Heroes VII - Hrady - Sylvanští elfové - Budovy líhně

Přehled | Budovy | Budovy líhně | Hrdinové | Jednotky

 

Základní jednotky a speciální budovy

Pohádkové stromy

Pohádkové stromy

Cena: 1,000Zlato, 5Dřevo

Vyžaduje: Úroveň města 1

Popis: Základní příbytek.
Umožňuje najímat Skřítky s přírůstkem 19 jednotek týdně.

Skřítek

 

Pohádkový lesík

Pohádkový lesík

Cena: 1,500Zlato, 2Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Pohádkové stromy, Úroveň města 1

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Skřítky na Víly.

Víla

 

Jiskřivá fontána

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Svatyně dokonalé harmonie.

Jiskřivá fontána

Cena: 500Zlato, 5Dřevo

Vyžaduje: Pohádkové stromy, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Skřítky a Víly o +19.

SkřítekVíla

 

Posvátný háj

Posvátný háj

Cena: 800Zlato

Vyžaduje: Úroveň města 1

Popis: Základní příbytek.
Umožňuje najímat Dryády s přírůstkem 20 jednotek týdně.

Dryáda

 

Posvátný háj 2

Posvátný háj 2

Cena: 1,200Zlato, 5Dřevo

Vyžaduje: Posvátný háj, Úroveň města 1

Popis: Vylepšení základního příbytku.

Umožňuje vylepšovat Dryády na Dubové dryády.

Dubová dryáda

 

Svatyně dokonalé harmonie

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Jiskřivá fontána.

Svatyně dokonalé harmonie

Cena: 400Zlato

Vyžaduje: Posvátný háj, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Dryády a Dubové dryády o +20 týdně.

DryádaDubová dryáda

 

Lovecká bouda

Lovecká bouda

Cena: 1,400Zlato, 10Dřevo

Vyžaduje: Úroveň města 3

Popis: Základní příbytek.

Umožňuje najímat Lovce s přírůstkem 11 jednotek týdně.

Lovec

 

Lovecká chata

Lovecká chata

Cena: 2,100Zlato, 5Dračí ocel

Vyžaduje: Lovecká bouda, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.

Umožňuje vylepšovat Lovce na Mistrovské lovce.

Mistrovský lovec

 

Střelnice

Střelnice

Cena: 700Zlato, 5Ruda

Vyžaduje: Lovecká bouda, Úroveň města 6

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Lovce a Mistrovské lovce o 11 týdně.

LovecMistrovský lovec

 

Elitní jednotky a speciální budovy

Kamenný kruh

Kamenný kruh

Cena: 4,000Zlato, 10Ruda

Vyžaduje: Úroveň města 6

Popis: Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Druidy s přírůstkem 7 jednotek týdně.

Druid

 

Kamenný prstenec

Kamenný prstenec

Cena: 5,500Zlato, 2Krystal dračí krve, 2Dračí ocel, 2Stínová ocel, 2Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Kamenný kruh, Úroveň města 6

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Druidy na Druidské staršíny.

Druidský stařešina

 

Kamenný most

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Kovárna zbraní.

Kamenný most

Cena: 2,000Zlato, 10Ruda

Vyžaduje: Kamenný kruh, Úroveň města 9

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Druidy a Druidské staršiny o 7 týdně.

DruidDruidský stařešina

 

Terasa tance čepele

Terasa tance čepele

Cena: 3,000Zlato, 15Ruda

Vyžaduje: Úroveň města 9

Popis: Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Tanečníky čepele s přírůstkem 6 jednotek týdně.

Tanečník čepele

 

Aréna tance čepele

Aréna tance čepele

Cena: 4,500Zlato, 10Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Terasa tance čepele, Úroveň města 9

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Tanečníky čepele na Mistry čepele.

Mistr čepele

 

Kovárna zbraní

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Kamenný most.

Kovárna zbraní

Cena: 1,500Zlato, 15Ruda

Vyžaduje: Terasa tance čepele, Úroveň města 9

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Tanečníky čepele a Mistry čepele o 6 týdně.

Tanečník čepeleMistr čepele

 

Měsíční paseka

Měsíční paseka

Cena: 6,000Zlato, 15Dřevo, 10Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Kamenný kruh, Úroveň města 12

Popis: Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Měsíční laně s přírůstkem 2 jednotek týdně.

Měsíční laň

 

Sluneční zahrada

Sluneční zahrada

Cena: 9,000Zlato, 5Stínová ocel, 5Dračí ocel

Vyžaduje: Měsíční paseka, Úroveň města 12

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Měsíční laně na Sluneční jeleny.

Sluneční jelen

 

Posvátný strom

Posvátný strom

Cena: 3,000Zlato, 15Dřevo, 5Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Měsíční paseka, Úroveň města 15

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Měsíční laně a Sluneční jeleny o 2 týdně.

Měsíční laňSluneční jelen

Šampionský jednotky a speciální budovy

Dračí oltář

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Útočiště entů.

Dračí oltář

Cena: 15,000Zlato, 20Ruda, 5Krystal dračí krve

Vyžaduje: Snový les/Příkop, Magický cech úrovně 4, Úroveň města 15

Popis: Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Zelené draky s přírůstkem 1 týdně.

Zelený drak

 

Dračí svatyně

Dračí svatyně

Cena: 18,000Zlato, 10Ruda, 10Dračí ocel, 5Stínová ocel

Vyžaduje: Dračí oltář, Úroveň města 15

Popis: Vylepšení šampiónského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Zelené draky na Smaragdové draky.

Smaragdový drak

 

Útočiště entů

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Dračí oltář.

Útočiště entů

Cena: 15,000Zlato, 20Dřevo, 5Krystal dračí krve

Vyžaduje: Snový les/Příkop, Magický cech úrovně 4, Úroveň města 15

Popis: Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Enty s přírůstkem 1 jednotky týdně.

Ent

 

Svatyně entů

Svatyně entů

Cena: 18,000Zlato, 5Dřevo, 10Krystal dračí krve

Vyžaduje: Útočiště entů, Úroveň města 15

Popis: Vylepšení šampionského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Enty na Starobylé enty.

Starobylý ent