Heroes VI - Kouzla - Vzduch

Vzduch | Oheň | Země | Voda | Světlo | Temnota | Základní

HoMM6

Plán kouzel Vzduch

HoMM6
HoMM6
Bouřné vichry I
 
HoMM6
Magie Vzduchu I
HoMM6
Připoutáni k zemi
HoMM6
Bouřné šípy
 
 
 
Village Hall
 
Village Hall
 
 
 
 
 
HoMM6
Bouřné vichry II
 
HoMM6
Magie Vzduchu II
 
 
HoMM6
Blesk
HoMM6
Hromový úder
 
 
 
Village Hall
 
 
Village Hall
 
 
 
HoMM6
Vyvolání Vzdušných elementálů
HoMM6
Magie Vzduchu III
 
 
HoMM6
Řetězový blesk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis kouzel Vzduch

HoMM6

Bouřné vichry I (aktivní boj)

Hrdina si přivolá pomoc větrů a na 5 kol oslabí nepřátelské jednotky útočící z dálky. Poškození všech nepřátelských střelců se sníží o 10/11/13%(+atributy).

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Mana: 20, Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Bouřné vichry II (pasivní boj)

Hrdinapovolá vichry, které na dobu 5 kol zeslabí nepřátelské střelecké jednotky. Poškození všech nepřátelských střelců se sníží o 10/11/13%(+atributy).

Všechny jednotky ovlivněné bouřnými vichry obdrží 194/223/256(+atributy, +úroveň) bodů poškození Vzduchem a budou navíc (Omámeny).

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Storm Winds I

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Vyvolání Vzdušných elementálů (aktivní boj)

Vyvolá 8.94/10.28/11.82 (+atributy, +úroveň) Vzdušných elementálů.

Reputace: Slzy

Vyžaduje: Mana: 45, Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Magie Vzduchu I (pasivní dobrodružství)

Hrdina získá 3 k magické síle (Vzduch).

Reputace: Neutrální

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Magie Vzduchu II (pasivní dobrodružství)

Hrdina získá 3 k magické síle (Vzduch).

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Magie Vzduchu I

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Magie Vzduchu III (pasivní dobrodružství)

Hrdina získá 3 k magické síle (Vzduch).

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Magie Vzduchu II

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Připoutáni k zemi (aktivní boj)

Nepřátelské větry přikovají cílovou nepřátelskou létající jednotku k zemi. Cíl ztratí schopnost létat na dobu 1.3 (+atributy) kol. Shozené jednotky se mohou přesouvat jen na krátkou vzdálenost.

Reputace: Neutrální

Vyžaduje: Mana: 15, Cooldown: 1

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Bouřné šípy (aktivní boj)

Dálkové útoky cílové skupiny nemají postih ke vzdálenosti a mají o 25/29/33(+atributy) vyšší poškození (Vzduchem) po dobu 2 kol.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Mana: 15, Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 1

HoMM6

Blesk (aktivní boj)

Způsobuje 847/975/1121(+atributy, +úroveň) poškození (Vzduchem) cílové nepřátelské jednotce.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Mana: 30, Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 5

HoMM6

Řetězový blesk (aktivní boj)

Způsobuje 575/662/761(+atributy, +úroveň) poškození (Vzduchem) cílové skupině a přeskočí tři další nepřátelské skupiny. Poškození se dělí při každém skoku dvěma.

Reputace: Krev

Vyžaduje: Lightning Bolt, Mana: 45, Cooldown: 3

Úroveň hrdiny: 15

HoMM6

Hromový úder (pasivní boj)

Veškeré poškození vzduchem uštědřené hrdinou a jeho armádou má 75/85/100% šanci způsobení efektu (Omámení) u cílů.

Reputace: Krev

Vyžaduje:

Úroveň hrdiny: 5