Heroes VII - Dovednosti - Síla - Průzkum

Síla -> Ofenziva | Obrana | Vůdcovství | Diplomacie
Průzkum | Válečnictví | Válečné pokřiky
Magie -> Základní | Vzduchu | Země | Ohně | Vody | Světla | Temnoty
Neutrální -> Osud | Ochránce | Ekonomie
Frakce -> Spravedlivost | Metamagie | Nekromancie
Krvavé šílenství | Pomsta přírody | Malassino zahalení
Ostatní -> Dovednosti jednotek

Průzkum

Průzkum

Průzkum

Novic

Zvyšuje pohyblivost hrdiny o 1.

Expert

Zvyšuje pohyblivost hrdiny o dalších 1.
Vyžaduje jednu dovednost z úrovně Průzkum Novic.

Mistr

Zvyšuje pohyblivost hrdiny o dalších 1.
Vyžaduje jednu dovednost z úrovně Průzkum Expert.

Velmistr

Vyžaduje: jednu dovednost z úrovně Průzkum Mistr.

Průzkum Novic

Stopař

HoMM7

Hrdina neutrácí body pohyblivosti ke sbírání surovin, vstupování do budov a k dalším podobným akcím.

Domorodý terén

HoMM7

Guvernér: Vaši hrdinové jsou při pohybu po zemi v oblasti vlivu tohoto města o X% rychlejší.

Navigace

HoMM7

Hrdina je při plavbě lodí
o X% rychlejší.

Průzkum Expert

 

Průzkum

HoMM7

Dosah průzkumu hrdiny se zvýší o 2.

Hrdina v dosahu průzkumu uvidí přesné počty jednotek v armádě a bonusy hrdiny.

 

Průzkumnictví

HoMM7

Snižuje penalizaci pohyblivosti při pohybu na obtížném terénu o 50%.

 

Průzkum Mistr

 

Tulák

HoMM7

Dočasné bonusy k atributům z různých míst jsou pro tohoto
hrdinu dvojnásobné.

 

Průzkum Velmistr

 

Známý terén

HoMM7

Hrdina je při pohybu po zemi ve VŠECH oblastech vlivu vašich měst a pevností o X% rychlejší.