Heroes VI - Kampaně - Kobka

Výuková | Nekropole | Azyl | Svatyně | Peklo | Tvrz | Tajná
Piráti Barbarského moře | Tanec smrti | Kobka | Nekropole 2

1 - Ti druzí elfové

Černá větev

Raelag společně se svým mentorem Sorshanem vypracují plán na sjednocení temných elfů do jednoho národa. Už je unavuje neustále prchat a navíc jim dělá starosti morální úpadek vlastního lidu. Aby toho dosáhli, musí dostat nazpátek Neviditelnou knihovnu, která byla o století dříve přenesena do Sheoghu. Prvním krokem odvážného plánu je získat popel královny Tuidhany přechovávaný v posvátném Relikviáři na území ovládaném vévodstvím Jednorožce.