Heroes VI - Kampaně - Svatyně

Výuková | Nekropole | Azyl | Svatyně | Peklo | Tvrz | Tajná
Piráti Barbarského moře | Tanec smrti | Kobka | Nekropole 2

1 - Divoké nesnáze

Útes Banteki

Již tak omezená trpělivost prudké a tvrdohlavé Irny s přidělenou sociální rolí v říši vypršela dne, kdy byla násilně provdána za nechutného vévodu z rodu Vlků. Po zohavení Gerharta během svatební noci byla strčena do ohavné věznice, kde se Irna rozhodla, že raději zemře, než aby se tyranovi omluvila. Sandor ji však osvobodil. Společně pak utekli na jihovýchodní ostrovy v Nefritovém oceánu. Irna je cizinkou v cizí zemi, ale má prostředky k pomstě Gerhartovi i císaři samotnému.