Heroes VI - Hrady - Azyl

Přehled | Budovy | Budovy líhně | Hrdinové | Jednotky

Hrad - Azyl Hrad - Azyl

Zrozeni v posvátném Elrathově Světle přísahali, že jej budou šířit po celém Ashanu

 

Hrad - AzylSymbol - KřížStát / Království

Svatá říše

Hlavní město

Sokolí vrch

Národní barva

Světle modrá, bílá a zlatá

Symbol

Kříž

Víra

Azyl je feudální Svatou říší chráněnou středověkými rytíři a mnichy. Její obyvatelé uctívají Elratha, dračího boha Světla, který jim propůjčuje magické schopnosti založené na živlech. Jejich cílem je žít život hodný Elrathových ideálů pravdy a čistoty. Rovněž se snaží okolní svět přetvářet k jeho obrazu a šířit v něm jeho posvátné světlo.
Ve Svaté říši panuje teokracie. Císař má teoreticky absolutní moc, ale ve skutečnosti je jeho území rozděleno na 6 vévodství a bezpočet baronství, a tak v jakýkoli okamžik přinejmenším jedno území nějakým způsobem revoltuje.

Nedávné události

Lidské národy byly kdysi rozděleny do tuctů malých království. Barbarské klany se posléze spojily s anděly, dětmi Elratha, a díky tomuto paktu následně vznikla Svatá říše. Říšští šlechtici jsou z předpovězené démonské invaze úplně u vytržení. Všichni v ní vidí šanci, jak poprvé v historii dokázat svou svrchovanost všem ostatním frakcím. Už si představují, jak oslnivě zazáří v nadcházejících bitvách. Lidská říše je připravena zaujmout místo legitimních obránců Ashanu.

Váleční Azylu: Ani krok zpátky

Jednotky Azylu sestávají jak z lidských šampionů, jako jsou rytíři a kněží, tak z mýtických bytostí, mezi něž patří gryfové a andělé. V obraně jsou nepřekonatelní. Ví se o nich, že v historii již mnohokrát donutili nepřátele bojovat za jejich podmínek. Azylu se daří vítězit v bězích na dlouhou trať, když chytrými ústupy neustále vzdorují nepřátelům a zároveň zachovávají bojeschopnost své armády.

Silné stránky

Posilující a léčivá magie, vysoce odolní vojáci, velmi vysoká morálka.

Slabé stránky

Soustředění na boj zblízka, nedostatek agresivity.

Plán města

Village Hall

--> Town Hall
--> City Hall --> City Hall
Město úrovně 1
 
Město úrovně 2
 
Město úrovně 3
 
Město úrovně 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fort
Základní opevnění
HoMM6
Kasárna
Posádková kasárna
HoMM6
Střelecká věž
Věž elitních střelců
HoMM6
Převorství
Katedrála Světla
Order of Paladins
Tržiště
Tavern
Sál hrdinů
Holy Cathedral level 1
 
 
 
Village Hall
 
 
 
Village Hall
 
 
 
 
 
Citadel
Pokročilé opevnění
HoMM6
Gryfí voliéra
Gryfí věž
HoMM6
Oltář záře
Oltář lesku
HoMM6
Kaple Sv. slunce
Převorství Svatého slunce
Caravan
Vylepšené
tržiště
Shipyard
Základní městský portál
 
Holy Cathedral level 1
Andělská hlídka
 
Holy Cathedral level 2
Socha odhalení
<-->
 
Village Hall
 
 
 
 
Village Hall
 
 
 
 
Castle
Nejlepší opevnění
HoMM6
Transept nebes
Transept ráje
 
 
 
Prison
Pokročilý městský portál
 
Holy Cathedral level 3
Sbor věřících
 
Holy Cathedral level 4
Oltář oživení
<-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holy Avatar
Elrathovo nekonečné milosrdenství