Heroes VI - Dovednosti - Reputace - Svatyně

Reputace -> Azyl | Nekropole | Peklo | Svatyně | Tvrz | Kobka

Dovednosti Reputace - Síla

Válečný mistr (Krev)

Samuraj (Neutrální)

Šógun (Slzy)

HoMM6 HoMM6 HoMM6

 

   

Dovednosti

Dvojité tesáky

 

 

Příprava k úderu

HoMM6

Krev II

HoMM6

 

HoMM6

Krev I

Klid před bouří

 

HoMM6

 

HoMM6

Neutrální

HoMM6

 

Osminásobný lotos

 

 

Oko bouře

HoMM6

Slzy I

HoMM6

 

HoMM6

Slzy II

Dovednosti Reputace - Magie

Vzyvatel záplav (Krev)

Monk (Neutrální)

Mistr příboje (Slzy)

HoMM6 HoMM6 HoMM6

 

   

Dovednosti

Monzun

 

 

Vodní hrob

HoMM6

Krev II

HoMM6

 

HoMM6

Krev I

 

 

Vnitřní oko  

HoMM6

 

HoMM6

Neutrální

HoMM6

 

Vyrovnanost

 

 

Tsunami

HoMM6

Slzy I

HoMM6

 

HoMM6

Slzy II

 

Popis dovedností Reputace - Síla

HoMM6

Dvojité tesáky

Krev II | Síla | Aktivní v boji

Cílová přátelská skupina získá na dobu 3 kol útok navíc.

Vyžaduje: Mana: 0 | Počet kol nabíjení: 3 | Bodů reputace: 1000

Povolání: Válečný mistr.

 

HoMM6

Příprava k úderu

Krev I | Síla | Pasivní v boji

Všechny útoky na blízko přátelských skupin způsobí o X% poškození více za každý neutracený bod pohyblivosti (ušetřené body pohyblivosti se přičtou k poškození během útoku.)

Vyžaduje: Mana: 0 | Počet kol nabíjení: 0 | Bodů reputace: 250

Povolání: Válečný mistr.

 

HoMM6

Klid před bouří

Neutrální | Síla | Pasivní v boji

Když jednotky svatyně v kole nezaútočí, získají +5 k iniciativě a +28% k poškození (fyzickému) na 1 kolo.

Vyžaduje: Mana: 0 | Počet kol nabíjení: 0 | Bodů reputace: 0

Povolání: Válečný mistr, Samuraj, Šógun.

 

HoMM6

Osminásobný lotos

Slzy I | Síla | Aktivní v boji

Cílová přátelská jednotka za všech okolností oplácí útok a může jej oplatit neomezeně krát za kolo.

Vyžaduje: Mana: 0 | Počet kol nabíjení: 3 | Bodů reputace: 250

Povolání: Šógun.

 

HoMM6

Oko bouře

Slzy II | Síla | Aktivní v boji

Cílová přátelská skupina se zcela vyhne příštím útokům. Negovaných útoků je X.

Vyžaduje: Mana: 0 | Počet kol nabíjení: 0 | Bodů reputace: 1000

Povolání: Šógun.

 

Popis dovedností Reputace - Magie

HoMM6

Monzun

Krev II | Voda | Aktivní v boji

Vzyvatel záplav Vyvolá bouřná mračna v cílové oblasti o velikosti 5x5. Všechny jednotky stojící v oblasti účinku budou nejprve promočenyli jákem a poté jim blesky uštědří X bodů poškození vzduchem.

Vyžaduje: Mana: 0 | Počet kol nabíjení: 0 | Bodů reputace: 0

Povolání: Vzyvatel záplav.

 

HoMM6

Vodní hrob

Krev I | Voda | Aktivní v boji

Vyvolá pod cílovou nepřátelskou skupinou gejzír způsobující X poškození (vodou). Oběť bude také promočená. Má vliv pouze na živé jednotky.

Vyžaduje: Mana: 50 | Počet kol nabíjení: 3 | Bodů reputace: 250

Povolání: Vzyvatel záplav.

 

HoMM6

Vnitřní oko

Neutrální | Základní | Pasivní v boji

Když jednotky svatyně v kole nezaútočí, získají pro příští kolo +28% poškození (magického) a +21 k magické obraně.

Vyžaduje: Mana: 0 | Počet kol nabíjení: 3 | Bodů reputace: 1000

Povolání: Vzyvatel záplav, Mnich, Mistr příboje.

 

HoMM6

Vyrovnanost

Slzy I | Voda | Aktivní v boji

Cílová nepřátelská jednotka je okouzlena a stane se mirumilovnou. Nemůže se pohybovat, útočit ani používat žádné schopnosti po dobu 3 kol. Vyrovnanost je zrušena, když dojde k napadení jednotky.

Vyžaduje: Mana: 45 | Počet kol nabíjení: 4 | Bodů reputace: 250

Povolání: Mistr příboje.

 

HoMM6

Tsunami

Slzy II | Voda | Aktivní v boji

Přílivová vlna se začne šířit z rozmisťovací oblasti sesílajícího hrdiny a poté se vyvalí na nepřátelskou stranu. Všechny nepřátelské jednotky budou promočené. Všechny malé nepřátelské jednotky budou posunuty o dva čtverce a po dobu 2 kola budou omráčené.

Vyžaduje: Mana: 70 | Počet kol nabíjení: 0 | Bodů reputace: 1000

Povolání: Mistr příboje.