Heroes VII - Dovednosti - Magie - Magie Vody

Síla -> Ofenziva | Obrana | Vůdcovství | Diplomacie
Průzkum | Válečnictví | Válečné pokřiky
Magie -> Základní | Vzduchu | Země | Ohně | Vody | Světla | Temnoty
Neutrální -> Osud | Ochránce | Ekonomie
Frakce -> Spravedlivost | Metamagie | Nekromancie
Krvavé šílenství | Pomsta přírody | Malassino zahalení
Ostatní -> Dovednosti jednotek

Magie vody

Magie Vody

Magie vody

Novic

Činí kouzla magie vody efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o 1.

Expert

Činí kouzla magie vody efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 2 body.
Vyžaduje jednu dovednost z úrovně Magie Vody Novic.

Mistr

Činí kouzla magie vody efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 3 body.
Vyžaduje jednu dovednost z úrovně Magie Vody Expert.

Velmistr

Vyžaduje: jednu dovednost z úrovně Magie Vody Mistr.

Magie Vody Novic

Vodní štít

HoMM7

Všechny přátelské jednotky začínají bitvu s vodním štítem, který snižuje první poškození uštědřené této jednotce o 25%. Trvá po dobu 3 kol.

Vodní znalost I

HoMM7

Mlžný opar se již neodstraní v případě, že jednotka utrpí poškození.

Blizard nyní snižuje pohyblivost jednotky na dobu 3 kol.

Vodní učenec

HoMM7

Snižuje cenu many
kouzel vody o 20%.

Magie Vody Expert

 

Vodní znalosti II

HoMM7

Jednotky poškozené kouzlem
Mrazivý šíp nebo Ledový úder
navíc získají -3 k pohyblivosti
na dobu 3 kol.

 

Vodní moudrost

HoMM7

+4 k magii pro kouzla vody. Každá další schopnost moudrosti přidává k tomuto bonusu +4 bodů magie.

 

Magie Vody Mistr

 

Vodní znalosti III

HoMM7

Tekutá membrána navíc zvyšuje pohyblivost o 5.

Jednotky poškozené kouzlem
Kruh zimy navíc získají -3 k pohyblivosti na dobu 3 kol.

 

Magie Vody Velmistr

 

Omrzliny

HoMM7

Na začátku svého kola nepřátelská jednotka utrpí 70120
poškození vodou za každý
negativní vodní efekt, kterým trpí.