Heroes VII - Dovednosti - Síla - Válečné pokřiky

Síla -> Ofenziva | Obrana | Vůdcovství | Diplomacie
Průzkum | Válečnictví | Válečné pokřiky
Magie -> Základní | Vzduchu | Země | Ohně | Vody | Světla | Temnoty
Neutrální -> Osud | Ochránce | Ekonomie
Frakce -> Spravedlivost | Metamagie | Nekromancie
Krvavé šílenství | Pomsta přírody | Malassino zahalení
Ostatní -> Dovednosti jednotek

Válečné pokřiky

Válečné pokřiky

Válečné pokřiky

Novic

Hrdina může používat válečné pokřiky Kupředu! a Držet pozici!

Expert

Hrdina může používat válečné pokřiky Do boje! a Zahájit palbu!
Vyžaduje jednu dovednost z úrovně Válečné pokřiky Novic.

Mistr

Hrdina může používat válečný pokřik Pozor!
Vyžaduje jednu dovednost z úrovně Válečné pokřiky Expert.

Velmistr

Vyžaduje: jednu dovednost z úrovně Válečné pokřiky Mistr.

Válečné pokřiky Novic

Převálcování

HoMM7

Válečný pokřik Kupředu! navíc zvyšuje bonus přátelských
jednotek při útoku ze zálohy
a zcela ze zálohy o 25 procent.

Obezřetnost

HoMM7

Válečný pokřik Držet pozici!
navíc zvyšuje obranu o 2 a útok jednotek bojujících zblízka o 8.

Oportunismus

HoMM7

Kdykoli hrdina použije válečný pokřik, příští přátelská jednotka získá +25 ke štěstí až do konce bojového kola. Pokud se stane aktivní jiná přátelská jednotka (kvůli změnám v iniciativě), tato jednotka nebude dovedností ovlivněna.

Válečné pokřiky Expert

 

Zákeřná střela

HoMM7

Válečný pokřik Zahájit palbu! navíc zvyšuje útok jednotek útočících z dálky o 2 a přátelské jednotky mohou zaútočit zároveň na dálku a ze zálohy a zcela ze zálohy.

 

Příval

HoMM7

Válečný pokřik Do boje! navíc zvyšuje útok jednotek bojujících z blízka
o 15 při útoku na nepřátelskou
jednotku, která útok neoplatí.

 

Válečné pokřiky Mistr

 

Dělostřelecká podpora

HoMM7

Válečný pokřik Pozor! navíc zvyšuje útok a obranu o 1 bod a útočná válečná jednotka navíc vystřelí na útočící jednotky, pokud napadená přátelská jednotka oplatí úder.

 

Válečné pokřiky Velmistr

 

Náčelník

HoMM7

Válečné pokřiky nyní vydrží
2 bojová kola.