Heroes VI - Kouzla - Světlo

Vzduch | Oheň | Země | Voda | Světlo | Temnota | Základní

HoMM6

Plán kouzel Světlo

HoMM6
HoMM6
Nebeská zbroj
HoMM6
Léčení
HoMM6
Spravedlivá odplata I
HoMM6
Magie Světla
I
 
 
 
 
Village Hall
Village Hall
Village Hall
Village Hall
 
 
 
 
HoMM6
Hromadná nebeská zbroj
HoMM6
Hromadné léčení
HoMM6
Spravedlivá odplata II
HoMM6
Magie Světla
II
 
HoMM6
Paprsky slunce
 
 
 
 
Village Hall
Village Hall
 
 
 
 
HoMM6
Vyvolání Světelného elementála
HoMM6
Hromadná očista
HoMM6
Spravedlivá odplata III
HoMM6
Magie Světla III
 
HoMM6
Slepota
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis kouzel Světlo

HoMM6

Nebeská zbroj (aktivní boj)

Poskytuje 4 fyzické obrany a magické obrany cílové přátelské jednotce a pohltí 50% utrpěného poškození. Efekt trvá do zrušení, nebo do absorbování X bodů poškození.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Mana: 10 | Cooldown: 1

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Hromadná nebeská zbroj (aktivní boj)

Poskytuje 4 fyzické obrany a magické obrany hrdinově armádě a absorbuje 100% utrpěného poškození. Efekt trvá do zrušení, nebo dokud není absorbováno X bodů poškození.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Nebeská zbroj | Mana: 40 | Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Vyvolání Světelného elementála (aktivní boj)

Vyvolá 10.7/12.31/14.15(+atributy, +úroveň) Světelných elementálů.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Mana: 45 | Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Léčení (aktivní boj)

Cílová skupina je okamžitě vyléčena 78 bodů zdraví.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Mana: 20 | Cooldown: 4

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Hromadné léčení (aktivní boj)

Všem přátelským skupinám je okamžitě vyléčeno 38 bodů zdraví.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Léčení | Mana: 40 | Nabití: 1

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Hromadná očista (aktivní boj)

Zruší všechny negativní efekty ze všech přátelských skupin a učiní je na dobu 1/1.5/2(+atributy) kol imunními vůči negativním efektům.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Mana: 55 | Nabití: 1

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Spravedlivá odplata I (aktivní boj)

Útočníci, kteří zasáhnou cíl této schopnosti, budou po dobu 3 kol zraňováni. Navráceno bude 21/24/28% (maximum je 30%) útočníkova plného poškození.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Mana: 15 | Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Spravedlivá odplata II (pasivní boj)

Spravedlivá odplata vrátí poškození všem nepřátelským skupinám v blízkosti cíle.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Spravedlivá odplata I

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Spravedlivá odplata III (pasivní boj)

Spravedlivá odplata vrátí poškození všem nepřátelským skupinám v blízkosti cíle.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Spravedlivá odplata II

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Magie Světla I (pasivní dobrodružství)

Hrdina získá 3 k magické síle (Světlo).

Reputace: Neutrální

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Magie Světla II (pasivní dobrodružství)

Hrdina získá 3 k magické síle (Světlo).

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Magie Světla I

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Magie Světla III (pasivní dobrodružství)

Hrdina získá 3 k magické síle (Světlo).

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Magie Světla II

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Paprsky slunce (aktivní boj)

Vytvoří hvězdu, která vystřelí světlo do osmi směrů ze svého středu. Způsobí 33 poškození (Světlem) všem nepřátelským skupinám zasaženým paprsky.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Mana: 30 | Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Slepota (aktivní boj)

Cílová nepřátelská jednotka se nemůže pohybovat, útočit ani používat žádné schopnosti po dobu 1.4/1.8/2.2(+atributy) kol. Slepota je zrušena ve chvíli, kdy je jednotka napadena.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Mana: 45 | Cooldown: 4

Úroveň hrdiny: 15