Heroes VI - Kampaně

Výuková | Nekropole | Azyl | Svatyně | Peklo | Tvrz | Tajná
Piráti Barbarského moře | Tanec smrti | Kobka | Nekropole 2

 

Výuková

HoMM6

1. Zhouba gryfů

Krásné údolí

2. Císařova vůle

Bažiny Černého tesáku

   

Kampaň Nekropole

HoMM6

1. V důsledku nepřízně

Castelrose, pevnost Inkvizice

 

   

Kampaň Azyl

HoMM6

1. Cosi shnilého

Baronství Stormgrad

 

   

Kampaň Svatyně

HoMM6

1. Divoké nesnáze

Útes Banteki

 

   

Kampaň Peklo

HoMM6

1. Spalující anděl

Shegh

 

   

Kampaň Tvrz

HoMM6

1. Žádnou zemi orkským přátelům

Vlčí vévodctví

 

   

Kampaň Tajná

HoMM6

----

 

 

Piráti Barbarského moře

 

1. Osudy Kapitána Haka

Bariérový útes

 

Tanec smrti

 

1. Zánik domu Býků

Costa del Toro

 

Kampaň Kobka

 

1. Ti druzí elfové

Černá větev

   

Kampaň Nekropole 2

 

1. Sobecká modlitba za Světlo

Nelshamova jizva