Heroes VI - Kouzla

Vzduch | Oheň | Země | Voda | Světlo | Temnota | Základní

 

To je druhý panel stromu dovedností.

 

Obsahuje Magické dovednosti, které se může hrdina naučit, tím že utrácí body dovedností, které dostane pokaždé, když dosáhne nové úrovně.

 

HoMM6

Vzduch

HoMM6

Oheň

HoMM6

Země

HoMM6

Voda

HoMM6

Světlo

HoMM6

Temnota

HoMM6

Základní

 

 

Magické dovednosti jsou rozdělené do 7 vrstev: Zleva doprava začíná Vzduch, Oheň, Země, Voda, Světlo, Temnota, a Základní.

 

Každá frakce má přístup jen k pěti magických rodin ze sedmi (s výjimkou Tvrze, která má přístup k šesti), viz tabulky níže.

Hrdina Vzduch Oheň Země Voda Světlo Temnota Základní

Azyl

HoMM6 HoMM6 HoMM6   HoMM6   HoMM6

Nekropole

HoMM6 HoMM6 HoMM6     HoMM6 HoMM6

Peklo

HoMM6   HoMM6 HoMM6   HoMM6 HoMM6

Svatyně

HoMM6   HoMM6 HoMM6 HoMM6   HoMM6

Tvrz

HoMM6 HoMM6 HoMM6 HoMM6 HoMM6 HoMM6  

Kobka

  HoMM6 HoMM6 HoMM6   HoMM6 HoMM6