Heroes VII - Hrady - Kobka

Přehled | Budovy | Budovy líhně | Hrdinové | Jednotky

Kobka, Vyhnanci ukrytí ve stínech

Hrad - Kobka

 

Kobka - symbol

Kobka - AsasínTemní elfové kteří uzavřeli pakt s tajemnými bytostmi známými jako Ti bez tváře. Smrtící intrikáni v temnotách, jejich celý národ je označen Malassiným cejchem. Temní elfové proti své vůli musí poslouchat neutuchající šepot celého světa a vědí, že hranice mezi příčetností a šílenstvím je velmi, velmi tenká... tenká jako ostří dýky.

Když se Nejvyšší Král Arniel rozhodl uchvátit moc všech ostatních Elfích králů, a učinil svůj vlastní titul dědičným, Královna Tuidhana odmítla se sklonit před jeho nepřípustnými požadavky. Vyhlásila své království Tarlad, nacházející se na severovýchodní hranici Svaté říše, za na Nejvyšším Králi nezávislé.

Chamtiví rytíři jeho Svátosti Císaře Liama Sokola využily příležitosti, a vpadly na Tuidhanino území. Ubíjena císařskými vojsky, požádala Tuidhana Irollan o pomoc, Arniel se rozhodl nechat její země trpět, a její lid umírat. V zoufalé snaze ochránit svůj lid, obrátila se Tuidhana na jedny z posledních přežívajících Těch bez Tváře. Byly ochotni jí pomoci, ale jen za určitou cenu. Na oplátku za jejich pomoc měli Tuidhanini poddaní změnit svou víru, a přijmout za svou novou bohyni Malassu, Dračici Temnoty. Tuidhana jejich nabídku přijala, a tak byl zrozen národ Temných Elfů.

S nově nabytou mocí od svých spojenců Bez Tváře, Tuidhana znovu-nastolila svou nezávislost, a nezávislost jejího království byla, bud tlakem, uznána jak Elfy, tak Lidmi. Mezi Elfy a Temnými Elfy byl nastolen křehký mír. Uplynulo dvacet let tohoto napjatého smíru, dokud jedna strašlivá událost nezměnila celou situaci ze špatné na příšernou. Brythigga, matka všech stromů, byla podpálena zločinným ohněm, zanechávajíc za sebou jen zčernalou jizvu na povrchu země, na které již nikdy nic nevyrostlo. A byly to právě Temní Elfové, kdo byl z tohoto ohavného zločinu obviněn.

Temní elfové byli donucení odejít. Ti bez Tváře je vedli do podzemí, na hranice říše Trpaslíků. Příležitostné šarvátky s Trpasličími hlídkami se vystupňovali až v otevřený střet obou národů, takzvanou Válku pod Horami, která Temné Elfy dohnala až na pokraj vyhubení. Tváří v tváři svému konci, rozhodli se tři hlavní klany Temných elfů dát své rozdíly stranou, a spojit se pod vládou jednoho společného Vládce klanů. A tak bylo založeno podzemní království Ygg-Chall. Není však známo, jak dlouho tato jednota vydrží.

 

Vlastnosti

Malassin zahalení

Skrz svůj pakt s Dračí Bohyní Temnoty získali Temní elfové, a jejich spojenci, schopnost stát se jedním se stíny, nedotknutelnými a neviditelnými, odhalujíc se pouze tehdy, kdy jsou připraveni k úderu.

Stínotepci

Následovníci Malassy si ze všeho nejvíc cenní informaci, jejich získání, manipulace a zkreslení. Temní Elfové jsou pragmatičtí lidí, a úplatky a vraždy jsou mnohdy levnějším řešením než povolání celé armády do zbraně.

Dýka a plášť

Následovníci Malassy si ze všeho nejvíc cenní informaci, jejich získání, manipulace a zkreslení. Temní Elfové jsou pragmatičtí lidí, a úplatky a vraždy jsou mnohdy levnějším řešením než povolání celé armády do zbraně.

Ocel a stín

Elitní jednotky Temných elfů jsou pohyblivý záškodníci, odění v lehkých šupinových zbrojích a ozbrojeni zahnutými meči a vrhacími dýkami. Jejich nejmocnější spojenci jsou děsiví Černí Draci a Jeskynní hydry, které přebývají v bezedných propastech.

 

Plán města

Village Hall

--> Town Hall
--> City Hall --> City Hall
Město úrovně 1
 
Město úrovně 2
 
Město úrovně 3
 
Město úrovně 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fort
Základní opevnění
HoMM6
Dům šílenství
Dům deliria
HoMM6
Útulek vyjících
Útulek zuřivých
HoMM6
Sál zakázaných snů
Cathedral of Light
Order of Paladins
Pohár Chaosu
Tavern
Sál hrdinů
Holy Cathedral level 1
 
Holy Cathedral level 1
 
Village Hall
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citadel
Pokročilé opevnění
HoMM6
Komnaty množení
Úl množení
HoMM6
Sál mučení
Sál agónie
HoMM6
Doupě šílenství
Doupě Chaosu
 
Shipyard
Základní městský portal
 
Holy Cathedral level 1
Urgashovo srdce
 
Holy Cathedral level 2
Pekelná brána
<-->
 
Village Hall
 
 
 
 
Village Hall
 
 
 
 
Castle
Nejlepší opevnění
HoMM6
Jáma odporu
Jáma nenávisti
 
 
 
Prison
Pokročilý městský portál
 
Holy Cathedral level 3
Oltář zkázy
 
Holy Cathedral level 4
Stopa Chaosu
<-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holy Avatar
Urgashova
plamenná
zloba