Heroes VI - Kouzla - Základní

Vzduch | Oheň | Země | Voda | Světlo | Temnota | Základní

HoMM6

Plán kouzel Základní

HoMM6
HoMM6
Tajemný strážce I
HoMM6
Zrušení magie
HoMM6
Základní magie I
HoMM6
Posílení tajemna I
HoMM6
Spojení s magií
I
HoMM6
Zpomalení
HoMM6
Spěch
HoMM6
Narušení
Village Hall
Village Hall
Village Hall
Village Hall
Village Hall
Village Hall
Village Hall
 
HoMM6
Tajemný strážce II
HoMM6
Hromadné zrušení magie
HoMM6
Základní magie II
HoMM6
Posílení tajemna II
HoMM6
Spojení s magií
II
HoMM6
Hromadné zpomalení
HoMM6
Hromadný spěch
HoMM6
Vysátí many
Village Hall
 
Village Hall
Village Hall
Village Hall
 
 
 
HoMM6
Tajemný strážce III
HoMM6
Časový zámek
HoMM6
Základní magie III
HoMM6
Posílení tajemna III
HoMM6
Spojení s magií III
HoMM6
Meditace
HoMM6
Teleport
HoMM6
Imploze
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis kouzel Základní

HoMM6

Tajemný strážce I (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 1 k magické obraně.

Reputace: Slzy

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Tajemný strážce II (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 2 k magické obraně.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Tajemný strážce I

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Tajemný strážce III (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 3 k magické obraně.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Tajemný strážce II

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Zrušení magie (aktivní boj)

Zruší všechny efekty na cíli.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Mana: 15 | Cooldown: 2

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Hromadné zrušení magie (aktivní boj)

Zruší všechny efekty z cílů přítomných v cílové oblasti.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Dispel Magic | Mana: 30 | Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Časový zámek (aktivní boj)

Cílová nepřátelská jednotka vynechá příští 2 kola. Časový zámek není útoky zrušen.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Mana: 55 | Nabití: 1

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Základní magie I (pasivní dobrodružství)

Hrdina získá 3 k magické síle (zkladní).

Reputace: Neutrální

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Základní magie II (pasivní dobrodružství)

Hrdina získá 3 k magické síle (zkladní).

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Základní magie I

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Základní magie III (pasivní dobrodružství)

Hrdina získá 3 k magické síle (zkladní).

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Základní magie II

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Posílení tajemna I (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 2 k magické síle.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Posílení tajemna II (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 2 k magické síle.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Posílení tajemna I

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Posílení tajemna III (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 2 k magické síle.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Posílení tajemna II

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Spojení s magií I (pasivní dobrodružství)

Hrdina trvale získá 30 bodů k maximálnímu množství many.permanently.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Spojení s magií II (pasivní dobrodružství)

Obnoví každý den 2% hrdinovy many (počítáno z maxima).

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Spojení s magií I

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Spojení s magií III (pasivní boj)

Regeneruje 2 body many na začátek každého z prvních 10 kol bitvy.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Spojení s magií II

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Zpomalení (aktivní boj)

Zvyšuje iniciativu cílového nepřítele o 12 a pohyblivost o 2. Efekt trvá po dobu 3 kol.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Mana: 10 | Cooldown: 1

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Hromadné zpomalení (aktivní boj)

Snižuje iniciativu všech nepřátelských skupin o 6 a pohyblivost o 1. Efekt trvá 3 kola.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Zpomalení | Mana: 40 | Cooldown: 1

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Meditace (aktivní boj)

Zvyšuje magickou sílu vašeho hrdiny o 20 na dobu 4 kol a okamžitě obnoví 15% jeho maximální many.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Mana: 30 | Nabití: 1

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Spěch (aktivní boj)

Zvyšuje iniciativu cílové přátelské skupiny o 12 a pohyblivost o 2. Efekt trvá po dobu 3 kol.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Mana: 10 | Cooldown: 1

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Hromadný spěch (aktivní boj)

Zvyšuje iniciativu všech přátelských skupin o 6 a pohyblivost o 1. Efekt trvá po dobu 3 kol.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Spěch | Mana: 40 | Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Teleport (aktivní boj)

Teleports the target friendly creature to another location.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Mana: 45 | Cooldown: 4

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Narušení (aktivní boj)

Zničí zbroj cílové nepřátelské skupiny, čímž sníží její fyzickou obranu o 13/15/17 až do konce bitvy. Schopnost lze proti jedné skupině použít několikrát, ale obrana neklesne pod nulu.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Mana: 10 | Cooldown: 1

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Vysátí many (aktivní boj)

Přenese 10/15/20% aktuální many nepřátelského hrdiny k vašemu hrdinovi.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Mana: 30 | Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Imploze (aktivní boj)

Způsobuje 894/1028/1182(+atributy, +úroveň) poškození (Základní magií) cílové nepřátelské skupině. Toto poškození nelze vyléčit.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Mana: 45 | Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 15