Heroes VI - Dovednosti - Síla - Ochránce

Síla -> Ochránce | Svět | Taktika | Válečné pokřiky | Válečnictví

HoMM6

Plán Cnosti

HoMM6
HoMM6
Obránce I
HoMM6
Diplomat
HoMM6
Charizmatický
vůdce I
HoMM6
Oblíbenec
osudu I
HoMM6
Osvícení
HoMM6
Logistika
HoMM6
Průzkumnictví
HoMM6
Útočník I
Village Hall
 
Village Hall
Village Hall
 
Village Hall
 
Village Hall
HoMM6
Obránce II
 
HoMM6
Charizmatický
vůdce II
HoMM6
Vyvolený
osudem II
HoMM6
Rádcovství
HoMM6
Stopař
 
HoMM6
Útočník II
Village Hall
 
Village Hall
Village Hall
 
 
 
Village Hall
HoMM6
Obránce III
 
HoMM6
Charizmatický
vůdce III
HoMM6
Vyvolený
osudem III
     
HoMM6
Útočník III
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis Cnosti

HoMM6

Obránce I (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 1 k Fyzické obraně.

Reputace: Slzy

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Obránce II (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 2 k Fyzické obraně.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Obránce I

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Obránce III (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 3 k Fyzické obraně.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Obránce II

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Diplomat (pasivní dobrodružství)

Umožňuje hrdinovi efektivně vyjednávat s nepřátelskými jednotkami. Zvyšuje šanci na možnost jejich najmutí a snižuje jejich cenu o 8%.

Reputace: Slzy

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Charizmatický vůdce I (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 2 body vůdcovství.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Charizmatický vůdce II (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 2 body vůdcovství.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Charizmatický vůdce I

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Charizmatický vůdce III (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 3 body vůdcovství.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Charizmatický vůdce II

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Oblíbenec osudu I (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 2 body osudu.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Vyvolený osudem II (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 2 body osudu.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Vyvolený osudem I

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Vyvolený osudem III (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 3 body osudu.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Vyvolený osudem II

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Osvícení (pasivní dobrodružství)

Veškeré hrdinou získané zkušenosti se zvýšují o 25%.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Rádcovství (pasivní dobrodružství)

Hrdina se stane (Rádcem). Když se setká s jiným přátelským hrdinou, získá tento hrdina až 75% rádcových zkušeností.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Logistika (pasivní dobrodružství)

Zvyšuje pohyblivost hrdiny na souši o 3 body.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Stopař (pasivní dobrodružství)

Hrdina neutrácí body pohyblivosti za sbírání surovin, vstup do budov a podobné akce.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Logistika

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Průzkumnictví (pasivní dobrodružství)

Zvyšuje pohyblivost hrdiny na moři o 3 body a snižuje postih za pohyb po drsném terénu o 50%.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Útočník I (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 1 k Fyzické síle.

Reputace: Krev

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Útočník II (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 2 k Fyzické síle.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Útočník I

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Útočník III (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 3 k Fyzické síle.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Útočník II

Úroveň hrdiny: 15