Heroes VII - Dovednosti - Neutrální - Osud

Síla -> Ofenziva | Obrana | Vůdcovství | Diplomacie
Průzkum | Válečnictví | Válečné pokřiky
Magie -> Základní | Vzduchu | Země | Ohně | Vody | Světla | Temnoty
Neutrální -> Osud | Ochránce | Ekonomie
Frakce -> Spravedlivost | Metamagie | Nekromancie
Krvavé šílenství | Pomsta přírody | Malassino zahalení
Ostatní -> Dovednosti jednotek

Osud

Osud

Osud

Novic

Zvyšuje osud hrdiny o 5.

Expert

Zvyšuje osud hrdiny o dalších 5.
Vyžaduje jednu dovednost z úrovně Osud Novic.

Mistr

Zvyšuje osud hrdiny o dalších 5.
Vyžaduje jednu dovednost z úrovně Osud Expert.

Velmistr

Vyžaduje: jednu dovednost z úrovně Osud Mistr.

Osud Novic

Požehnaná země

HoMM7

Guvernér: Všichni přáteští
hrdinové v oblasti kontroly tohoto města získají +20 k osudu.

Hledač pokladů

HoMM7

Pokladnice sebrané hrdinou
obsahují o 50% zlatých více.

Cestovatelské štěstí

HoMM7

Hrdina získá každý týden
náhodný dočasný bonus.

Osud Expert

 

Dokonalý útok

HoMM7

Kritické zásahy přátelských
jednotek nelze oplácet.

 

Magie Chaosu

HoMM7

Hrdina bude při sesílání útočného kouzla házet hod na štěstí na základě svého osudu. Úspěšný hod zvýší účinnost kouzla o 150%
(175% se smrtícím úderem).

 

Osud Mistr

 

Smrtící úder

HoMM7

Kritické zásahy přátelských jednotek nyní způsobí 200% poškození namísto 150%.

 

Osud Velmistr

 

Nestabilní magie

HoMM7

Je 50% šance, že nepřátelské kouzlo nepodaří seslat na spojenké jednotky.