Heroes VI - Hrady - Peklo

Přehled | Budovy | Budovy líhně | Hrdinové | Jednotky

Hrad - Peklo Hrad - Peklo

Sežehneme svět na uhel a zatančíme si na jeho troskách!

 

Hrad - PekloSymbol - UroborosStát / Království

Sheogh, plamenné vězení

Hlavní město

Ur-Hekal, Brána hořícího srdce

Národní barva

červená, černá

Symbol

Uroboros

Víra

Peklo je frakcí démonů, které stvořil Urgash, Drak Chaosu, aby bojoval a porazil děti elementálních draků. Po staletí byli démoni uvězněni v Sheoghu, tajemném vězeňském světě vytvořeném v srdci ashanského žhavého jádra. Démoni věří, že jedinou smysluplnou morální hodnotou je osobní svoboda, a proto necítí žádnou potřebu své činy před kýmkoli omlouvat. Z tohoto důvodu jsou považováni za zlé a nebezpečné, a ostatní frakce Ashanu jsou nejraději, když jsou démoni uzamčeni ve svém vězeňském světě. Nicméně mezi těmito národy existují také jedinci, kteří jsou upřednostňováním svobodné vůle nade vše uneseni, a k uctívání démonů konvertují.

Nedávné události

Žár a láva jsou věci, které démoni postupem času začali mít dokonce rádi. Ale fakt, že ze svého vězení nemohou odejít, je pro ně zkrátka nepřijatelný. Nový vůdce Kha-Beleth začal hlásat o světě, v němž jsou si všichni démoni rovni a mají právo žít v Sheoghu i mimo něj. Shromažďuje kolem sebe stoupence a má v úmyslu využít zatmění Krvavého měsíce k zisku opěrného bodu na Ashanu a vynucení zařazení svého lidu po bok dětí dračích bohů.

Váleční Pekla: Rozdělit, vyvolat a panovat

Všichni démoni jsou v podstatě vojáci. Každý démon touží po pustošení a ničení, a tak se dá říci, že každý z nich je v tom poměrně dobrý. Kdyby se spojili v jednu disciplinovanou armádu, byli by téměř nezastavitelní. Naštěstí pro jejich nepřátele je vynucení takové disciplíny těžší, než se zdá. Menší démony je často třeba stavět po bok těm větším, aby nedělali neplechu.

Silné stránky

Smrtící magie, neuvěřitelná výdrž a odolnost a navíc se zdá, že štěstí jim vždy hraje do karet.

Slabé stránky

Žádná disciplína, chabá morálka, velmi málo podpůrných schopností.

Plán města

Village Hall

--> Town Hall
--> City Hall --> City Hall
Město úrovně 1
 
Město úrovně 2
 
Město úrovně 3
 
Město úrovně 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fort
Základní opevnění
HoMM6
Dům šílenství
Dům deliria
HoMM6
Útulek vyjících
Útulek zuřivých
HoMM6
Sál zakázaných snů
Cathedral of Light
Order of Paladins
Pohár Chaosu
Tavern
Sál hrdinů
Holy Cathedral level 1
 
Holy Cathedral level 1
 
Village Hall
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citadel
Pokročilé opevnění
HoMM6
Komnaty množení
Úl množení
HoMM6
Sál mučení
Sál agónie
HoMM6
Doupě šílenství
Doupě Chaosu
 
Shipyard
Základní městský portal
 
Holy Cathedral level 1
Urgashovo srdce
 
Holy Cathedral level 2
Pekelná brána
<-->
 
Village Hall
 
 
 
 
Village Hall
 
 
 
 
Castle
Nejlepší opevnění
HoMM6
Jáma odporu
Jáma nenávisti
 
 
 
Prison
Pokročilý městský portál
 
Holy Cathedral level 3
Oltář zkázy
 
Holy Cathedral level 4
Stopa Chaosu
<-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holy Avatar
Urgashova
plamenná
zloba