka.

 
Duté kosti

Duté kosti

Síla | Pasivní

Snižuje (Fyzické) poškození z dálky způsobené jednotce Kostlivec o 50%.

Jednotky: Kostlivec, Kostlivý oštěpař.

 
Hlad

Hlad

Síla | Pasivní

Zvyšuje pohyblivost o 2 v prvních třech kolech bitvy.

Jednotky: Šedý vlk, Krutý vlk.

 
Ledová střela

Ledová střela

Voda | Aktivní

Způsobuje 17 bodů poškození (vodou) cílové nepřátelské skupině. Oběť bude navíc (zmražena).

Jednotky: Vodní elementál.

 
Úlomky ledu

Úlomky ledu

Voda | Aktivní

Vytvoří na bitevní mapě past o velikosti 3x3 na dobu 3 kol. Nepřátelé, kteří pastí projdou, obdrží 10 bodů poškození (vodou) za každý překročený čtverec a budou (podchlazeni).

Jednotky: Yuki-Onna.

 
Nemateriální

Nemateriální

Síla | Pasivní

Jednotka Spektra může procházet skupinami, hradbami a překážkami. Utrpěné poškození (fyzické) je sníženo o 35%.

Jednotky: Spektra.

 
Ignorace bolesti

Ignorace bolesti

Síla | Pasivní

Jednotka utrpí ztráty až na začátku svého dalšího kola.

Jednotky: Kyklop, Rozzuřený kyklop.

 
Nehmotný

Nehmotný

Síla | Pasivní

Jednotka Duch může procházet skupinami, hradbami a překážkami. Utrpěné poškození (fyzické) je sníženo o 25%.

Jednotky: Duch.

 
Skok

Skok

Síla | Aktivní

Útok skokem, který způsobí normální poškození cíli navýšené o 5% za každý přeskočený čtverec. Cíl musí být s jednotkou Kappa na stejné línii. Tento útok nelze oplácet. Minimální vzdálenost jsou 2 čtverce. Maximální dosah je roven dvojnásobku aktuálního dosahu pohyblivosti jednotky Kappa.

Jednotky: Kappa.

 
Vysátí život

Vysátí života

Temnota | Aktivní

Útok jednotky Arcilich přenese energii napadených živelných nepřátel na cílovou přátelskou nemrtvou skupinu, které vyléčí 20% uštědřeného poškození. Efekt trvá po dobu 1 kola. Jednotka nemůže léčit sama sebe.

Jednotky: Arcilich.

 
Záchranná membrána

Záchranná membrána

Voda | Pasivní

Zvyšuje odolnost vůči poškození o 15%.

Jednotky: Mizu-Kami.

 
Spřízněnost s vodou

Spřízněnost se světlem

Základní | Pasivní

Elementálové obdrží od svého živlu o 50% snížené poškození a o 50% vyšší poškození od svého protějšího živlu. Elementálové jsou také imunní vůči negativním efektům založeným na jejich živlu.

Jednotky: Světelný elementál.

 
Bleskové údery

Bleskové údery

Vzduch | Pasivní

Dálkové útoky jednotky Vzdušný elementál způsobí poškození vzduchem cílové skupině a až třem dalším nepřátelským skupinám. Poškození se při každém skoku dělí dvěma.

Jednotky: Vzdušný elementál.

 
Tekuté tělo

Tekuté tělo

Voda | Pasivní

Zvyšuje odolnost vůči poškození o 20%.

Jednotky: Vodní elementál.

 
Živá

Živá

Síla | Pasivní

Lze léčit a oživovat. Náchylnost k účinkům morálky.

Jednotky: Všichny jednotky kromě nemrtvých.

 
Vysátí many

Vysátí many

Oheň | Pasivní

Při útoku na jednotky vysaje 5% aktuální many nepřátelského hrdiny a přenese ji k vašemu hrdinovi.

Jednotky: Plamenná samice, Plamenná matka.

 
Šílený smích

Šílený smích

Síla | Pasivní

Útoky jednotky Šílenec vysávají poškození z napadené jednotky a přidávají jej samy sobě. Snižuje poškození všech nepřátelských jednotek v cílové skupině o 1 a zvyšuje poškození všech bytostí ve skupině jednotek Šílenec o 1. Efekt trvá po dobu 1 kola.

Jednotky: Šílenec.

 
Manévr

Manévr

Síla | Pasivní

Jednotka se od nepřátel, kteří na ni zaútočili zblízka, vzdálí a útok jim oplatí z dálky.

Jednotky: Kentaur, Centaur Marauder.

 
Mocný úder

Mocný úder

Vzduch | Aktivní

Jednotka Rozzuřený kyklop zaútočí na cílovou nepřátelskou skupinu a všechny skupiny stojící vedle ní, kterým způsobí 100% normálního poškození útokem. Malé cíle jsou odsunuty o jeden čtverec dozadu. Na tento útok nelze reagovat oplácením.

Jednotky: Rozzuřený kyklop.

 
Mobilní střelec

Mobilní střelec

Temnota | Pasivní

Jednotka Kentauří nájezdník se může buď pohnout a vystřelit, nebo vystřelit a pak se pohnout.

Jednotky: Kentauří nájezdník.

 
Aura měsíčního plamene

Aura měsíčního plamene

Základní | Pasivní

Nepřátelské jednotky, které zaútočí na jednotku Fénix nebo se stanou obětí jejího útoku, obdrží 116 bodů základního poškození. Tento útok nelze vyléčit.

Jednotky: Fénix.

 
Bez oplácení

Bez oplácení

- | Pasivní

Jednotka Fúrie se nemusí bát oplácení svých útoků.

Jednotky: Fúrie.

 
Živoucí zbroj

Živoucí zbroj

Síla | Pasivní

Jednotka Pekelník je imunní vůči efektům snižujícím Fyzickou odolnost, Magickou odolnost, Fyzickou obranu a Magickou obranu.

Jednotky: Pekelník, Plenitel.

 
Nedostatek času

Nedostatek času

Síla | Pasivní

Když se jednotka brání, první na ní vedený útok automaticky selže.

Jednotky: Upír, Upíří lord.

 
Spřátelení

Spřátelení

Světlo | Pasivní

Cílová nepřátelská jednotka se nemůže pohybovat, útočit ani používat žádné schopnosti po dobu 2 kol. Tento efekt je zrušen, pokud cíl obdrží poškození.

Jednotky: Vestálka.

 
Zrcadlo bolesti

Zrcadlo bolesti

Základní | Pasivní

10% poškození uštědřeného jednotce Duch pramene se vrátí útočníkovi. Platí pouze pro útoky zblízka.

Jednotky: Světelný elementál, Duch pramene, Mizu-Kami.

 
Zkamenění

Zkamenění

Země | Aktivní

Dojde ke zkaměnění nepřátelské jednotky a po 1 kolo nemůže nic dělat. Přátelské jednotky jednat mohou, ale dojde ke zrušení efektu.

Jednotky: Zemský elementál

 
Průrazný šíp

Průrazný šíp

Síla | Pasivní

Střely jednotky Elitní střelec prorazí nepřátelskými skupinami a zasáhnou více cílů najednou.

Jednotky: Elitní střelec.

 
Potěšení z bolesti

Potěšení z bolesti

Základní | Pasivní

Útočníci se částečně zraní sami (základní poškození).

Jednotky: Sukuba.

 
Rozmnožování

Rozmnožování

Základní | Pasivní

Jednotka Plamenná matka se během prvního kola bitvy rozroste o 20%. Jednotky nad původní stav skupiny po bitvě z hrdinovy armády zmizí.

Jednotky: Plamenná matka.

 
Nenávist vůči živému

Nenávist vůči živému

Síla | Pasivní

Zvyšuje při útoku na živé cíle poškození o 30% a pohyblivost o 2.

Jednotky: Hrobový ghúl.

 
Extáze z agónie

Extáze z agónie

Základní | Pasivní

Útočníci se částečně zraní sami (základní poškození).

Jednotky: Lilim.

 
Znovuzrození

Znovuzrození

Základní | Aktivní

Jednotka Fénix má skvělou schopnost znovuzrození. Jednotka Fénix si vyléčí 50 bodů zdraví a způsobí 60 bodů poškození (základního) všem nepřátelským skupinám v blízkosti. Zničené skupiny jednotky Fénix se automaticky navrátí k životu. Toto poškození nelze vyléčit.

Jednotky: Fénix.

 
Regenerace

Regenerace

Země | Pasivní

Skupina jednotky Zemský elemntál je na začátku svého kola vyléčena za 5 bodů zdraví.

Jednotky: Zemský elementál.

 
Odolnost vůči vodě

Odolnost vůči vodě

- | Pasivní

Nagové (a jejich spříznění vodní duchové) mají 50% odolnost vůči poškození vodou.

Jednotky: Žraločí stráž, Wanizame, Korálová kněžka, Perlová kněžka, Kappa, Kappa Shoya, Duch pramene, Mizu-Kami, Sněžná panna, Yuki-Onna, Kenshi, Kensei, Kirin, Sacred Kirin, Mermaid.

 
Zatažitelné ostny

Zatažitelné ostny

Síla | Aktivní

Jednotka Mučitel zaútočí na všechny nepřátelské skupiny v blízkosti a způsobí jim své normální poškození. Tento útok nelze oplácet.

Jednotky: Mučitel.

 
Spalující světlo

Spalující světlo

Světlo | Aktivní

Cílová nepřátelská jednotka obdrží 14-16(elemental 15-18) bodů poškození Světlem a bude na dobu 2 kol oslepena. Spotřebovává podstatu vlastní jednotky (ta utrpí ztrátu 7%(elemental 16%) zdraví, které se zregeneruje po bitvě).

Jednotky: Světelný elementál, Oslnivá světice.

 
Stínová forma

Stínová forma

Temnota | Pasivní

Jednotka Temný elementál při útoku zruší jeden pozitivní efekt na svém cíli.

Jednotky: Temný elementál.

 
Stínový úder

Stínový úder

Voda | Pasivní

Jednotka Temný elementál při útoku se vrací na původní místo a to bez oplácení.

Jednotky: Temný elementál.

 
Zaštítěný

Úder štítem

Síla | Pasivní

Když dojde k napadení přátelské skupiny, jednotka Prétorián získá možnost útoku na původního agresora, pokud je v dosahu.

Jednotky: Prétorián.

 
Zaštítěný

Zaštítený

Síla | Pasivní

Snižuje poškození z dálky uštědřené jednotce o 25%.

Jednotky: Strážce, Prétorián.

 
Zaštítěný

Zaštítěný

Síla | Pasivní

Snižuje poškození zdálky uštědřené jednotce o 25%.

Jednotky: Bijec, Drtič.

 
Štítový strážce

Štítový strážce

Síla | Pasivní

Když nepřítel zaútočí na blízkou přátelskou skupinu, 50% poškození obdrží Prétorián, přičemž je toto poškození sníženo o 25%.

Jednotky: Strážce, Prétorián.

 
Píseň sirény

Píseň sirény

Voda | Pasivní

Nepřátelé v blízkosti sirény jsou okouzleny a nemůžou tak na sirény útočit.

Jednotky: Siréna.

 
HoMM6

Nebe a země

Základní | Aktivní

Zvyšuje iniciativu přátelské cílové skupiny o 5 a pohyblivost o 2, nebo způsobí 8 bodů poškození (zemí) za kolo cílové nelétající nepřátelské skupině, která navíc zpomalí pohyb o 2. Efekt trvá po dobu 2 kol.

Jednotky: Poutník snů.

 
HoMM6

Hromadné Nebe a země

Základní | Aktivní

Zvyšuje iniciativu 1 a pohyblivost o 1 u všech nepřátelských skupin, nebo uštědří 3 bodů poškození (zemí) za kolo všem nepřátelským nelétajícím skupinám, kterým také sníží pohyblivost o 2. Efekt trvá po dobu 2 kol.

Jednotky: Lovec snů.

 
Úder

Úder

Síla | Aktivní

Jednotka Kyklop zaútočí na cílovou nepřátelskou skupinu, které způsobí normální poškození. Malé cíle jsou odsunuty o jeden čtverec dozadu. Na tento útok nelze reagovat oplácením.

Jednotky: Kyklop.

 
Rychlost světla

Rychlost světla

Světlo | Pasivní

Pohyb, útok a návrat bez oplácení nepřítele.

Jednotky: Světelný elementál, Zářivá světice, Oslnivá světice.

 
Duchovní sepjetí

Duchovní sepjetí

Základní | Aktivní

Vytvoří (duchovní spojení) mezi cílovou přátelskou skupinou a jednotkou Mizu-Kami. Pozitivní efekty získané jednou ze skupin jsou také sdíleny druhou skupinou. Cílová skupina navíc těží ze zrcadla bolesti a záchranné membrány. Spojení nelze provést s duchy jara, mizu-kami a skupinami, které jsou již (duchovním spojením) ovlivněny.

Jednotky: Mizu-Kami.

 
Duchovní podoba

Duchovní podoba

Základní | Pasivní

Duchové se těší z +50% odolnosti vůči veškerému poškození od počátku bitvy. Efekt trvá, dokud jednotak neprovede nějakou akci.

Jednotky: Zářivá světice, Oslnivá světice, Duch, Spektra, Tkadlena osudu (lidská forma), Tkadlena osudu (pavoučí forma), Snovačka osudu (lidská forma), Snovačka osudu (pavoučí forma), Duch pramene, Mizu-Kami, Kirin, Posvátný kirin, Vzdušný elementál, Zemský elementál, Ohnivý elementál, Vodní elementál, Světelný elementál, Temný elementál, Fénix.

 
Duchovní spojení

Duchovní spojení

Základní | Aktivní

Vytvoří duchovní spojení mezi cílovou přátelskou skupinou a jednotkou Duch pramene. Pozitivní efekty získané jednou ze skupin budou sdíleny i druhou skupinou. Cílová skupina také profituje ze zrcadla bolesti. Spojení nelze provést s duchy pramene, mizu-kami a skupinami, které jsou již duchovním spojením ovlivněny.

Jednotky: Duch pramene.

 
Úder a únik

Úder a únik

- | Pasivní

Jednotka Harpyje se po svém útoku vrátí na původní pozici.

Jednotky: Harpyje, Fúrie.

 
Sluneční hřebec

Sluneční hřebec

Světlo | Aktivní

Jednotka Křižák slunce a její kůň se změní ve světlo na dobu 1 kola. Díky tomu může jednotka překonat všechny skupiny a objekty po cestě a navíc je imunní vůči všem efektům zpomalujícím pohyblivost. Tato schopnost nevyčerpá aktuální akci.

Jednotky: Křižák slunce.

 
Rozštěpení

Rozštěpení

- | Pasivní

Zvyšuje strukturální poškození způsobované jednotkou Kyklop o +1.

Jednotky: Kyklop, Rozzuřený kyklop.

 
Chuť krve

Chuť krve

Síla | Pasivní

Útoky, které zasáhnou jednotku Bijec zvýší minimální poškození každé jednotky ve skupině o 1. Efekt se sčítá až 4-krát a trvá až do konce btivy.

Jednotky: Bijec, Drtič.

 
Chuť bolesti

Chuť bolesti

Síla | Pasivní

Pokaždé, když jednotka uštědří poškození, nebo obdrží poškození, zvýší se účinnost příštího útoku o 15%. Bonusy se sčítají až 4-krát.

Jednotky: Mučitel, Trýznitel.

 
Provokativní přítomnost

Provokativní přítomnost

Síla | Pasivní

Přinutí nepřátelské skupiny ve vzdálenosti dvou čtverců od jednotky Plenitel, aby své útoky a schopnosti zaměřily přávě na ni. Odchod tento efekt zruší.

Jednotky: Plenitel.

 
Přívalová vlna

Přívalová vlna

Voda | Aktivní

Všichni protivníci budou promočeni. Všechny nepřátelské malé jedotky budou odsunuty o 2 pole.

Jednotky: Siréna.

 
HoMM6

Trail of Clouds

Voda | Pasivní

+250 Gold per day.

Jednotky: Posvátný kirin.

 
Mlžná pěšina

Mlžná pěšina

Voda | Pasivní

Na čtverích překročených jednotkou Kirin dojde k vytvoření mlhy. Každý zamlžený čtverec snižuje pohyblivost procházejících nepřátelských jednotek o 1. Na kiriny nemá vliv.

Jednotky: Kirin.

 
Pokřivená mysl

Pokřivená mysl

Síla | Pasivní

+1 Ore per day.

Jednotky: Maniak, Šílenec.

 
Nemrtvý

Nemrtvý

- | Pasivní

Tato jednotka není živá. Její morálka je vždy neutrální a navíc má jednotka +20% odolnosti vůči poškození (vodou). Je rovněž imunní vůči otrávení, nemoci, slepotě a efektům ovlivnění mysli.

Jednotky: Kostlivec, Kostlivý oštěpař, Ghúl, Hrobový Ghúl, Duch, Spektra, Lich, Arcilich, Lamasu, Shnilá lamasu, Upír, Upíří lord, Tkadlena osudu (lidská forma), Tkadlena osudu (pavoučí forma), Snovačka osudu (lidská forma), Snovačka osudu (pavoučí forma).

 
Neomezené oplácení

Neomezené oplácení

Síla | Pasivní

Jednotka může oplácet neomezeně.

Jednotky: Gryf, Královský gryf.

 
Neomezené oplácení

Unlimited Retaliation

Síla | Pasivní

Jednotka může oplácet neomezeně.

Jednotky: Pekelný pes, Kerberos.

 
Nezastavitelný výpad

Nezastavitelný výpad

Síla | Aktivní

Jednotka se přesune k cílové oblasti a zasáhne všechny skupiny a objekty po cestě. Strukturární poškození způsobené tímto útokem se nyvyšuje o 3.

Jednotky: Pekelník, Plenitel.

 
Upíří sevření

Upíří sevření

Temnota | Pasivní

Upír vysává život ze svých obětí a živí se na nich.

Jednotky: Upír.

 
Upíří sevření

Upíří sevření

Temnota | Pasivní

Upír vysává život ze svých obětí a živí se na nich.

Jednotky: Upíří lord.

 
Jedovatý dotek

Jedovatý dotek

Země | Pasivní

Jakýkoliv blízký kontakt bude nějakou dobu působit škody žijícím nepřátelům.

Jednotky: Tkadlena osudu (pavoučí forma), Snovačka osudu (pavoučí forma).

 
Podlý úder

Podlý úder

Síla | Pasivní

Zvyšuje poškození jednotky Gobliní tráper o 50% proti imobilním nepřátelům.

Jednotky: Gobliní traper.

 
Bdělý průzkumník

Bdělý průzkumník

Síla | Pasivní

Jednotka Kentaur získá volný výstřel na první nepřátelskou skupinu, která se k ní přiblíží na polovinu vzdálenosti.

Jednotky: Kentaur, Kentauří nájezdník.

 
Nenasytnost

Nenasytnost

Síla | Pasivní

Kerberos je nenasytný, což dokmentuje i sheoghské rčení: (Dvě hlavy jsou lepší než jedna, ale musíte mít dva talíře, abyste je nakrmili.) Kerberos dokáže zaútočit na dva cíle najednou, pokud se seřadí přímo před něj. Konec konců, je pak snazší si najít něco k snědku.

Jednotky: Kerberos.

 
Zranitelnost vzduchem

Zranitelnost vzduchem

- | Pasivní

Veškeré poškození (vzduchem) je u Nagů (a jejich spřízněncýh vodních duchů) navýšeno o 25%.

Jednotky: Žraločí stráž, Wanizame, Korálová kněžka, Perlová kněžka, Kappa, Kappa Shoya, Duch pramene, Mizu-Kami, Sněžná panna, Yuki-Onna, Kenshi, Kensei, Kirin, Posvátný kirin, Siréna.

 
Zranitelnost světlem

Zranitelnost světlem

- | Pasivní

Kouzla magie Světla, která poškozují živé, mají porit nemrtvým a démonům posílenou účinnost o 20%. Kouzla magie Světla, která mají léčit živé, působí proti démonům a nemrtvým škodlivě.

Jednotky: Maniak, Šílenec, Pekelný pes, Kerberos, Sukuba, Lilim, Plamenná samice, Plamenná matka, Mučitel, Trýznitel, Pekelník, Plenitel, Ďábel, Arciďábel, Kostlivec, Kostlivý oštěpař, Ghúl, Hrobový Ghúl, Duch, Spektra, Lich, Arcilich, Lamasu, Shnilá lamasu, Upír, Upíří lord, Tkadlena osudu (lidská forma), Tkadlena osudu (pavoučí forma), Snovačka osudu (lidská forma), Snovačka osudu (pavoučí forma).

 
Zranitelnost stínovou magií

Zranitelnost stínovou magií

- | Pasivní

Poškození (Temnotou) uštědřené jednotce světice je navýšeno o 25%.

Jednotky: Zářivá světice, Oslnivá světice.

 
Kvílení z Podsvětí

Kvílení z Podsvětí

Temnota | Aktivní

Vyléčí cílové nemrtvé skupině 2 zdraví. Všechny živé jednotky v blízkosti cíle přijdou o 2 bodů zdraví, které se připočte k vyléčenému množství.

Jednotky: Duch, Spektra.

 
Válečná zuřivost

Válečná zuřivost

Síla | Pasivní

Jakmile jednotka způsobí poškození, stává se imunní vůči negativnímu ovlivnění mysli a všem efektům snižujícím morálku.

Jednotky: Jaguáří válečník, Panteří válečník.

 
Spřízněnost s vodou

Spřízněnost s vodou

Základní | Pasivní

Elementálové obdrží od svého živlu o 50% snížené poškození a o 50% vyšší poškození od svého protějšího živlu. Elementálové jsou také imunní vůči negativním efektům založeným na jejich živlu.

Jednotky: Vodní elementál.

 
HoMM6

Voda teče volně

Voda | Pasivní

Jednotka je imunní vůči efektům snižujícím pohyblivost a iniciativu.

Jednotky: Kirin, Posvátný kirin.

 
Vodní úder

Vodní úder

Voda | Pasivní

Útok také zruší jeden pozitivní efekt na cíli.

Jednotky: Vodní elementál.

 
Vlny obnovy

Vlny obnovy

Voda | Aktivní

Cíl je vyléčen o 3 bodů a je na něm zrušen jeden náhodný vybraný negativní efekt. Trvá 3 kola.

Jednotky: Korálová kněžka, Perlová kněžka.

 
Oslabující sevření

Oslabující sevření

Temnota | Pasivní

Jednotka Temný elementál při útoku sníží obranu nepřítele o 20% na dobu 3 kol.

Jednotky: Temný elementál.

 
Zachvacující oštěpy

Zachvacující oštěpy

Síla | Pasivní

Snižuje pohyblivost cíle a všech nepřátelských skupin o 1 na 4 kola.

Jednotky: Kostlivý oštěpář.

 
Větrný štít

Větrný štít

- | Pasivní

Jednotka Vzdušný elementál se nemusí bát oplácení svých útoků.

Jednotky: Vzdušný elementál.