Heroes VII - Hrady - Nekropole

Přehled | Budovy | Budovy líhně | Hrdinové | Jednotky

Nekropole, Vládci nemrtvých

Hrad - Nekropole

 

Nekropole - symbol

Nekropole - NekromantNekromanté začali jako sekta mezi čaroději a časem se stali mocným národem. Vzývají Ashin aspekt "Smrti". Jejich podání nejtemnějšího aspektu bohyně je fanatické, dávají důraz na smrt samotnou a velebí neživý stav, kterého všichni Nekromanté touží dosáhnout.

Nekromancie byla "objevena" andělem Belkethem, odpadlíkem svého národa, v jednom ze Sar-Elamových rukopisů. Téměř okamžitě se mezi Čaroději ze Sedmi měst stala velice oblíbenou. První pokusy v tomto umění započaly v Al-Betyl, Belkethově městě, a vedly ke vzniku nové frakce čarodějů: Domu Eterna.

Záhy na to povstali z hrobů první nemrtví služebníci (duchové a těla umrlců) a ihned byli využiti k potlačení povstání Skřetů a Zvířecího lidu. Od té chvíle moc a vliv domu Eterna neustále sílily.

Po objevení avatara smrti, známého jako Matka Namtaru, se však k Belkethově nelibosti dům Eterna spíš než školou magie stával víc a víc náboženským kultem zasvěceným vzývání Ashina aspektu "Pavoučí Bohyně". Nakonec Belketh dům Eterna opustil, aby se mohl věnovat vlastnímu výzkumu daleko pryč od Al-Betyl.

Ve strachu z fanatické víry Pavoučího Kultu, ve spojení s jejich neustále rostoucí silou a řadami, vyvolali proti nim vůdci Sedmi měst rozsáhlou perzekuci sahající od zabavování majetku, přes vyhnanství, až po velkolepě pojaté veřejné popravy.

Nakonec vše vyústilo v dlouhou a děsuplnou občanskou válku, kterou Nekromanté prohráli. Donuceni k tomu usídlit se v údolích Hereshe na východě vyhlásili Nekromaté svou samostatnost a z města Nar-Heresh učinili sídlo svých aktivit pro přípravu své pomsty.

 

Vlastnosti

Nekromancie

Hrdinové Nekropole velí armádám nemrtvých bytostí, oživlých těl svých poražených nepřátel. I když jsou tito vojáci převážně jen potravou pro meče svých protivníků, jejich řady jsou zdánlivě nekonečné a navíc se neustále rozrůstají.

Temní čarodějové

Nekromanté mají zřejmý zájem o Základní magii, která jim dovoluje ovládat čas, prostor a duši. V okruhu magie živlů dávají přednost školám Temnoty a Země, které ve spojení s jejich nemrtvými poskoky vytváří zajímavé kombinace.

Pochod mrtvých

Nižší nemrtví jsou zpravidla pomalí a neohrabaní, své nepřítele však dokáží udolat počty. Lichové a Upíři jsou na druhou stranu hroziví protivníci zběhlí v umění boje i magie.

Asha potřebuje všechny

Nekromanté pohlíží na padlé nepřátele jako na zdroj surovin, který si jen říká o to, aby jej někdo využil, jejich duše a těla jsou oživeny, aby mohla sloužit svým novým pánům. Specialisté na vyčerpávající válku, Vládci Smrti povedou své jednotky do útoku i celé hodiny s vědomím, že jejich armáda se nikdy neunaví.

 

Plán města

Village Hall

--> Town Hall
--> City Hall --> City Hall
Město úrovně 1
 
Město úrovně 2
 
Město úrovně 3
 
Město úrovně 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fort
Základní opevnění
HoMM6
Hřbitov
Garrison
HoMM6
Krypta
Hnisající krypta
HoMM6
Zřícená věž
Strašidelná věž
Order of Paladins
Tržiště
Tavern
Sál hrdinů
Holy Cathedral level 1
 
 
 
Village Hall
 
 
 
 
Village Hall
 
 
 
 
Citadel
Pokročilé opevnění
HoMM6
Kobka
Mauzoleum
HoMM6
Hrobka hniloby
Katakomba hniloby
HoMM6
Upíří panství
Upíří palác
Shipyard
Základní městský portál
Holy Cathedral level 1
Sál nesmrtelných
 
Holy Cathedral level 2
Sál nekromancie
 
Holy Cathedral level 3
Pole zkázy
<-->
 
Village Hall
 
 
 
Village Hall
 
 
 
 
 
Castle
Nejlepší opevnění
HoMM6
Pavoučí chrám
Pavoučí svatyně
 
 
Prison
Pokročilý městský portál
 
 
Holy Cathedral level 4
Oltář věčné služby
 
Holy Cathedral level 4
Ashiny přesýpací hodiny
<-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holy Avatar
Ashino nezlomné odhodlání