Heroes VI - Dovednosti - Reputace - Peklo

Reputace -> Azyl | Nekropole | Peklo | Svatyně | Tvrz | Kobka

Dovednosti Reputace - Síla

Lord chaosu (Krev)

Kacíř (Neutrální)

Vzyvatel pekla (Slzy)

HoMM6 HoMM6 HoMM6

 

   

Dovednosti

Symbol chaosu

 

 

Démonické štěstí

HoMM6

Krev II

HoMM6

 

HoMM6

Krev I

Aura pekelného ohně

 

HoMM6

 

HoMM6

Neutrální

HoMM6

 

Neodolatelné volání

 

 

Pečeť moci

HoMM6

Slzy I

HoMM6

 

HoMM6

Slzy II

Dovednosti Reputace - Magie

Mistr plamenů (Krev)

Warlock (Neutrální)

Démonista (Slzy)

HoMM6 HoMM6 HoMM6

 

   

Dovednosti

Armagedon

 

 

Peklo

HoMM6

Krev II

HoMM6

 

HoMM6

Krev I

 

 

Magie chaosu  

HoMM6

 

HoMM6

Neutrální

HoMM6

 

Spojené brány

 

 

Brána peklená

HoMM6

Slzy I

HoMM6

 

HoMM6

Slzy II

 

Popis dovedností Reputace - Síla

HoMM6

Symbol chaosu

Krev II | Síla | Aktivní v boji

Příští útoky na cílovou skupinu automaticky dopadnou kritickým zásahem. Počet takových útoků je X.

Vyžaduje: Mana: 0 | Počet kol nabíjení: 0 | Bodů reputace: 1000

Povolání: Lord chaosu.

 

HoMM6

Démonické štěstí

Krev I | Síla | Pasivní v boji

Poškození způsobené kritickými zásahy se v hrdinově armádě zvýší o 22/25/29%.

Vyžaduje: Mana: 0 | Počet kol nabíjení: 0 | Bodů reputace: 250

Povolání: Lord chaosu.

 

HoMM6

Aura pekelného ohně

Neutrální | Síla | Pasivní v boji

Jednotky pod hrdinovou kontrolou získají 50% šanci na způsobení dalších X% poškození ohněm během útoků a oplácení.

Vyžaduje: Mana: 0 | Počet kol nabíjení: 0 | Bodů reputace: 0

Povolání: Lord chaosu, Kacíř, Vzyvatel pekla.

 

HoMM6

Neodolatelné volání

Slzy I | Síla | Pasivní v boji

Zvyšuje počet jednotek vyvolaných pomocí bran o 17.1/19.7/22.7%.

Vyžaduje: Mana: 0 | Počet kol nabíjení: 0 | Bodů reputace: 250

Povolání: Vzyvatel pekla.

 

HoMM6

Pečeť moci

Slzy II | Síla | Aktivní v boji

Přikáže jednotkám v cílové přivolané skupině, aby zůstaly v hrdinově armádě. Jednotky z cílové přivolané skupiny nahradí po bitvě padlé démony v hrdinově armádě až do výše X bodů zdraví. Počet jednotek ve skupinách nemůže stoupnout nad původní maximum.

Vyžaduje: Mana: 0 | Počet kol nabíjení: 0 | Bodů reputace: 1000

Povolání: Vzyvatel pekla.

 

Popis dovedností Reputace - Magie

HoMM6

Armagedon

Krev II | Oheň | Aktivní v boji

Na mapu bojiště se snesou žhnoucí meteority, které poškodí všechny nedémonské jednotky za X bodů poškození (ohněm). Hradbám a překážkám způsobí 2 body strukturálního poškození.

Vyžaduje: Mana: 80 | Počet kol nabíjení: 0 | Bodů reputace: 1000 | Použití: 1

Povolání: Mistr plamenů.

 

HoMM6

Peklo

Krev I | Oheň | Aktivní v boji

Cílová nepřátelská jednotka utrpí poškození peklem. Peklo způsobí X bodů poškození ohněm svému cíli a přeskočí na jiný nepřátelský cíl ve vzdálenosti dvou čtverců.

Vyžaduje: Mana: 55 | Počet kol nabíjení: 0 | Bodů reputace: 250 | Použití: 1

Povolání: Mistr plamenů.

 

HoMM6

Magie chaosu

Neutrální | Prime | Pasivní v boji

Když magii používají služebníci Urgashe, poskvrní ji, čímž ji učiní méně stabilní a předvídatelnou. Všechna kouzla seslaná hrdinou mají 50% šanci získat slevu z manových nákladů ve výši 20%.

Vyžaduje: Mana: 0 | Počet kol nabíjení: 0 | Bodů reputace: 250

Povolání: Mistr plamenů, Warlock, Démonista.

 

HoMM6

Spojené brány

Slzy I | Prime | Pasivní v boji

Vytvoří spojení mezi původní a přivolanou skupinou. 35.5/37.3/42.9% poškození uštědřeného původní skupině bude přeneseno na přivolanou skupinu.

Vyžaduje: Mana: 0 | Počet kol nabíjení: 0 | Bodů reputace: 250

Povolání: Démonista.

 

HoMM6

Brána peklená

Slzy II | Prime | Aktivní v boji

Přátelská jednotka, která je právě na tahu, se vrátí do Sheogu a v příštím kole se vrátí posílená. Brána zůstane na mapě boje a je možné ji zničit. Pokud je brána zničena, jednotka se může vrátit až po skončení bitvy. Počet jednotek ve skupině se nemůže zvýšit nad původní maximum.

Vyžaduje: Mana: 0 | Počet kol nabíjení: 0 | Bodů reputace: 1000 | Použití: 1

Povolání: Démonista.