Heroes VI - Kampaně - Peklo

Výuková | Nekropole | Azyl | Svatyně | Peklo | Tvrz | Tajná
Piráti Barbarského moře | Tanec smrti | Kobka | Nekropole 2

1 - Spalující anděl

Sheogh

Kiril je nejmladším synem vévody Slávy a vévodkyně Cate z rodu Gryfů. Narodil se ve stejný den jako jeho sestra Anastásie. Stejně jako většina dvojčat i oni sdílejí hluboké pouto a navzdory letům relativní separace (na příkaz císaře oba studovali pod jinými učiteli) Kril stále cítí ke své sestře velkou lásku. Když spatří, jak magicky ovlivněna Anastásie zabijí vlastního otce, posílí Sarah jeho hněv a poskytne mu sílu a riskantní plán k sestupu do Sheoghu...