Heroes VII - Dovednosti - Magie - Základní magie

Síla -> Ofenziva | Obrana | Vůdcovství | Diplomacie
Průzkum | Válečnictví | Válečné pokřiky
Magie -> Základní | Vzduchu | Země | Ohně | Vody | Světla | Temnoty
Neutrální -> Osud | Ochránce | Ekonomie
Frakce -> Spravedlivost | Metamagie | Nekromancie
Krvavé šílenství | Pomsta přírody | Malassino zahalení
Ostatní -> Dovednosti jednotek

Základní magie

 

Základní magie

Základní magie

Novic

Činí kouzla základní magie efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o 1 bod.

Expert

Činí kouzla základní magie efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 2 body.
Vyžaduje: jednu dovednost z úrovně Základní magie Novic.

Mistr

Činí kouzla základní magie efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 3 body.
Vyžaduje: jednu dovednost z úrovně Základní magie Expert.

Velmistr

Vyžaduje: jednu dovednost z úrovně Základní magie Mistr.

Základní magie Novic

Obnovení

HoMM7

Hrdina získá po boji 30 many.

Znalost základní magie I

HoMM7

Osudové štěstí a Ovládání času
se nyní sesílají na jednotky v
cílové oblasti 4x4.

Učenec základní magie

HoMM7

Snižuje cenu many kouzel
základní magie o 20%.

Základní magie Expert

 

Znalost základní magie II

HoMM7

Teleportace navíc zvyšujeiniciativu cílové jednotky o 50 na dobu 2 kol.
Zrušení magie bude nyní
sesláno na jednotky v cílové
oblasti o velikosti 3x3.

 

Magické velebení

HoMM7

+2 k magii.
+2 k duchu.

 

Základní magie Mistr

 

Znalost základní magie III

HoMM7

Imploze se zopakuje na stejný
cíl na začátku příštího bojového kola, jako by bylo kouzlo sesláno
na expertní úrovni.
Počet elementálů vyvolaných kouzlem Vyvolání elementála
se zvýší na začátku příštího bojového kola o 4.

 

Základní magie Velmistr

 

Prozření

HoMM7

Když hrdina sešle v bitvě
kouzlo základní magie, získá
v daném bojovém kole druhý
tah. Kouzla seslané v tomto kole jsou seslána s -20 k magii.