Heroes VI - Kampaně - Nekropole 2

Výuková | Nekropole | Azyl | Svatyně | Peklo | Tvrz | Tajná
Piráti Barbarského moře | Tanec smrti | Kobka | Nekropole 2

1 - Sobecká modlitba za Světlo

Nelshamova jizva

Řady nekromantů z Hereshe kosí záhadný mor. Lichové, upíři a namturu umírají. Svatá říše vedená princem či princeznou toužící po slávě, chce slabosti nekromantů využít k napadení jejich území. Zdá se, že upíří žoldnéř Vein není nemoci z nějakého důvodu zasažen. Je najat, aby pomohl bránit pevnost Nelsham-Nadin stojící na hranicích mezi Hereshem a Říší.