Heroes VI - Dovednosti - Síla - Válečné pokřiky

Síla -> Ochránce | Svět | Taktika | Válečné pokřiky | Válečnictví

HoMM6

Plán Válečné pokřiky

HoMM6
   
HoMM6
Držet pozici
HoMM6
Vpřed!
HoMM6
Hrdinství
HoMM6
Bezchybný útok
 
 
   
Village Hall
Village Hall
Village Hall
 
 
 
 
HoMM6
Úhybné
manévry
HoMM6
Společně
držet pozici
HoMM6
Příkaz vůdce
HoMM6
Hromadné
hrdinství
 
HoMM6
Spojený útok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HoMM6
Zastrašování
HoMM6
Provokování
   
HoMM6
Hrdinský útok
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis Válečné pokřiky

HoMM6

Úhybné manévry (aktivní boj)

Snižuje poškození udělané vašim jednotkám všemi útoky o 10% po dobu 2 kol.

Reputace: Slzy

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Zastrašování (aktivní boj)

Všechna nepřátelská jednotky budou po dobu 2 kola zastrašené. Základní jednotky nemohou útočit na elitní a šampionské jednotky, elitní jednotky nemohou napadat šampionské jednotky.

Reputace: Slzy

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Držet pozici (aktivní boj)

Cílová skupina získá jednu možnost oplácení navíc a jejich fyzická obrana se zvíší o 8 na dobu 3 kol.

Reputace: Slzy

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Společně držet pozice (aktivní boj)

Všechny přátelské jednotky získají jedno oplácení navíc a jejich magická obrana se zvýší o 5 na dobu 3 kol.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Držet pozice

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Provokování (aktivní boj)

Blízcí nepřátelé jsou přinuceni k útoku na přátelskou skupinu s poškozením sníženým o 51%. Vyzvané jednotky zaútočí, jakmile na ně přijde řada a přijdou tím o svou akci.

Reputace: Slzy

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Vpřed! (aktivní boj)

Přikáže cílové pěší jednotce spěchat: Zvyšuje iniciativu o 16 a pohyblivost o 50%.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Příkaz vůdce (aktivní boj)

Cílová jednotka, která ještě nejednala, přijde na řadu již nyní a ne ve chvíli, kdy je k tomu normálně oprávněná.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Zteč!

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Hrdinství (aktivní boj)

Zvyšuje morálku a štěstí cílové skupiny o 15 a poškození (Fyzické) o 17% po dobu 3 kol.

Reputace: Krev

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Hromadné Hrdinství (aktivní boj)

Zvyšuje morálku a štěstí všech přátelských jednotek o 5 a poškození (Fyzické) o 10% po dobu 3 kol.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Hrdinství I

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Bezchybný útok (aktivní boj)

Útoky cílové skupiny budou způsobovat po dobu 2 kol maximální poškození.

Reputace: Krev

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Hrdinský útok (aktivní boj)

Cílová přátelská jednotka získává 2 k pohyblivosti a +10% k poškození za každý čtverec překročený před útokem.

Reputace: Krev

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Spojený útok (aktivní boj)

Spojí hrdinu s přátelskou skupinou na dobu 2 kol. Vždy, když skupina zaútočí (vyjma oplácení), napadne cíl nejprve hrdina.

Reputace: Krev

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 5