Heroes VII - Hrady - Azyl - Budovy

Přehled | Budovy | Budovy líhně | Hrdinové | Jednotky

Budovy

Vesnická sněmovna

Vesnická sněmovna

Cena: -

Vyžaduje: -

Popis: Umožňuje vám stavět další budovy ve městě. Poskytuje 500 zlata denně.

 

Městský výbor

Městský výbor

Cena: 2.000Zlato

Vyžaduje: Vesniská sněmovna, Úroveň města 3

Popis: Poskytuje dalších 500 zlatých denně.

 

Městská radnice

Městská radnice

Cena: 5.000Zlato

Vyžaduje: Městský výbor, Úroveň města 9

Popis: Poskytuje dalších 1,000 zlatých denně.

 

Kapitol

Kapitol

Cena: 10.000Zlato, 10Dřevo, 10Ruda

Vyžaduje: Městský výbor, Úroveň města 15

Popis: Poskytuje dalších 2,000 zlatých denně. Můžete mít pouze jeden kapitol.

 

Opevnění 1. úrovně

Opevnění 1. úroveň

Cena: 800Zlato, 10Dřevo, 15Ruda

Vyžaduje: Kasárna, Úroveň města 3

Popis: Vybaví město hradbami a branami pro obléhací boje a místní gardou tvořenou ochránci a střelci z kuše.

 

Opevnění 2. úrovně

Opevnění 1. úroveň

Cena: 800Zlato, 5Dřevo, 5Ruda

Vyžaduje: Opevnění 1. úrovně, Úroveň města 6

Popis: Zvyšuje zásahové body hradeb a brány v obléhacích bojích. Přidá do místní gardy strážce a kaplany. Zvyšuje kapacitu místní gardy a přírůstek jejich jednotek.

 

Opevnění 3. úrovně

Opevnění 3. úroveň

Cena: 800Zlato, 5Dřevo, 5Ruda

Vyžaduje: Opevnění 2. úrovně, Úroveň města 15

Popis: Rozšíří maximální kapacitu a zvýší přírůstek stávající místní gardy.

 

Magický cech úrovně 1

Magický cech úrovně 1

Cena: 1,000Zlato, 5Dřevo, 5Ruda

Vyžaduje: Úroveň města 3

Popis: Poskytuje v tomto městě 5 náhodných kouzel 1. úrovně. Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

 

Magický cech úrovně 2

Magický cech úrovně 2

Cena: 1,000Zlato, 5Dřevo, 5Ruda, 1Krystal dračí krve, 1Dračí ocel, 1Stínová ocel, 1Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Magický cech úrovně 1, Úroveň města 6

Popis: Poskytuje v tomto městě 4 náhodných kouzel 2. úrovně. Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

 

Magický cech úrovně 3

Magický cech úrovně 3

Cena: 1,000Zlato, 5Dřevo, 5Ruda, 3Krystal dračí krve, 3Dračí ocel, 3Stínová ocel, 3Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Magický cech úrovně 2, Úroveň města 9

Popis: Poskytuje v tomto městě 3 náhodných kouzel 3. úrovně. Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

 

Magický cech úrovně 4

Magický cech úrovně 4

Cena: 1,000Zlato, 5Dřevo, 5Ruda, 5Krystal dračí krve, 5Dračí ocel, 5Stínová ocel, 5Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Magický cech úrovně 3, Úroveň města 15

Popis: Poskytuje v tomto městě 1 náhodných kouzel 4. úrovně. Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

 

Tržiště

Tržiště

Cena: 500Zlato

Vyžaduje: Úroveň města 1

Popis: Poskytuje možnost obchodovat se surovinami.

 

Kovárna

Kovárna

Cena: 500Zlato, 5Ruda

Vyžaduje: Úroveň města 1

Popis: Výroba válečných jednotek.
Poskytuje možnost nakupovat balisty azylu.

Balista azylu

 

Sál hrdinů

Sál hrdinů

Cena: 500Zlato, 5Ruda

Vyžaduje: Úroveň města 1

Popis: Poskytuje možnost najímat a oživovat poražené hrdiny.

 

Koňské stáje

Koňské stáje

Cena: 1,000Zlato, 5Dřevo

Vyžaduje: Úroveň města 3

Popis: Zvyšuje pohyblivost hrdinů na návštěvě o 5 bodů do konce týdne.

 

Elrathův klášter

Elrathův klášter

Cena: 500Zlato, 2Ruda

Vyžaduje: Magický cech úrovně 1, Úroveň města 3

Popis: Výroba válečných jednotek.
Umožňuje nakupovat léčitelské sestry v okně obrazovky města.

Léčivá sestra

 

Sbor věřících

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Ambasáda.

Sbor věřících

Cena: 500Zlato, 5Dřevo

Vyžaduje: Úroveň města 3

Popis: Kouzla světla seslaná hrdinou uvnitř oblasti kontroly města se sešlou na příští vyšší úrovni.

 

Ambasáda

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Sbor věřících.

Ambasáda

Cena: 1,000Zlato, 5Ruda

Vyžaduje: Úroveň města 3

Popis: +15% šance k vyjednávání vašich hrdinů s neutrálními armádami uvnitř oblasti kontroly města.

 

Surovinové silo

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Příkop.

Surovinové silo

Cena: 3,000Zlato, 2Dřevo, 2Ruda

Vyžaduje: Tržiště, Úroveň města 6

Popis: Poskytuje 1 kystal dračí krve, dračí ocel, stínovou ocel nebo hvězdné stříbro denně.

 

Příkop

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Surovinové silo.

Příkop

Cena: 400Zlato, 2Dřevo

Vyžaduje: Opevnění 1. úrovně, Úroveň města 6

Popis: Vybaví město příkopem pro obléhací boje.

 

Městský portál

Městský portál

Cena: 500Zlato, 2Dřevo, 2Ruda, 2Krystal dračí krve

Vyžaduje: Magický cech úrovně 1, Úroveň města 6

Popis: Poskytuje kouzlo Okamžitého odvolání všem hrdinům navštěvujícím město. Umožňuje hrdinům s tímto kouzlem teleportovat se do tohoto města, pokud jim toto město bude nejblíže.

 

Šampionská strážnice

Šampionská strážnice

Cena: 1.000Zlato, 5Dřevo, 5Ruda

Vyžaduje: Opevnění 1. úrovně, Úroveň města 9

Popis: Zvyšuje kapacitu jednotek v místní gardě. Pokud je ve městě postaven šampiónský příbytek, místní garda bude posílena o 1 příslušnou šampiónskou jednotku až do maximální kapacity 5 jednotek.

 

Alchymistova laboratoř

Alchymistova laboratoř

Cena: 3,000Zlato, 2Dřevo, 2Ruda

Vyžaduje: Magický cech úrovně 2, Úroveň města 9

Popis: Poskytuje 1 Hvězdné stříbro denně.

 

Cech zlodějů

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Dělostřelecká střelnice.

Cech zlodějů

Cena: 500Zlato, 5Dřevo

Vyžaduje: Opevnění 2. úrovně, Úroveň města 12

Popis: Poskytuje možnost nakupovat informace o vašich soupeřích.

 

Dělostřelecká střelnice

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Cech zlodějů.

Dělostřelecká střelnice

Cena: 400Zlato, 10Ruda

Vyžaduje: Opevnění 2. úrovně, Úroveň města 12

Popis: Vybaví město 2 věžemi pro obléhací boje.

 

Elrathovo nekonečné milosrdenství

Elrathovo nekonečné milosrdenství

Cena: 4,000Zlato, 5Dřevo, 5Ruda, 5Krystal dračí krve, 5Dračí ocel, 5Stínová ocel, 5Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Ashina slza, Úroveň města 15

Popis: Poskytuje 5,000 zlata denně a zvyšuje přírůstky jednotek v tomto městě o 50%. Po každé bitvě se 10% vašich ztrát oživí.