Heroes VII - Hrady - Azyl - Budovy líhně

Přehled | Budovy | Budovy líhně | Hrdinové | Jednotky

Základní jednotky a speciální budovy

Kasárna

Kasárna

Cena: 800Zlato

Vyžaduje: Úroveň města 1

Popis: Základní příbytek.
Umožňuje najímat ochránce s přírůstkem 21 jednotek týdně.

Ochránce

 

Posádková kasárna

Posádková kasárna

Cena: 1,400Zlato, 5Ruda

Vyžaduje: Kasárna, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Ochránce na Legionáře.

Legionář

 

Kancelář náborčího

Kancelář náborčího

Cena: 800Zlato

Vyžaduje: Kasárna, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Ochránců a Legionářů o +21.

OchránceLegionář

 

Střelecká věž

Střelecká věž

Cena: 800Zlato, 5Dřevo

Vyžaduje: Úroveň města 1

Popis: Základní příbytek.
Umožňuje najímat střelců z kuše s přírůstkem 20 jednotek týdně.

Střelec z kuše

 

Věž elitních střelců

Věž elitních střelců

Cena: 1,500Zlato, 10Ruda

Vyžaduje: Střelecká věž, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.

Umožňuje vylepšovat Střelce z kuše na Elitní střelce.

Elitní střelec

 

Střelnice

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Jatka.

Střelnice

Cena: 1,000Zlato

Vyžaduje: Střelecká věž, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek střelců z kuše a elitních střeclů o +20 týdně.

Střelec z kušeElitní střelec

 

Doupě stvůr

Doupě stvůr

Cena: 1,000Zlato, 5Dřevo

Vyžaduje: Úroveň města 3

Popis: Základní příbytek.

Umožňuje najímat pravlky s přírůstkem 10 jednotek týdně.

Pravlk

 

Doupě bestií

Doupě bestií

Cena: 1,500Zlato, 5Ruda, 5Stínová ocel

Vyžaduje: Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.

Umožňuje vylepšovat Pravlky na Alfa vlky.

Alfa vlk

 

Jatka

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Střelnice.

Jatka

Cena: 1,000Zlato, 5Dřevo

Vyžaduje: Doupě stvůr, Úroveň města 6

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek pravlků a alfa vlků o 10 týdně.

PravlkAlfa vlk

 

Elitní jednotky a speciální budovy

Převorství

Převorství

Cena: 2,500Zlato, 5Dřevo, 1Krystal dračí krve, 1Dračí ocel, 1Stínová ocel, 1Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Elrathův kláštěr, Sbor věřících/Ambasáda, Úroveň města 6

Popis: Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Kaplany s přírůstkem 6 jednotek týdně.

Kaplan

 

Katedrála světla

Katedrála světla

Cena: 3,750Zlato, 2Krystal dračí krve, 2Dračí ocel, 2Stínová ocel, 2Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Převorství, Úroveň města 6

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Kaplany na Opaty.

Opat

 

Klášter

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Důstojnická ubikace.

Klášter

Cena: 2,500Zlato, 10Ruda

Vyžaduje: Převorství, Úroveň města 9

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek kaplanů a opatů o 6 týdně.

KaplanOpat

 

Strážná věž

Strážná věž

Cena: 3,000Zlato, 5Ruda, 5Dračí ocel

Vyžaduje: Úroveň města 9

Popis: Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Strážců s přírůstkem 6 jednotek týdně.

Strážce

 

Věž spravedlnosti

Věž spravedlnosti

Cena: 4,500Zlato, 5Dřevo, 5Ruda, 5Stínová ocel

Vyžaduje: Strážná věž, Úroveň města 9

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Strážce na Soudce.

Soudce

 

Důstojnická ubikace

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Klášter.

Důstojnická ubikace

Cena: 3,000Zlato, 5Ruda, 5Dračí ocel

Vyžaduje: Strážná věž, Úroveň města 9

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Strážců a Soudců o 6 týdně.

StrážceSoudce

 

Cvičiště

Cvičiště

Cena: 6,500Zlato, 10Dřevo, 10Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Koňské stáje, Úroveň města 12

Popis: Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Kavalíry s přírůstkem 2 jednotek týdně.

Kavalír

 

Kolbiště

Kolbiště

Cena: 10,000Zlato, 10Dřevo, 5Dračí ocel

Vyžaduje: Cvičiště, Úroveň města 12

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Kavalíry na Kyrysníky.

Kyrysník

 

Turnajová aréna

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Stanoviště náborčího.

Turnajová aréna

Cena: 6.500Zlato, 10Dřevo

Vyžaduje: Cvičiště, Kolbiště, Úroveň města 15

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Kavalírů a Kyrysníků o 2 týdně.

KavalírKyrysník

 

Stanoviště náborčího

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Turnajová aréna.

Stanoviště náborčího

Cena: 6.000Zlato, 15Dřevo, 5Ruda

Vyžaduje: Kancelář náborčího, Úroveň města 15

Popis: Budovy zvyšující přírůstek v tomto městě také zvyšují přírůstek ve vnějších příbytcích v oblasti kontroly města.

 

Šampionský jednotky a speciální budovy

Sály cti

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Transept nebes.

Sály cti

Cena: 12,000Zlato, 5Dřevo, 10Ruda, 5Stínová ocel, 5Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Převorství, Strážná věž, Úroveň města 15

Popis: Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Landsknechty s přírůstkem 1 týdně.

Landsknecht

 

Sály slávy

Sály slávy

Cena: 13,500Zlato, 5Dřevo, 10Ruda, 10Dračí ocel

Vyžaduje: Sály cti, Úroveň města 15

Popis: Vylepšení šampiónského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Landsknechty na Mistry meče.

Mistr meče

 

Transept nebes

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Sály cti.

Transept nebes

Cena: 12,000Zlato, 5Dřevo, 10Ruda, 10Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Převorství, Strážná věž, Úroveň města 15

Popis: Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Serafy s přírůstkem 1 jednotky týdně.

Serafín

 

Transept ráje

Transept ráje

Cena: 15,000Zlato, 5Dřevo, 10Ruda, 10Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Transept nebes, Úroveň města 15

Popis: Vylepšení šampionského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Serafy na Nebesany.

Nebesan