Heroes VI - Kampaně - Tvrz

Výuková | Nekropole | Azyl | Svatyně | Peklo | Tvrz | Tajná
Piráti Barbarského moře | Tanec smrti | Kobka | Nekropole 2

1 - Žádnou zemi orkským přátelům

Vlčí vévodství

Přestože Sandor podědil po otci smysl pro spravedlnost a loajalitu a po matce pak neochvějnou nebojácnost, nikdy si své místo v Gryfím vévodství nenašel a vyrostl z něj potížista. Když se jeho nevlastní sestra provdala za prohnilého vévodu Vlčího vévodství, rozhodl se Sandor, že Svatou říši opustí, aby začal budovat svůj vlastní osud na ostrovech na druhé straně Nefritového oceánu. Nejprve ale ještě naposledy navštíví svou sestru...