Heroes VI - Hrady - Tvrz

Přehled | Budovy | Budovy líhně | Hrdinové | Jednotky

Hrad - Tvrz Hrad - Tvrz

My jdeme svou vlastní cestou, a sami.

 

Hrad - TvrzSymbol - Stát / Království

Ostrovy Pao (v Nefritovém moři).

Hlavní město

Taumata-Kunyak

Národní barva

Krvavě červená a hnědá

Symbol

Ruka

Víra

Přestože orkové žádného boha nemají, jejich šamané uctívají Matku zemi a Nebeského otce, dva mocné duchy, se kterými se setkávají na svých cestách do Snového světa.

Kombinací démonské krve, lidského masa a několika dalších věcí, o kterých je lepší pomlčet, vytvořili čarodějové ze Sedmi měst rasu zmutovaných vojáků, orků. Orkové jsou polovičními bratry démonů a od malička byli cvičeni, aby se stali jejich zkázou. Nakonec se jim démony také podařilo porazit a zahnat zpět do jejich vězeňského světa.

Za odměnu za jejich neuvěřitelnou odvahu se ashanské národy rozhodly je odměnit... otroctvím! V době Druhého zatmění si orkové získali svobodu a rozdělili se do separátních kmenů. Některé se vydaly na severovýchod do plání Ranaaru, jiné utekly daleko na jih do nehostinné Sahaarské pouště. Zbytek odplul na jihovýchod přes Nefritové moře a usadil se na Ostrovech Pao.

Nedávné události

Od chvíle, kdy se orkové vedení Kunyakem Osvoboditelem zbavili svých okovů, uplynulo již téměř celé století. Jejich nově nalezená svoboda je ale stále křehká a největší nebezpečí jim hrozí z jejich středu. Po smrti Kunyaka přišel národ orků o svou jednotu a je nyní rozdělen do bezpočtu malých kmenů rozptýlených po Ostrovech Pao.

Po smrti Kunyaka přišel národ orků o svou jednotu a je nyní rozdělen do bezpočtu malých kmenů rozptýlených po Ostrovech Pao. Kmeny bojují mezi sebou a někteří špatní orkští náčelníci se neštítí prodávat své vlastní druhy (poražené nepřátele, ale také slabé člány vlastní společnosti) do otroctví výměnou za moc a bohatství...

Váleční Tvrze: Zaútoč hned, mysli později

Orkové byli stvořeni jako útoční vojáci pro boj s démony a jejich taktika tomu odpovídá. Jsou lehce obrnění a těžce vyzbrojení. Vrhají se vstříc nepříteli, přičemž se spoléhají na svou početní převahu, rychlost a odolnost. Doufají, že se jim tak podaří nepřátelské linie prorazit bez větších ztrát. Vzhledem ke svému původu jsou orkové přirozeně odolní vůči magii a obzvláště té, kterou vládnou démoni (oheň, ovládnutí, iluze...).

Silné stránky

Hrubá síla, vysoká mobilita, magická odolnost.

Slabé stránky

Špatné podpůrné vlastnosti, taktická omezenost.

Plán města

Village Hall

--> Town Hall
--> City Hall --> City Hall
Město úrovně 1
 
Město úrovně 2
 
Město úrovně 3
 
Město úrovně 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fort
Basic
Fortification
HoMM6
Válečnické stany
Cathedral of Light
HoMM6
Slumy goblinů
Garrison
HoMM6
Hnízdo harpyjí
Marksman
Tower
HoMM6
Doupě snů
Altar of Resplendence
Order of Paladins
Tržiště
Tavern
Sál hrdinů
 
 
 
Village Hall
 
 
 
 
Village Hall
 
 
 
 
Citadel
Advanced
Fortification
HoMM6
Kentauří tábor
Griffin Tower
HoMM6
Chata zloby
Priory of the Holy Sun
 
 
Caravan
Vylepšené tržiště
Shipyard
Základní městský portal
Holy Cathedral level 1
Totem
rozbitých
lebek
 
Holy Cathedral level 2
Statue of Revelation
<-->
 
Village Hall
 
 
 
 
 
Village Hall
 
 
 
Castle
Superior
Fortification
HoMM6
Rokle kyklopů
Transept of Elysium
 
 
 
 
Prison
Pokročilý městský portál
Holy Cathedral level 3
Ničitel hradeb
 
Holy Cathedral level 4
Dům válečné stezky
<-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holy Avatar
Zuřivost Nebeského otce