Heroes VI - Kouzla - Temnota

Vzduch | Oheň | Země | Voda | Světlo | Temnota | Základní

HoMM6

Plán kouzel Temnota

HoMM6
HoMM6
Slabost
 
HoMM6
Magie Temnoty I
HoMM6
Agónie
HoMM6
Zoufalství
HoMM6
Vysátí života
 
 
Village Hall
 
Village Hall
Village Hall
Village Hall
Village Hall
 
 
HoMM6
Hromadná slabost
 
HoMM6
Magie Temnoty II
HoMM6
Hromadná agónie
HoMM6
Hromadné zoufalství
HoMM6
Hromadné vysátí života
HoMM6
Očista
 
 
 
Village Hall
 
 
 
 
 
HoMM6
Vyvolání elementála Temnoty
HoMM6
Teror
HoMM6
Magie Temnoty III
HoMM6
Pán loutek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis kouzel Temnota

HoMM6

Slabost (aktivní boj)

Snižuje poškození nepřátelské jednotce o 11% na 5 kol.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Mana: 10 | Cooldown: 1

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Hromadná slabost (aktivní boj)

Snižuje poškození všech nepřátelských jednotek o 11% na 5 kol.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Slabost | Mana: 40 | Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Vyvolání elementála Temnoty (aktivní boj)

Vyvolá 12.49/14.36/16.51(+atributy, +úroveň) elementálů Temnoty.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Mana: 45 | Cooldown: 2

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Teror (aktivní boj)

Cílová nepřátelská skupina musí čelit vizi své nejhorší noční můry. V důsledku je ve strachu přinucena odstoupit od hrdinovy armády. Kromě toho vynechá své příští kolo a po dobu 3 kol je ovlivněna terorem. (-15/17/19%(+atributy) poškození, -15/17/19(+atributy) morálky a štěstí, +15/17/19(+atributy) zranitelnost účinky síly a magie).

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Mana: 45 | Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Magie Temnoty I (pasivní dobrodružství)

Hrdina získá 3 k magické síle (Temnota).

Reputace: Neutrální

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Magie Temnoty II (pasivní dobrodružství)

Hrdina získá 3 k magické síle (Temnota).

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Magie Temnoty I

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Magie Temnoty III (pasivní dobrodružství)

Hrdina získá 3 k magické síle (Temnota).

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Magie Temnoty II

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Agónie (aktivní boj)

Úponky stínu obepnou nepřátelskou skupinu a vysají z ní životní sílu. Oběť obdrží 753 bodů poškození (Temnotou) vždy, když se bude chystat k provedení akce, po dobu 3 kol. Působí pouze na živé jednotky.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Mana: 15 | Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Hromadná agónie (aktivní boj)

Úponky stínu obepnou všechny nepřátelské skupiny a začnou vysávat jejich životní sílu. Oběti obdrží 254 poškození (Temnotou) vždy, když na ně přijde řada s akcí, a sice po dobu 3 kol. Působí pouze na živé jednotky.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Agónie | Mana: 40 | Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Pán loutek (aktivní boj)

Hrdina získá schopnosti krátce ovládnout nepřátelskou cílovou skupinu na dobu 2 kol. Pokd oběť utrpí poškození, efekt se zruší.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Mana: 45 | Cooldown: 4

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Zoufalství (aktivní boj)

Snižuje morálku cíle o 64 po dobu 4 kol. Zruší všechny pozitivní efekty ovlivňující morálku cíle.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Mana: 15 | Cooldown: 2

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Hromadné zoufalství (aktivní boj)

Snižuje morálku všech nepřátelskcý skupin o 24 na dobu 4 kol. Zruší všechny pozitivní efekty ovlivňující morálku všech nepřátelskcýh jednotek.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Zoufalství | Mana: 40 | Cooldown: 4

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Vysátí života (aktivní boj)

Útoky přátelské skupiny budou vysávat životní sílu z živých cílů po dobu 3 kol. Skupina obnoví své zdraví o 45% z uděleného poškození.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Mana: 15 | Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Hromadné vysátí života (aktivní boj)

Útoky všech přátelských skupin vysávají životní sílu z živých cílů po dobu 3 kol. Jejich zdraví se obnoví o 27% uštědřeného poškození.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Vysátí života | Mana: 40 | Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Očista (aktivní boj)

Zruší všechny pozitivní efekty všech nepřátelských jednotek v cílové oblasti a učiní je imunní vůči všem pozitivním efektům na dobu 3 kol.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Mana: 30 | Cooldown: 4

Úroveň hrdiny: 5