Heroes VII - Dovednosti - Neutrální - Ekonomie

Síla -> Ofenziva | Obrana | Vůdcovství | Diplomacie
Průzkum | Válečnictví | Válečné pokřiky
Magie -> Základní | Vzduchu | Země | Ohně | Vody | Světla | Temnoty
Neutrální -> Osud | Ochránce | Ekonomie
Frakce -> Spravedlivost | Metamagie | Nekromancie
Krvavé šílenství | Pomsta přírody | Malassino zahalení
Ostatní -> Dovednosti jednotek

Ekonomie

Ekonomie

Ekonomie

Novic

+150 zlatých denně.

Expert

Dalších +150 zlatých denně.
Vyžaduje jednu dovednost z úrovně Ekonomie Novic.

Mistr

Dalších +150 zlatých denně.
Vyžaduje jednu dovednost z úrovně Ekonomie Expert.

Velmistr

Vyžaduje: jednu dovednost z úrovně Ekonomie Mistr.

Ekonomie Novic

Architekt

HoMM7

Guvernér: Cena zlata budov
v tomto městě se sníží o -10%.

Předák

HoMM7

Guvernér: Produkce pil a rudných dolů v oblasti vlivu tohoto města se zvyšuje o 1.

Obchodník

HoMM7

Hrdina zlepší podmínky pro obchodování surovin stejně, jako byste měli další tržiště.

Ekonomie Expert

 

Alchymista

HoMM7

1 krystalů dračí krve, dračí oceli, stínové oceli nebo hvězdného stříbra náhodně denně.

 

Plánovač města

HoMM7

Guvernér: V tomto městě můžete postavit dvě budovy za den.

 

Ekonomie Mistr

 

Náborčí

HoMM7

Guvernér: Rekrutování
jednotek v tomto městě
stojí o 15% zlatých méně.

 

Ekonomie Velmistr

 

Jmění

HoMM7

Všechna vaše města vám denně poskytnou 15% zlatých navíc.