Heroes VII - Hrady - Akademie - Budovy líhně

Přehled | Budovy | Budovy líhně | Hrdinové | Jednotky

Základní jednotky a speciální budovy

Kamenný val

Kamenný val

Cena: 1,300Zlato, 5Ruda

Vyžaduje: Úroveň města 1

Popis: Základní příbytek.
Umožňuje najímat Chrliče s přírůstkem 18 jednotek týdně.

Chrlič

 

Stříbrný val

Stříbrný val

Cena: 1,350Zlato, 2Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Kamenný val, Úroveň města 1

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Chrliče na Obsidiánové chrliče.

Obsidiánový chrlič

 

Slévárna kabirů

Slévárna kabirů

Cena: 1,300Zlato, 5Ruda

Vyžaduje: Kamenný val, Ohnivá jeskyně, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Chrličů a Obsidiánových chrličů o 18 týdně.

ChrličObsidiánový chrlič

 

Ohnivá jeskyně

Ohnivá jeskyně

Cena: 1,500Zlato, 5Ruda

Vyžaduje: Dílna, Úroveň města 3

Popis: Základní příbytek.
Umožňuje najímat Kabiry s přírůstkem 15 jednotek týdně.

Kabir

 

Ohnivá jáma

Ohnivá jáma

Cena: 400Zlato, 2Krystal dračí krve

Vyžaduje: Ohnivá jeskyně, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.

Umožňuje vylepšovat Kabiry na Mistrovské kabiry.

Mistr kabirů

 

Lávové pole

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Slévárna hvězdného stříbra.

Lávové pole

Cena: 1,500Zlato

Vyžaduje: Ohnivá jeskyně, Úroveň města 6

Popis: Vylepšení základního příbytku.
+15 k přírůstku kabirů nebo mistrovských kabirů týdně.

KabirMistr kabirů

 

Kovárna golemů

Kovárna golemů

Cena: 1,700Zlato, 5Ruda

Vyžaduje: Úroveň města 3

Popis: Základní příbytek.

Umožňuje najímat Golemy s přírůstkem 8 jednotek týdně.

Golem

 

Slévárna golemů

Slévárna golemů

Cena: 1,500Zlato, 5Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Kovárna golemů, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.

Umožňuje vylepšovat Golemy na Pískovcové golemy.

Pískovcový golem

 

Slévárna hvězdného stříbra

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Lávové pole.

Slévárna hvězdného stříbra

Cena: 1,700Zlato, 5Ruda

Vyžaduje: Kovárna golemů, Úroveň města 6

Popis: Vylepšení základního příbytku.
+8 k přírůstku golemů a pískovcových golemů týdně.

GolemPískovcový golem

 

Elitní jednotky a speciální budovy

Škola magie

Škola magie

Cena: 3,500Zlato, 5Dřevo, 5Krystal dračí krve

Vyžaduje: Magický cech úrovně 2, Úroveň města 6

Popis: Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Učedníky s přírůstkem 5 jednotek týdně.

Učedník

 

Magická univerzita

Magická univerzita

Cena: 3,750Zlato, 2Krystal dračí krve, 2Dračí ocel, 2Stínová ocel, 2Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Škola magie, Úroveň města 6

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Učedníky na Následovníky.

Následovník

 

Domy mágů

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Studna přání.

Domy mágů

Cena: 2,500Zlato, 10Ruda

Vyžaduje: Škola magie, Úroveň města 12

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
+5 k přírůstku Učedníků nebo Následovníků týdně.

UčedníkNásledovník

 

Oltář přání

Oltář přání

Cena: 4,000Zlato, 5Ruda, 5Dračí ocel

Vyžaduje: Manové jádro, Úroveň města 9

Popis: Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Džiny s přírůstkem 4 jednotek týdně.

Džin

 

Vrcholek přání

Vrcholek přání

Cena: 1,500Zlato, 5Dračí ocel

Vyžaduje: Oltář přání, Úroveň města 9

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Džiny na Mistrovské džiny.

Mistrovský džin

 

Důstojnická ubikace

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Domy mágů.

Studna přání

Cena: 4,000Zlato, 5Ruda, 5Dračí ocel

Vyžaduje: Oltář přání, Úroveň města 12

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
+4 k přírůstku Džinů nebo Mistrovských džinů.

DžinMistrovský džin

 

Stříbrný altán

Stříbrný altán

Cena: 7,000Zlato, 10Dřevo, 5Dračí ocel

Vyžaduje: Úroveň města 12

Popis: Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Rakšasy s přírůstkem 2 jednotek týdně.

Rakšasa

 

Zlatý altán

Zlatý altán

Cena: 3,000Zlato, 10Ruda, 5Krystal dračí krve

Vyžaduje: Stříbrný altán, Úroveň města 12

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Rakšasy na Rakšasy raja.

Rakšasa raja

 

Obrovská věž

Obrovská věž

Cena: 7.000Zlato, 10Dřevo, 5Dračí ocel

Vyžaduje: Stříbrný altán, Úroveň města 15

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
+2 k přírůstku rakšasů nebo Rakšasů raja týdně.

RakšasaRakšasa raja

 

Šampionský jednotky a speciální budovy

Mračné koloseum

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Magická věž.

Mračné koloseum

Cena: 12,000Zlato, 10Ruda, 5Krystal dračí krve, 10Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Oltář přání, Pyramidové umění/Blesková pyramida, Úroveň m. 15

Popis: Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Kolosy s přírůstkem 1 týdně.

Kolos

 

Koloseum bouřného mraku

Koloseum bouřného mraku

Cena: 6,000Zlato, 10Ruda, 5Krystal dračí krve, 5Dračí ocel, 5Stínová ocel

Vyžaduje: Mračné koloseum, Úroveň města 15

Popis: Vylepšení šampiónského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Kolosy na Titány.

Titán

 

Magická věž

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Mračné koloseum.

Magická věž

Cena: 12,000Zlato, 5Dřevo, 5Ruda, 10Krystal dračí krve, 5Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Oltář přání, Pyramidové umění/Blesková pyramida, Úroveň m. 15

Popis: Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Magické orly s přírůstkem 1 jednotky týdně.

Magický orel

 

Magický vír

Magický vír

Cena: 12,000Zlato, 5Dřevo, 5Ruda, 10Krystal dračí krve, 5Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Magická věž, Úroveň města 15

Popis: Vylepšení šampionského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Magické orly na Simurghy.

Simurgh