Heroes VI - Kampaně - Výuková

Výuková | Nekropole | Azyl | Svatyně | Peklo | Tvrz | Tajná
Piráti Barbarského moře | Tanec smrti | Kobka | Nekropole 2

1 - Zhouba Gryfů

Krásné údolí

Od smrti vévody Pavla uběhlo mnoho let. Zabili jej démoni vyvolaní posledním přáním orského šamana Toghrula, jehož kmen povraždily gryfské armády. Nyní je z jediného Pavlova syna Slávy mladý muž, který doprovází svou tetu Svetlanu v horách Gryfího vévodství, aby prověřil zvěšti o nové démonské hrozbě.

 

Zprávy o démonech

Primární úkol

Zvěsti hovoří o přítomnosti démonů v horách severovýchodně od Eastalonu. Svetlana sem přivedla maldého Slávu, aby ho naučila, co znamená být Gryfím vévodou.

 

Cíle:

1. Zničte dvě vlčí smečky - 0/2 zničeno

2. Setkejte se s kněžkou

3. Dostaňte se do nedaleké vesnice

4. Obsaďte vesnici

 

Odměny:

HoMM6

+1.000 Zlato

HoMM6

+3 Dřevo

Pekelný hrdina

Primární úkol

Nepřátelský hrdina obsadil doly na jihu. Sláva musí porazit tamnějšího démonského velitele a získat doly nazpátek.

 

Cíle:

1. Porazte pekelného hrdinu

2. Obsaďte doly v údolí - 0/4 obsazeno

 

Odměny:

HoMM6

+500 Zkušenost

 

Cesta temnotou

Primární úkol

Po svém návratu do dolů dělníci uvolnili cestu vedoucí do podzemních tunelů. Díky této zkratce bude snazší dosáhnout mauzolea rodu Gryfů, které se nachází na druhé straně hor.

 

Cíle:

1. Dostaňte se na druhou stranu tunelů

 

Odměny:

HoMM6

+500 Zkušenost

Démonská krev

Primární úkol

Kraalovy zprávy byly pravdivé. Vůdcem pekelných armád je doopravdy odpadlý šaman Toghrul, z něhož se stal prokletý sluha legií Sheoghu. Toghrul drží mauzoleum rodu Gryfů a posvátné místo znesvěcuje. Slava musí Toghrula porazit, aby svátost mauzolea obnovil.

 

Cíle:

1. Porazte Toghrula

2. Konvertujte mauzoleum

 

Odměny:

HoMM6

+1.000 Zkušenost

HoMM6

+2 Fyzická síla

 

Roh

Sekundární úkol

Lidé a orkové mají problémy s bojovou spoluprací, a proto je morálka nízká. Aby se situace zlepšila, měl by Sláva najít starobylý artefakt známý jako válečný roh legie. Zvuk tohoto trpasličího nástroje pozvedne ducha všech bojovníků.

 

Cíle:

1. Najděte Roh legie

 

Odměny:

HoMM6

Válečný roh Legie

 

 

2 - Císařova vůle

Bažiny Černého tesáku

Léta ubíhaly a Sláva poznal války proti elfům, našel a ztratil lásku, nakonec se oženil s dcerou z Vévodství jelena a stal se otcem pěti slibných dětí. Přátelství mezi Slávou a orkem Kraalem zůstává silné. Když císař vydal dekret, podle něhož mohl starý Slávův nepřítel, vévoda Gerhart z Vlčího vévodství, orky vyhnat z jejich území, neváhal Sláva ani na chvíli a postavil se proti císařově vůli na stranu svých přátel.

 

Vlci před ohradou

Primární úkol

Porazte tři hrdiny Vlčího vévodství

 

Cíle:

1. Zničte střelce z kuše u dolu na rudu

2. Obsaďte důl na rudu

3. Obsaďte nepřátelskou pevnost

4. Vstupte do duchovní brány

5. Porazte tři hrdiny azylu

 

Odměny:

HoMM6

+2.500 Zkušenost

Rozšiřte své území

Primární úkol

Rozšiřte své území.

 

Cíle:

1. Obsaďte pilu

2. Obsaďte důl na krystaly

 

Odměny:

HoMM6

+5 Rudy

HoMM6

+5 Dřeva

HoMM6

+5 Krvavých krystalů

 

Vylepšete mauzoleum

Primární úkol

Než se Sláva bude moci vydat na jih, musí posílit svou operační základnu, tedy staré mauzoleum předků.

 

Cíle:

1. Postavte opevnění první úrovně

2. Postavte městskou radnici

3. Postavte unikátní budovu

 

Odměny:

HoMM6

+3.000 Zlato

Neúnavný Gryf

Primární úkol

Ištván, legendární první vévoda z rodu Gryfů, leží oddělen od svých potomků někde v této oblasti. Cesta vedoucí k jeho hrobce je zablokovaná, a tak Sláva musí celou situaci vyšetřit.

 

Cíle:

1. Najděte způsob, jak se dostat do Ištvánovy hrobky

2. Porazte Ištvána a dopřejte klid jeho duchovi

3. Konvertujte město nekropole.

 

Odměny:

HoMM6

Bezedný měšec zlata

 

Hrdinové

Primární úkol

Sláva nemůže být všude najednou! Postavte ve svém městě sál hrdinů a najměte dalšího hordinu.

 

Cíle:

1. Postavte sál hrdinů

2. Najměte sekundárního hrdinu

 

Odměny:

HoMM6

+2.500 Zkušenost

Slávův slib

Primární úkol

Orkové, Slávovi přátelé a spojenci, požádali Slávu o pomoc. Bezohledný vévoda Gerhart z rodu Vlků, Slávův úhlavní nepřítel, napadá úzenmí, které Sláva orkům věnoval ze svého pohraničí. Dekret nedekret, Sláva neporuší slib daný orkům a nedopustí, aby Gerhartovy zločiny zůstaly bez trestu.

 

Cíle:

1. Porazte Gerharta

 

Odměny:

HoMM6

+6.000 Zkušenost

 

Mládě v zajetí

Sekundární úkol

Zvěsti byly pravdivé. Orkové vzali do zajetí Gerhartova synovce Markuse. Přestože je tento mladík hrozný otrava, nesmí Sláva dopustit, aby se mu něco stalo. Orkové jsou připraveni Markuse propustit, pokud Sláva osvobodí jejich města, která nyní okupují vlčí vojáci.

 

Cíle:

1. Obsaďte orkskou osadu

 

Odměny:

HoMM6

+1.500 Zkušenost

Sjednoťte se s Gryfím mečem

Sekundární úkol

Sjednoťte se s Gryfím mečem. Tento úkol lze splnit pouze online.

 

Cíle:

1. Odemkněte schopnost 2. úrovně Gryfího meče

 

Odměny:

HoMM6

+1.500 Zkušenost

 

Ukradené dědictví

Sekundární úkol

Vlci vykradli Ištvánovu hrobku a odcizili tři části jeho zbroje. Sláva musí části zbroje najít.

 

Cíle:

1. Získejte 3 kusy strážcovy zbroje

 

Odměny:

HoMM6

+1.500 Zkušenost