Heroes VII - Dovednosti - Dovednosti jednotek

Síla -> Ofenziva | Obrana | Vůdcovství | Diplomacie
Průzkum | Válečnictví | Válečné pokřiky
Magie -> Základní | Vzduchu | Země | Ohně | Vody | Světla | Temnoty
Neutrální -> Osud | Ochránce | Ekonomie
Frakce -> Spravedlivost | Metamagie | Nekromancie
Krvavé šílenství | Pomsta přírody | Malassino zahalení
Ostatní -> Dovednosti jednotek

Jednotky

Aura čistoty

Aura čistoty

Světlo

Jednotka a sousedícií přátelské jednotky jsou imunní vůči negativním efektům magie.

Jednotky: Serafin, Nebesan, Zlatý drak.

 
Aura moru

Aura moru

Země | Aktivní

Sousedící jednotky utrpí 10 poškození zemí na začátku svého kola a -5 k útoku a -1 pohyblivosti po dobu 2 kol. (Bez vlivu na: nemrtvé a konstrukty).

Jednotky: Morová lamasu.

 
Aura očisty

Aura očisty

Světlo

Jednotka a sousedící přátelské jednotky mají +4 Obrana k obraně a ztratí na začátku svého kola náhodný negativní efekt.

Jednotky: Kaplan, Opat.

 
Úder a stažení

Bezmezná nenávist

Síla | Pasivní

Způsobuje 15 poškození (Ohněm) všem nepřátelským jednotkám.

Jednotky: Harpyje, Fúrie, Vzdušný elementál.

 
Dalekonosný úder

Dalekonosný úder

Síla | Pasivní

Malé jednotky nemohou oplácet útok této jednotky.

Jednotky: Baziliščí kopiník.

 
Dar života

Dar života

Země

Obnovení Matky entů také kromě regenerace oživí dryády.

Jednotky: Dubová dryáda.

 
Dech světla

Dech světla

Světlo | Aktivní

Jednotka sešle paprsek světla na nepřátelské jednotky. Kriticky zasažené jednotky jsou znehybněny až do konce svého příštího kola.

Jednotky: Zlatý drak.

 
Démonské pokolení

Démonské pokolení

Síla | Pasivní

Odolnost vůči ohni: Poškození utrpěné kouzly a efekty ohně je poloviční a účinnost nepřátelských ohnivých útoků je snížena o 25%.

Zranitelnost světlem: Jednotka utrpí o 25% větší poškození útoky světlem.

Jednotky: Tyran, Drtič, Kyklop, Rozzuřený kyklop, Ničitel, Lilim.

 
Děsivá přítomnost

Děsivá přítomnost

Temnota | Pasivní

Sousedící nepřátelské jednotky mají -30 k morálce.

Jednotky: Jezdec smrti, Žnec smrti.

 
Divoká zteč

Divoká zteč

Sílaí

Jednotka útočí na cílovou jednotku bez omezení svého dosahu pohyblivosti a bez možnosti oplácet. Udeří s +5 Útok k útoku, ale její Obranaobrana je snížena o 0 až do dalšího kola. Jednou za bitvu.

Jednotky: Alfa vlk.

 
Dvojitý výstřel

Dvojitý výstřel

Síla | Pasivní

Jednotka udeří podruhé, pokud svým prvním útokem z dálky zabije alespoň jednoho nepřítele. Napadené jednotky mají příležitost po prvním útoku oplácet.

Jednotky: Mistrovský lovec.

 
Duchomorský dech

Duchomorský dech

Temnota

Jednotka vychrlí na nepřátelské jednotky paprsek magie temnoty. Způsobené poškození se snižuje se vzdáleností.

Jednotky: Spektrální drak.

 
Fatální úder

Fatální úder

Síla | Pasivní

Jednotka vždy zabije alespoň jednoho nepřítele, pokud se jí podaří způsobit alespoň jeden bod poškození.

Jednotky: Žnec smrti.

 
Imunita vůči ohni

Imunita vůči ohni

Oheň | Pasivní

Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel nebo efektů ohně. Poškození nepřátelskými útoky ohněm je poloviční.

Jednotky: Kabir, Mistr kabirů, Ohnivý elementál.

 
Imunita vůči světlu

Imunita vůči světlu

Světlo | Pasivní

Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel a efektů světla. Poškození nepřátelskými útoky světlem je poloviční.

Jednotky: Zlatý drak.

 
Imunita vůči temnotě

Imunita vůči temnotě

Temnota | Pasivní

Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel nebo efektů temnoty. Poškození nepřátelskými útoky temnotou je poloviční.

Jednotky: Chodec, Bezduchý, Stínový drak,.

 
Imunita vůči vodě

Imunita vůči vodě

Voda | Pasivní

Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel nebo efektů vody. Poškození nepřátelskými útoky vodou je poloviční.

Jednotky: Vodní elementál.

 
Imunita vůči vzduchu

Imunita vůči vzduchu

Vzduch | Pasivní

Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel nebo efektů vzduchu. Poškození nepřátelskými útoky vzduchem je poloviční.

Jednotky: Vzdušný elementál.

 
Imunita vůči základní magii

Imunita vůči základní magii

Základní  | Pasivní

Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel nebo efektů základní magie. Poškození nepřátelskými útoky základní magií je poloviční.

Jednotky: Džin, Mistrovský džin.

 
Imunita vůči zemi

Imunita vůči zemi

Země | Pasivní

Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel nebo efektů magie země. Poškození nepřátelskými útoky zemí je poloviční.

Jednotky: Zelený drak, Smaragdový drak, Troglodyt, Podsvětec, Zemský elementál.

 
Inspirující přítomnost

Inspirující přítomnost

Světlo | Pasivní

Jednotka a sousedí přátelské jednotky mají +20 k morálce a ke štěstí.

Jednotky: Sluneční jelen.

 
Kletba narušení

Kletba narušení

Temnota

Dálkový útok jednotky sníží obranu cílové jednotky a všech jednotek v jejím okolí o 10 na dobu 2 kol.

Jednotky: Arcilich.

 
Konstrukt

Konstrukt

Síla | Pasivní

Tato jednotka je imunní vůči otravě, slepotě, ovlivnění mysli a efektům morálky. Nelze ji vyléčit ani oživit.

Jednotky: Chrilič, Obsidiánový chrlič, Golem, Pískovcový golem, Kolos, Titán, Chodec, Bezduchý, Shantirský golem, Shantirský titán.

 
Kyselinový dech

Kyselinový dech

Země | Aktivní

Jednotka dýchá na nepřátelské jednotky kužel kyseliny. Zasažené jednotky utrpí polovinu poškození útokem na začátku svého příštího kola a 25% v kole dalším.

Jednotky: Smaragdový drak.

 
Kyselinový plivanec

Kyselinový plivanec

Země | Aktivní

Zasažené jednotky utrpí polovinu poškození prvním útokem na začátku svého příštího kola o 25% v kole dalším.

Jednotky: Jedovatý wyvern.

 
Listové dýky

Listové dýky

Země | Pasivní

Jednou za bitvu může jednotka vystřelit s plným dostřelem na všechny nepřátelské jednotky v řadě. Tato střela ignoruje obranu a krytí.

Jednotky: Druid, Druidský stařešina.

 
Magická absorpce

Magická absorpce

Základní | Pasivní

Veškeré magické poškození obdržené z kouzel přidá Základní magie poškození základní magií k příštímu zásahu jednotky. Další poškození je limitováno počtem jednotek ve skupině vynásobeným jejich maximálním základním poškozením.

Jednotky: Kolos, Titán, Shantirský titán.

 
Magický dotek

Magický dotek

Základní  | Pasivní

Zasažená jednotka utrpí náhodným negativním magickým efektem.

Jednotky: Mistrovský džin.

 
Magický katalyzátor

Magický katalyzátor

Pasivní

Všechny sousedící nepřátelské jednotky obdrží o 50% více přímého poškození z kouzel.

Jednotky: Simurgh.

 
Magická imunita

Magická imunita

Pasivní

Jednotka se nemůže stát cílem negativních kouzel nebo efektů jakékoli magické školy. Veškeré magické poškození nepřátelskými útoky je poloviční.

Jednotky: Chrilič, Obsidiánový chrlič, Černý drak.

 
Manévrování

Manévrování

Síla | Pasivní

Když se jednotka chystá oplácet útok zblízka, nejprve udělá krok od útočníka a oplácí útokem z dálky.

Jednotky: Kentaur, Kentauří nájezdník.

 
Mobilní střelec

Mobilní střelec

Síla

Jednotka se může buď pohnout a pak střílet nebo nejdříve střílet a pak se pohybovat.

Jednotky: Kentauří nájezdník, Medúzí kouzelnice.

 
Mocný skok

Mocný skok

Síla

Jednou za bitvu může jednotka skočit na dvojnásobnou vzdálenost svého normálního dosahu pohyblivosti a napadnout všechny sousedící nepřátelské jednotky, které nemohou útok oplatit.

Jednotky: Starobylý behemot.

 
Námořní boj

Námořní boj

Síla | Pasivní

Při boji na lodi jednotka získá +3 k základnímu poškození, +3 ke zdraví. +3 k útoku, +3 k obraně. +3 k morálce, +3 ke štěstí. +3 k iniciativě, +3 k pohyblivosti.

Jednotky: Pirát mořských elfů.

 
Nemrtvý

Nemrtvý

- | Pasivní

Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla.

Jednotky: Kostlivec, Kostlivý hoplita, Duch, Bánší, Ebenový pavouk, Smrtící pavouk, Lich, Arcilich, Lamasu, Morová lamasu, Upír, Upíří lord, Kostlivý drak, Spektrální drak, Jezdec smrti, Žnec smrti.

 
Neomezené oplácení

Neomezené oplácení

Síla | Pasivní

Jednotka oplácí vždy, když k tomu má příležitost.

Jednotky: Pravlk, Alfa vlk, Gryf, Císařský gryf, Vodní elementál.

 
Nespoutaný

Nespoutaný

Síla | Pasivní

Jednotka je imunní vůči všem druhům omezení pohybu.

Jednotky: Drtič, Golem, Pískovcový golem, Měsíční laň, Sluneční jelen, Shantirský golem, Ničitel.

 
Nezdolnost

Nezdolnost

Síla | Pasivní

Jednotka je imunní vůči negativním efektům ovlivnění mysli. Je imunní vůči snížení morálky a okouzlení a ignoruje při napadení obličej strachu.

Jednotky: Landsknecht, Mistr meče.

 
Obrana štítem

Obrana štítem

Síla

Sousedící přátelské jednotky utrpí pouze 25% poškození zásahy zblízka a z dálky, přičemž legionář také obdrží 25% tohoto poškození.

Jednotky: Legionář.

 
Odolnost vůči zemi

Odolnost vůči zemi

Země | Pasivní

Poškození utrpěné kouzly a efekty země je poloviční a účinnost nepřátelských útoků zemí je snížena o 25%.

Jednotky: Písečný wyvern, Jedovatý wyvern.

 
Ohnivé oko

Ohnivé oko

Oheň

Jednotka vystřelí s normálním dostřelem a způsobí 40 až 47 bodů poškození ohněm.

Jednotky: Rozzuřený kyklop.

 
Okouzlení

Okouzlení

Temnota | Pasivní

Kriticky zasažené jednotky jsou znehybněny až do konce svého příštího kola nebo do chvíle kdy jsou napadeny.

Jednotky: Medúza, Medúzí kouzelnice.

 
Oplácení na dálku

Oplácení na dálku

Síla | Pasivní

Jednotka může oplácet útoky z dálky svými vlastními útoky z dálky, pokud není v dosahu útoku zblízka.

Jednotky: Opat.

 
Oslabující jed

Oslabující jed

Temnota | Aktivní

Zasažené jednotky utrpí na začátku svého kola další poškození. Účinnost začíná na 4 Magické poškození temnoty poškození temnotou za každého smrtícího pavouka a zvyšuje se v každém kole o 4 za každého smrtícího pavouka. Trvá po dobu 3 kol.

Jednotky: Smrtící pavouk.

 
Ostražitost

Ostražitost

Síla | Pasivní

Jednotku nelze napadnout ze zálohy.

Jednotky: Bánší, Upíří lord, Tanečník čepele, Mistr čepele.

 
Ostré pařáty

Ostré pařáty

Síla | Pasivní

Zásahy jednotky ignorují polovinu obrany cílové jednotky.

Jednotky: Behemot, Starobylý behemot.

 
Otrávené čepele

Otrávené čepele

Temnota | Aktivní

Zasažené jednotky utrpí na začátku svého kola další poškození. Účinnost začíná na 2 poškození temnotou za každý stín a zvyšuje se v každém kole o 2 za každý stín. Trvá po dobu 3 kol.

Jednotky: Stín.

 
Oživení

Oživení

Světlo  | Aktivní

Okamžitě vyléčí a oživí cílové přátelské jednotky o 50 bodů zdraví. (Bez vlivu na: nemrtvé a konstrukty).

Jednotky: Nebesan.

 
Plenitel duší

Plenitel duší

Pasivní

Jednotka zaútočí na cílovou nepřátelskou jednotku a přenese 1 Manamany od nepřátelského hrdiny k přátelskému hrdinovi za každou zabitou jednotku. Mana obnovená jednou ranou je limitovaná hodnotou magie hrdiny.

Jednotky: Kostlivý drak, Spektrální drak.

 
Poutající kořeny

Poutající kořeny

Země

Zasažené jednotky se nemohou pohybovat a používat schopnosti založené na pohybu. Trvá do chvíle, než se ent pohne.

Jednotky: Starobylý ent.

 
Preventivní úder

Preventivní úder

Síla | Pasivní

Jednotka oplácí dříve, než je zasažena.

Jednotky: Minotaur, Minotauří garda.

 
Prstenec

Prstenec

Základní | Aktivní

Jednotka uštědří 913 Základní magie poškození základní magií všem jednotkám v cílové oblasti 3x3. Nelze použít, když jednotka bojuje zblízka.

Jednotky: Následovník.

 
Prstenec

Prstenec

Oheň | Aktivní

Jednotka uštědří 2535 ohnivého poškození všem jednotkám v cílové oblasti 3x3. Nelze použít, když jednotka bojuje zblízka.

Jednotky: Ohnivý elementál.

 
Prstenec

Prstenec

Oheň | Aktivní

Jednotka uštědří 1518 ohnivého poškození všem jednotkám v cílové oblasti 3x3. Nelze použít, když jednotka bojuje zblízka.

Jednotky: Lilim.

 
Průrazná střela

Průrazná střela

Síla

Průrazná střela - Jednotka zasáhne VŠECHNY jednotky v řadě.

Jednotky: Elitní střelec, Učedník, Následovník.

 
Průraznost zbroje

Průraznost zbroje

Síla | Pasivní

Dálkový útok jednotky ignoruje obranu cílové jednotky.

Jednotky: Traper.

 
Příležitostné oplácení

Příležitostné oplácení

Síla | Pasivní

Jednotka získá možnost volného oplácení na sousedící nepřátelskou jednotku, která útočí na jinou přátelskou jednotku.

Jednotky: Strážce, Soudce.

 
Příležitostný útok

Příležitostný útok

Síla

Pokud jednotka nebojuje zblízka, získá okamžitou možnost střely s polovičním poškozením na nepřátelské jednotky, které jsou napadeny v boji zblízka.

Jednotky: Gnollí lovec.

 
Rána

Rána

Síla

Kritické zásahy jednotky nelze oplácet a navíc způsobí, že napadená jednotka bude až do konce svého dalšího kola neschopna jednat.

Jednotky: Kyrysník, Shantirský golem, Zemský elementál.

 
Rána do zad

Rána do zad

Síla | Pasivní

Účinnost útoku zclela ze zálohy je zvýšena o 50 procent.

Jednotky: Asasín, Stín.

 
Regenerace

Regenerace

Země | Pasivní

Jednotka zregeneruje 20 bodů zdraví na konci svého kola.

Jednotky: Písečný wyvern, Jedovatý wyvern.

 
Regenerace

Regenerace

Země | Pasivní

Jednotka zregeneruje 300 bodů zdraví na konci svého kola.

Jednotky: Zelený drak, Smaragdový drak, Shantirský titán.

 
Rozmach

Rozmach

Síla

Jednotka zasáhne všechny sousedící nepřátelské jednotky v daném úhlu kolem cílové jednotky.

Jednotky: Mistr meče, Rakšasa raja.

 
Rozmáchlý úder

Rozmáchlý úder

Síla

Jednotka zasáhne všechny sousedící nepřátelské jednotky v malém úhlu kolem cílové jednotky. Kriticky zasažené jednotky jsou znehybněny až do konce svého příštího kola.

Jednotky: Kyklop, Rozzuřený kyklop.

 
Rozseknutí

Rozseknutí

Síla | Pasivní

Jednotka vždy udeří dvakrát. Napadené jednotky mají příležitost po prvním útoku oplácet.

Jednotky: Soudce, Pirát mořských elfů.

 
Slepota

Slepota

Síla | Pasivní

Jednotka je přirozeně slepá, a proto je imunní vůči efektům oslepení.

Jednotky: Troglodyt, Podsvětec.

 
Spojující ruce

Spojující ruce

Aktivní

Okamžitě opraví cílového přátelského konstrukta za 5 bodů zdraví. Také opraví již zničené konstrukty.

Jednotky: Mistr kabirů.

 
Smrtící plášť

Smrtící plášť

Temnota | Aktivní

Zahalí cílovou přátelskou jednotku do smrtícího pláště. Až bude tato jednotka příště napadena zblízka, smrtící plášť způsobí 30 poškození temnotou útočníkovi. Dokonalé válečnictví odemyká: Smrtící pláš't na konci bojového kola exploduje.

Jednotky: Zrůda bez tváře (Podůrná jednotka).

 
Srdce temnoty

Srdce temnoty

Temnota | Pasivní

Jednotka a sousedící přátelské jednotky jsou odolné vůči světlu a sousedící nepřátelské jednotky jsou zranitelné temnotou.

Jednotky: Bezduchý.

 
Střemhlavý útok

Střemhlavý útok

Síla | Pasivní

Jednotka vzlétne a napadne VŠECHNY jednotky v cílové oblasti o velikosti 2x2 na začátku svého příštího kola, a to s +10 k útoku. Tento útok nelze oplácet. Poté jednotka přistane v blízkosti cílové oblasti.

Jednotky: Císařský gryf.

 
Synergie entů

Synergie entů

Země

Tato jednotka a sousedící přátelské jednotky mají +5 k obraně. Jednotka vyléčí sousedící přátelské enty na konci svého kola o 1 bod zdraví.

Jednotky: Dryáda, Dubová dryáda.

 
Sžírající dech

Sžírající dech

Temnota

Jednotka dýchá na nepřátelské jednotky kužel temné magie. Zasažené jednotky utrpí polovinu poškození útokem na začátku svého příštího kola a 25% v kole dalším.

Jednotky: Stínový drak, Černý drak.

 
Šamanské léčení

Šamanské léčení

Země | Aktivní

Vyléčí cílovou přátelskou jednotku za 20 bodů zdraví. (Bez vlivu na: nemrtvé a konstrukty).

Jednotky: Chodec snů (Podpůrná jednotka).

 
Šest hlav

Šest hlav

Síla | Pasivní

Jednotka zasáhne všechny sousedící nepřátelské jednotky v širokém úhlu kolem cílové jednotky.

Jednotky: Jeskynní hydra, Temná hydra.

 
Tajemná křídla

Tajemná křídla

Základní | Pasivní

Na konci kola této jednotky všechny nepřátelské jednotky utrpí náhodně vybraným magickým efektem.

Jednotky: Magický orel, Simurgh.

 
Temný dotek

Temný dotek

Temnota | Aktivní

Zruší všechny negativní efekty světla z cílové přátelské jednotky. Každá jednotka ve skupině způsobí každým útokem o 1 poškození temnotou navíc. Trvá po dobu 3 kol.

Jednotky: Namtaru (Útočná a podpůrná jednotka).

 
Trny

Trny

Země | Aktivní

Pokryje oblast 2x2 dřevěnými trny na dobu 3 bojových kol. Pokud se nepřátelské jednotky začínají své kolo na trnech pohnou, obdrží -3 k pohyblivosti a 10 poškození zemí za každého staršího druida.

Jednotky: Druidský stařešina.

 
Trysk

Trysk

Síla

Jednotka zaútočí s bonusem +2 k útoku za každé překročené hrací pole mezi jednotkou a cílem.

Jednotky: Ničitel.

 
Vířivá smrt

Vířivá smrt

Síla

Jednotka napadá všechny sousedící nepřátelské jednotky.

Jednotky: Mistr čepele.

 
Vyléčení

Vyléčení

Světlo  | Aktivní

Vyléčí cílovou přátelskou jednotku za 30 bodů zdraví. (Bez vlivu na: nemrtvé a konstrukty). Dokonalé válečnictví odemyký: Léčitelská sestra také oživení padlé přátelské jednotky.

Jednotky: Léčivá sestra (Podpůrná jednotka).

 
Vyléčení

Vyléčení

Světlo  | Aktivní

Vyléčí cílovou přátelskou jednotku za 30 bodů zdraví. (Bez vlivu na: nemrtvé).

Jednotky: Léčivý stan (Podpůrná jednotka).

 
Vysátí many

Vysátí many

Pasivní

Každá jednotlivá jednotka zabitá touto jednotkou obnoví Mana1 mana hrdiny. Mana obnovená jednou ranou je limitovaná hodnotou magie hrdiny.

Jednotky: Džin, Mistrovský džin.

 
Vysátí života

Vysátí života

Temnota | Pasivní

Zásah jednotky obnoví zdraví v hodnotě poloviny uštědřeného poškození. Toto vyléčení také oživí padlé jednotky.

Jednotky: Upír, Upíří lord, Temná hydra.

 
Výpad

Výpad

Síla | Pasivní

Jednotka zaútočí s +2 k útoku za každé pole překročené před útokem.

Jednotky: Kavalír, Kyrysník.

 
Zakořenění

Zakořenění

Země

Zasažené jednotky obdrží -3 k pohyblivosti po dobu 2 kol. Kriticky zasažené jednotky se nemohou hýbat a používat schopnosti založené na pohyblivosti až do konce svého příštího kola.

Jednotky: Hrobový ghúl.

 
Zkamenění

Zkamenění

Země | Pasivní

Kriticky zasažené jednotky jsou znehybněny až do konce svého příštího kola a nebo do chvíle kdy jsou napadeny.

Jednotky: Baziliščí jezdec, Baziliščí kopiník.

 
Zranitelnost vodou

Zranitelnost vodou

Voda | Pasivní

Jednotka utrpí o +25% větší poškození vodou.

Jednotky: Kabir, Mistr kabirů, Ohnivý elementál.

 
Obnovení

Záchranná membrána

Země

Zvyšuje odolnost vůči poškození o 15%.

Jednotky: Matka entů (Podpůrná jednotka).

 
Zranitelnost zemí

Zranitelnost zemí

Vzduch | Pasivní

Jednotka utrpí o 25% větší poškození zemí.

Jednotky: Vzdušný elementál.

 
Zranitelnost ohněm

Zranitelnost ohněm

Pasivní

Jednotka utrpí o 25% větší poškození ohněm.

Jednotky: Zemský elementál.

 
Zranitelnost vzduchem

Zranitelnost vzduchem

Pasivní

Jednotka utrpí o +25% větší poškození vzduchem.

Jednotky: Vodní elementál.

 
Zranitelnost temnotou

Zranitelnost temnotou

Pasivní

Jednotka utrpí o +25% větší poškození temnotou.

Jednotky: Zlatý drak.

 
Žádné oplácení

Žádné oplácení

Síla | Pasivní

Nepřátelské jednotky nemohou oplácet útok této jednotky.

Jednotky: Fúrie, Rakšasa, Rakšasa raja, Víla, Minotauří garda.

 
Živoucí útočiště

Živoucí útočiště

Země

Jednotka získá +10 k obraně a poskytuje krytí přátelským jednotkám. Jednotka také zastaví nepřátelské jednotky pohybující se vedle ní, pričemž přátelské jednotky jí mohou procházet. Živoucí útočiště je aktivní až do chvíle pohybu nebo útoku jednotky.

Jednotky: Ent, Starobylý ent.