Heroes VII - Hrady - Sylvanští elfové

Přehled | Budovy | Budovy líhně | Hrdinové | Jednotky

Sylvan, Strážci Irollanských lesů

Hrad - Sylvanští elfové

 

Sylvanští elfové - symbol

Sylvanští elfové - DruidSylvanští elfové jsou vznešený a trpělivý národ žijící v těsném souznění se zemí a lesy. Žijí v souladu se Sylannou, Dračí bohyní Země. Její rozvážná povaha a prastará moudra se odrážejí v jejich přístupu k životu a víře. Vnímají lesy a živoucí bytosti jako svou zodpovědnost a nezdrhají se potrestat ty, kteří jim uškodí.

Několik let před druhým zatměním prohlásil nejvyšší elfí král Arniel, ovlivněn skupinou pochlebovačů, že rozdělení moci v elfích zemích je příliš decentralizované a že tradiční způsob volby nejvyššího vládce (skrz druidy sdílenou vidinu) je nespolehlivý. Jeho řešením bylo přisvojit si moc nižších vládců, zbavit Druidy jejich postavení a učinit svůj vlastní titul dědičným.

Jednou z řady bouřících se vládců, kteří se jeho rozhodnutí vzepřeli, byla neblaze proslulá Královna Tuidhana. Spor mezi Arnielem a Tuidhanou vyústil v otevřenou válku, která vedla až k tomu, že Brythigga, matka všech stromů a původní sídlo elfích vládců, lehla popelem, zanechávajíc na zemi zčernalou jizvu, na které již nikdy víc nebude nic růst. Sám nejvyšší král Arniel byl požárem uvězněn a uhořel zaživa.

Místo, kde Brythigga původně stála bylo vymazáno ze všech map a dodnes na něj žádný elf nevstoupí. Byla vysvěcena nová Matka Stromů, ukrytá hluboko v lesích, ale s cizinci o ní nebude žádný elf mluvit.

Uběhla staletí, ale napětí mezi Elfy a Tuidhaniným lidem, kteří jsou nyní známí jako Temní elfové, přetrvává. Současný Nejvyšší král Alaron nyní pomalu obnovuje silnější vazby s ostatními národy. 

 

Vlastnosti

Pomsta přírody

Elfové nikdy neodpouští tomu, kdo ublíží přírodě. Jakmile je protivník označen za nepřítele přírody, tak se elfí vojsko nezastaví, dokud není zničen a z jeho pozůstatků se nestane hnojivo.

Ochránci harmonie

Většina elfů stále hledá ochranu u Dračice země. Na oplátku se z nich stali strážci země, a zejména všeho živého, ať už rostliny či živočicha, co z ní vzejde.

Mistři partyzánského boje

Pohyblivost je klíčem k úspěchu elfí taktiky. Jsou to mistři klamných ústupů, kterými své protivníky lákají do pro ně výhodnějších pozic. Lukostřelci a Druidové budou z úkrytu ostřelovat své protivníky, aby se následně přesunuli a ostřelovali je z nových pozic. Čím větší zmatek můžou svými šípy a kouzly vnést do řad svých protivníků, tím lépe.  

Lesní vojsko

Krom elfů se armády hvozdu skládají z pestré škály spřízněných lesních duchů. Skřítci a Víly, Entové a Dryády z hlubokých lesů, Měsíční laně a Sluneční jeleni. Ti všichni doprovází elfy dobrovolně v jejich bitvách.

 

Plán města

Village Hall

--> Town Hall
--> City Hall --> City Hall
Město úrovně 1
 
Město úrovně 2
 
Město úrovně 3
 
Město úrovně 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fort
Základní opevnění
HoMM6
Korálová bariéra
Korálové hradby
HoMM6
Korálová svatyně
Cathedral of Light
HoMM6
Očarované jezírko
Požehnané jezírko
Order of Paladins
Tržiště
Tavern
Sál hrdinů
Holy Cathedral level 1
 
 
 
Village Hall
 
 
 
Village Hall
 
 
 
 
 
Citadel
Pokročilé opevnění
HoMM6
Posvátný zdroj
Griffin Tower
HoMM6
Svatyně mrazu
Priory of the Holy Sun
HoMM6
Potopená aréna
Potopená škola bojových umění
Caravan
Vylepšené tržiště
Shipyard
Základní městský portal
 
Holy Cathedral level 1
Pagoda Velkého vyzyvatele
 
Holy Cathedral level 2
Svatyně vždytekoucích vod
<-->
 
Village Hall
 
 
 
 
Village Hall
 
 
 
 
Castle
Nejlepší opevnění
HoMM6
Oblačná hora
Transept of Elysium
 
 
 
Prison
Pokročilý městský portál
 
Holy Cathedral level 3
Pagoda mistra šermíře
 
Holy Cathedral level 4
Svatyně nebeských vod
<-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holy Avatar
Shalassin mrazivý dech