Heroes VII - Dovednosti - Frakce - Krvavé šílenství

Síla -> Ofenziva | Obrana | Vůdcovství | Diplomacie
Průzkum | Válečnictví | Válečné pokřiky
Magie -> Základní | Vzduchu | Země | Ohně | Vody | Světla | Temnoty
Neutrální -> Osud | Ochránce | Ekonomie
Frakce -> Spravedlivost | Metamagie | Nekromancie
Krvavé šílenství | Pomsta přírody | Malassino zahalení
Ostatní -> Dovednosti jednotek

Krvavé šílenství

Krvavé šílenství - Tvrz

Krvavé šílenství

Novic

Hrdina začíná s krvavou zuřivostí na hodnotě 5. Krvavá zuřivost se přičte k útoku přátelských jednotek, ale v průběhu bitvy se snižuje:
-2 kvždy, když jednotka použije akci čekání nebo obrany. -2 na konci každého bojového kola.
Krvavá zuřivost skončí při dosažení 0. (Bez vlivu na: nemrtvé a konstrukty).

Expert

Hrdina s dalšími 2 body v krvavé zuřivosti.
Vyžaduje jednu dovednost z úrovně Krvavé šílenství Novic.

Mistr

Hrdina s dalšími 2 body v krvavé zuřivosti.
Vyžaduje jednu dovednost z úrovně Krvavé šílenství Expert.

Velmistr

Vyžaduje: jednu dovednost z úrovně Krvavé šílenství Mistr.

Krvavé šílenství Novic

Nával

HoMM7

Přátelské jednotky s krvavou zuřivostí obdrží +1 k pohyblivosti.

Zuřivost náčelníka

HoMM7

K základní účinnosti hrdiny se přičte 20násobek aktuální krvavé zuřivosti.

Překypující zuřivost

HoMM7

Všechny přátelské jednotky způsobí poškození nepřátelským jednotkám
v okolí při ukončení krvavé zuřivosti. Poškození je rovno 100násobku počtu bojových kol, ve kterých krvavá zuřivost trvala.

Krvavé šílenství Expert

 

Síla nad magií

HoMM7

Přátelské jednotky s krvavou zuřivostí utrpí pouze polovinu přímého poškození kouzly.

 

Ohnivá zuřivost

HoMM7

Přátelské jednotky získají během krvavé zuřivosti +X k iniciativě.

 

Krvavé šílenství Mistr

 

Touha po krvi

HoMM7

K morálce všech přátelských jednotek se přičte dvojnásobek aktuální krvavé zuřivosti.

 

Krvavé šílenství Velmistr

 

Hněv Nebeského otce

HoMM7

Hrdina začíná s dalším 1 bodem krvavé zuřivosti.

Krvavá zuřivost se zvyšuje o 1 bod při zabití každé skupiny jednotek.