Heroes VI - Jednotky - Azyl

Azyl | Nekropole | Peklo | Svatyně | Tvrz | Boss | Neutrální | Kobka

1. Řadové jednotky

StrážceNic

HoMM6

Fyzický útok

3

Magické škody

-

Dostřel

-

Fyzická odolnost

16%

Magická odolnost

9%

Pohyblivost

5

Život

23

Štěstí

7

Iniciativa

20

Morálka

7

Škody

2-3

Přírůstek

9

Zlato

80

HoMM6

1x1

Strážci jsou dobrovolníci, kteří prokázali svou věrnost císaři a oddanost Elrathovi.

Jsou známi svou disciplínou a vojenskou sehraností a proto tvoří první obrannou línii Svatě říše. Přísahali, že budou bratry ve zbrani chránit svými těžkými štíty a pokud to bude zapotřebí i svými životy.

Co se jejich osobní ochrany týče, spoléhají se výhradně na víru.

Štítový strážce Zaštítěný Živá

 

Prétorián - VylepšenýVylepšený

HoMM6

Fyzický útok

4

Magické škody

-

Dostřel

-

Fyzická odolnost

21%

Magická odolnost

11%

Pohyblivost

5

Život

32

Štěstí

7

Iniciativa

25

Morálka

9

Škody

3-4

Přírůstek

15

Zlato

120

HoMM6

1x1

Obyčerjní lidé nazývají prétoriány také Zlatými plášti. Svůj čestný stav si vydobyli díky odvážným činům, při kterých prokázali svou nebojácnost. Tvoří osobní gardu Svatého císaře a dalších vévodů říše.

Pouze hrstka vybraných strážců se může jednou za rok v Den Elratha stát prétoriány. Poté musí složit posvátnou přísahu do rukou samotného Elratha.

Štítový strážce Zaštítěný Zaštítěný Živá

2. Řadové jednotky

Střelec z kušeNic

HoMM6

Fyzický útok

3

Magické škody

-

Dostřel

100%

Fyzická odolnost

9%

Magická odolnost

7%

Pohyblivost

6

Život

22

Štěstí

6

Iniciativa

30

Morálka

6

Škody

2-4

Přírůstek

7

Zlato

95

HoMM6

1x1

O tom, jak Ronan Sokol zvítězil nad pány lidských klanů a sjednotil je v říši, která nesla jeho jméno, koluje mnoho příběhů. Podle nich byl vyzbrojen pouze odvahou a ctí.

Pravdivější by však bylo říci, že pravým důvodem jeho vítězství byly kuše.

Do dnešních dnů se říšských střelců z kuše obávají ve všech koutech Ashanu!

Průrazná střela Živá

 

Elitní střelec - VylepšenýVylepšený

HoMM6

Fyzický útok

4

Magické škody

-

Dostřel

100%

Fyzická odolnost

11%

Magická odolnost

7%

Pohyblivost

6

Život

28

Štěstí

7

Iniciativa

35

Morálka

6

Škody

2-4

Přírůstek

12

Zlato

140

HoMM6

1x1

Elitní střelci jsou zkušenými střelci z kuše, kteří tradičně chrání hradby hlavního města Sokolího vrchu.

Vojáci, kteří se chtějí stát elitními střelci, musí své schopnosti prokázat v řadě zkoušek. Jednou z nich je ta, kdy jsou vysláni do lesa s jedním šípem a musí zpátky donést dvě jednou ranou skolené husy.

Průrazná střela Průrazný šíp Živá

3. Řadové jednotky

SestraNic

HoMM6

Fyzický útok

-

Magické škody

6

Dostřel

-

Fyzická odolnost

7%

Magická odolnost

18%

Pohyblivost

5

Život

19

Štěstí

7

Iniciativa

20

Morálka

10

Škody

5-7

Přírůstek

7

Zlato

105

HoMM6

1x1

Sestry Elratha jsou oddány uctívání Draka Světla. Jsou vybírány pro své duchovní nadání a jejich životním smyslem je přinášet světlo a teplo lidem, kteří to potřebují nejvíce.

Elrathovy sestry jsou respektovány a milovány všemi obyvateli říše. Ve válečných časech se zdržují v první linii a starají se o raněné.

Vyléčení Živá

 

Vestálka - VylepšenýVylepšený

HoMM6

Fyzický útok

-

Magické škody

6

Dostřel

-

Fyzická odolnost

9%

Magická odolnost

21%

Pohyblivost

5

Život

25

Štěstí

7

Iniciativa

25

Morálka

12

Škody

5-7

Přírůstek

11

Zlato

150

HoMM6

1x1

Řád Vesty je pojmenován po vdově po císaři Ronanu II.

Vesta Sokolová se stáhla z veřejného života v den, kdy její manžel padl v bitvě. Oddala se Elrathovi a snaží se najít síly, které by mohly jednou provždy učinit přítrž všem bojům.

Vyléčení Spřátelení Živá

4. Elitní jednotky

GryfNic

HoMM6

Fyzický útok

16

Magické škody

-

Dostřel

-

Fyzická odolnost

25%

Magická odolnost

21%

Pohyblivost

6, létání

Život

75

Štěstí

7

Iniciativa

35

Morálka

8

Škody

14-18

Přírůstek

3

Zlato

490

HoMM6

2x2

Gryfové byli stvořeni v Mýtickém věku díky spontánnímu magickému spojení lvů a orlů Toho času byl povrch Ashanu protkán dračími žilami, pozůstatky válek dračích bohů. Zvířata, která se z těchto řek dračí krve napila, byla navždy pozměněna.

Říká se, že gryfové vznikli ve chvíli, kdy se orel ze soucitu pokusil zachránit mocného lva, který byl unášen proudem v dračí žíle.

Střemhlavý útok Neomezené oplácení Živá

 

Královský gryf - VylepšenýVylepšený

HoMM6

Fyzický útok

17

Magické škody

-

Dostřel

-

Fyzická odolnost

29%

Magická odolnost

21%

Pohyblivost

6, létání

Život

85

Štěstí

7

Iniciativa

40

Morálka

8

Škody

14-18

Přírůstek

4

Zlato

630

HoMM6

2x2

V dobách před válkou mezi tuihdanskými elfy a Svatou říší se obě království užívala období trvalého míru.

Běhm Let léčení byli elfští kováři natolik uneseni harmonickým poutem mezi lidmi a gryfy, že se rozhodli lidem prozradit tajemství hvězdného stříbra. Jedná se o kov nesmírně lehký a přitom správném zpracování se z něj dá vyrobit gryfí zbroj.

Střemhlavý zteč Neomezené oplácení Živá

5. Elitní jednotky

Zářivá světiceNic

HoMM6

Fyzický útok

-

Magické škody

15

Dostřel

-

Fyzická odolnost

25%

Magická odolnost

28%

Pohyblivost

6,teleport

Život

65

Štěstí

7

Iniciativa

45

Morálka

9

Škody

14-16

Přírůstek

3

Zlato

390

HoMM6

1x1

Zářiví světci jsou jakožto poslové Elrathovy vůle vysílání jako rádci a poradci jeho nejvěrnějším následovníkům. Jedná se o zářivé bytosti, které dokáži svou jiskrností nepřátele dokonce oslepovat. V Duchovním světě je Elrathovo panství zaplněno myriádami těchto bytostí.
Duchovní podoba Rychlost světla Zranitelnost stínovou magií Očistné světlo Živá

 

Oslnivá světice - VylepšenýVylepšený

HoMM6

Fyzický útok

-

Magické škody

16

Dostřel

-

Fyzická odolnost

28%

Magická odolnost

31%

Pohyblivost

8,teleport

Život

70

Štěstí

8

Iniciativa

50

Morálka

9

Škody

15-17

Přírůstek

5

Zlato

505

HoMM6

1x1

Oslnivá světice je zářivá světice, kterou Elrath povýšil do vyššího stavu. Po vystavení neposkvrněné auře dračího boha Světla jsou světice považovány za manifestaci spravedlnosti.

V bitvě jsou velmi obávány, protože aby je někdo mohl zabít, musí pro to mít dobrý morální důvod. V opačném případě bude věčně sžírán pocitem viny.

Spalující světlo Duchovní podoba Rychlost světla Očistné světlo Zranitelnost stínovou magií Živá

6. Elitní jednotky

Rytíř slunceNic

HoMM6

Fyzický útok

15

Magické škody

-

Dostřel

-

Fyzická odolnost

34%

Magická odolnost

26%

Pohyblivost

5

Život

90

Štěstí

7

Iniciativa

35

Morálka

10

Škody

14-16

Přírůstek

3

Zlato

410

HoMM6

2x2

Ve Svaté říši je mnoho rytířů, ale pouze ti, které Elrath vybere osobně, se mohou připojit k Řádu Svatého slunce.

Tito šampioni Světla jsou běžně oslavování jako rytíř slunce. Jezdí na kouzelných ořích vyvolaných přímo z Elrathova duchovního panství.

Tato magická zvířata jsou údajně schopna přejít i po velmi slabém paprsku slnce.

Výpad Živá

 

Křižák slunce - VylepšenýVylepšený

HoMM6

Fyzický útok

15

Magické škody

-

Dostřel

-

Fyzická odolnost

37%

Magická odolnost

28%

Pohyblivost

6

Život

95

Štěstí

7

Iniciativa

40

Morálka

12

Škody

14-16

Přírůstek

5

Zlato

525

HoMM6

2x2

Křižákem slunce se rytíř slunce stává tehdy, když přijme svatý úkol.

Jedná se o osobní dohodu uzavřenou s Elrathem, která zavazuje ke skolení určitého nepřítele nebo k nalezení nějakého objektu.

Jakmile křižák přísahu složí, jen zřídkakdy se zastaví a často odhazuje veškeré zábrany, aby svůj úkol splnil co nejlépe.

Sluneční hřebec Oslepující výpad Živá

7. Šampión jednotky

SerafinNic

HoMM6

Fyzický útok

52

Magické škody

-

Dostřel

-

Fyzická odolnost

54%

Magická odolnost

47%

Pohyblivost

6, létání

Život

300

Štěstí

7

Iniciativa

40

Morálka

12

Škody

51-52

Přírůstek

1, Krystal 1

Zlato

1695

HoMM6

2x2

Andělé Světla vypadají úžasně a dokonale. Na Ashanu plní roli Elrathových poslů a obrněné pěsti. Jsou vyšší než lidé, daleko krásnější, a vyzařují kolem sebe auru moci a sebejistoty. Serafínové jsou oproti nim menší a vzhledem daleko více připomínají lidi.
Čepel milosrdenství Čepel Božího trestu Živá

 

Nebesan - VylepšenýVylepšený

HoMM6

Fyzický útok

54

Magické škody

-

Dostřel

-

Fyzická odolnost

57%

Magická odolnost

50%

Pohyblivost

6, létání

Život

325

Štěstí

7

Iniciativa

45

Morálka

12

Škody

54-54

Přírůstek

2, Krystal 1

Zlato

2190

HoMM6

2x2

Nebesané jsou vybíráni mezi nejlepšími serafíny. Dostávají jména po legendárních andělech padlých během Válek starších. Někteří kněží si myslí, že se jedná o skutečné reinkarnace andělských duší, které Elrath navrátil zpět k životu v časech velkého nebezpečí.
Čepel epifanie Absolutní očista Čepel Božího trestu Živá