Heroes VII - Hrady - Kobka - Budovy líhně

Přehled | Budovy | Budovy líhně | Hrdinové | Jednotky

Základní jednotky a speciální budovy

Stínová aréna

Stínová aréna

Cena: 1,000Zlato, 5Ruda

Vyžaduje: Úroveň města 1

Popis: Základní příbytek.
Umožňuje najímat Stopaře s přírůstkem 19 jednotek týdně.

Stopař

 

Stínový kruh

Stínový kruh

Cena: 1,600Zlato

Vyžaduje: Stínová aréna, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Stopaře na Trapery.

Traper

 

Výcvikový tábor

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Cech asasínů.

Výcvikový tábor

Cena: 2,100Zlato, 5Ruda

Vyžaduje: Stínová aréna, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Stopaře a Trapery o +19.

StopařTraper

 

Sály neviděné ruky

Sály neviděné ruky

Cena: 1,100Zlato, 5Dřevo

Vyžaduje: Úroveň města 1

Popis: Základní příbytek.
Umožňuje najímat Asasíny s přírůstkem 20 jednotek týdně.

Asasín

 

Sály Černého srdce

Sály Černého srdce

Cena: 1,500Zlato, 2Stínová ocel

Vyžaduje: Sály neviděné ruky, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.

Umožňuje vylepšovat Asasíny na Stíny.

Stín

 

Cech asasínů

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Výcvikový tábor.

Cech asasínů

Cena: 2,000Zlato, 5Dřevo

Vyžaduje: Sály neviděné ruky, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Asasíny a Stíny o +20 týdně.

AsasínStín

 

Kamenná kolébka

Kamenná kolébka

Cena: 1,400Zlato, 5Dřevo, 5Ruda

Vyžaduje: Kamenná kolébka, Úroveň města 3

Popis: Základní příbytek.

Umožňuje najímat Troglodyty s přírůstkem 9 jednotek týdně.

Troglodyt

 

Propast podsvětců

Propast podsvětců

Cena: 2,200Zlato, 5Stínová ocel

Vyžaduje: Kamenná kolébka, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.

Umožňuje vylepšovat Troglodyty na Podsvětce.

Podsvětec

 

Záhadné jeskyně

Záhadné jeskyně

Cena: 2,200Zlato, 5Dřevo, 5Ruda

Vyžaduje: Kamenná kolébka, Úroveň města 6

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Troglodyty a Podsvětce o 9 týdně.

TroglodytPodsvětec

 

Elitní jednotky a speciální budovy

Jezero umlčených hlasů

Jezero umlčených hlasů

Cena: 2,700Zlato, 10Dřevo

Vyžaduje: Magický cech úrovně 2, Úroveň města 6

Popis: Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Medúzy s přírůstkem 6 jednotek týdně.

Medúza

 

Zamrzlé sochy

Zamrzlé sochy

Cena: 3,400Zlato, 5Krystal dračí krve

Vyžaduje: Jezero umlčených hlasů, Úroveň města 6

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Medúzy na Medúzí kouzelnice.

Medúzí kouzelnice

 

Hadí věž

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Jezírko stínové oceli.

Hadí věž

Cena: 3,400Zlato, 10Dřevo

Vyžaduje: Jezero umlčených hlasů, Úroveň města 9

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Medúzy a Medúzí kouzelnice o 6 týdně.

MedúzaMedúzí kouzelnice

 

Kovárna chodců

Kovárna chodců

Cena: 2,500Zlato, 10Ruda, 5Stínová ocel

Vyžaduje: Rafinérie stínové oceli/Ložisko podsvětců, Úroveň města 9

Popis: Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Chodce s přírůstkem 5 jednotek týdně.

Chodec

 

Kovárna bezduchých

Kovárna bezduchých

Cena: 3,700Zlato, 5Dračí ocel, 5Stínová ocel, 5Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Kovárna chodců, Úroveň města 9

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Chodce na Bezduché.

Bezduchý

 

Jezírko stínové oceli

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Hadí věž.

Jezírko stínové oceli

Cena: 3,700Zlato, 10Ruda, 5Stínová ocel

Vyžaduje: Kovárna chodců, Úroveň města 12

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Chodce a Bezduché o 5 týdně.

ChodecBezduchý

 

Bludiště

Bludiště

Cena: 5,000Zlato, 20Ruda

Vyžaduje: Úroveň města 12

Popis: Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Minotaury s přírůstkem 2 jednotek týdně.

Minotaur

 

Labyrint

Labyrint

Cena: 7,500Zlato, 10Krystal dračí krve, 5Dračí ocel

Vyžaduje: Bludiště, Úroveň města 12

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Minotaury na Minotauří gardy.

Minotauří garda

 

Oltář rozbitých řetězů

Oltář rozbitých řetězů

Cena: 8.000Zlato, 10Ruda

Vyžaduje: Bludiště, Úroveň města 15

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Minotaury a Minotauří gardy o 2 týdně.

MinotaurMinotauří garda

Šampionský jednotky a speciální budovy

Dračí věž

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Syčící chrám.

Dračí věž

Cena: 12,000Zlato, 20Ruda, 10Krystal dračí krve

Vyžaduje: Hadí věž/Jezírko stínové oceli, Magický cech úrovně 3, Úroveň města 15

Popis: Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Stínové draky s přírůstkem 1 týdně.

Stínový drak

 

Dračí vrcholek

Dračí vrcholek

Cena: 15,000Zlato, 10Dračí ocel, 10Stínová ocel

Vyžaduje: Dračí věž, Úroveň města 15

Popis: Vylepšení šampiónského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Stínové draky na Černé draky.

Černý drak

 

Syčící chrám

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Dračí věž.

Syčící chrám

Cena: 12,000Zlato, 10Dřevo, 10Ruda, 5Krystal dračí krve

Vyžaduje: Hadí věž/Jezírko stínové oceli, Magický cech úrovně 3, Úroveň města 15

Popis: Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Jeskynní hydry s přírůstkem 1 jednotky týdně.

Jeskynní hydra

 

Chrastící chrám

Chrastící chrám

Cena: 15,000Zlato, 10Dřevo, 5Krystal dračí krve, 10Stínová ocel

Vyžaduje: Syčící chrám, Úroveň města 15

Popis: Vylepšení šampionského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Jeskynní hydry na Temné hydry.

Temná hydra