Heroes VII - Jednotky - Sylvanští elfové

Azyl | Akademie | Nekropole | Tvrz | Sylvanští elfové | Kobka | Neutrální

1. Základní jednotky

Skřítek

HoMM7

Účinnost

2-2

Útok

5

Život

11

Obrana

1

Chůze

5

Morálka

5

Štěstí

5

Iniciativa

35

Útočný dosah

-

Zlato

48

 

 

 

 

HoMM7

-

Víla je duchem přírody narozeným mezi květinami, jejichž vůni si ponechá po celý život. Druh květiny má rozhodující vliv na vzhled, osobnost i moc víly. Víly mají podobu miniaturních dětsky vypadajících humanoidů, kteří nemají na výšku víc než jednu stopu. Elfové mají společnost víl velice rádi a zvláště se jimi pak nechávají doprovázet druidové.

Chyba, skřítek nebo víla.

Víla - VylepšenýVylepšený

HoMM7

Účinnost

2-3

Útok

5

Život

12

Obrana

1

Chůze

6

Morálka

5

Štěstí

5

Iniciativa

38

Útočný dosah

-

Zlato

62

 

 

 

 

HoMM7

-

Skřítci mají podivně zbarvenou pokožku, vlasy a oči. Mají křídla, která vypadají jako motýlí, ale ve skutečnosti jsou to listy nebo okvětní plátky příslušné květiny. Tato křídla jim umožňují nesmírně rychle a dovedně létat. Skřítci v boji často rozsévají "vílí prach", který nepřátelům způsobuje svdění, kýchání a kašel a zabraňuje jim v oplácení útoku.

Žádné oplácení

2. Základní jednotky

Dryáda

HoMM7

Účinnost

2-2

Útok

2

Život

11

Obrana

2

Chůze

5

Morálka

5

Štěstí

0

Iniciativa

22

Útočný dosah

-

Zlato

45

 

 

 

 

HoMM7

-

Elf může žádat, aby byl po své smrti pohřben do živoucího kmene neta. Netřeba říkat, že mezi elfem a jeho vybraným nositelem musí existovat úzký vztah, aby bylo nezvyklý pohřební rituál vůbec možné provést. Živoucí srdce stromu obejme elfovy ostatky, zatímco kmen enta je pak samotným nositelem. Míza pak tělo nabalzamuje a v průběhu několika měsíců jej promění. Duch elfa se poté vrátí na Ashan jako lesní duch, dryáda.

Synergie entů

 

Dubová dryáda - VylepšenýVylepšený

HoMM7

Účinnost

2-3

Útok

2

Život

16

Obrana

2

Chůze

5

Morálka

5

Štěstí

5

Iniciativa

27

Útočný dosah

-

Zlato

59

 

 

 

 

HoMM7

-

Dryády mají podobu enta, který umožnil jejich zrod. Ke svým předkům jsou duchovně a tělesně připoutány. Dubové dryády se rodí z dubových entů a jsou silnější a odolnější než jiné druhy dryád. Ve válečných časech se proto skvěle uplatní.

Synergie entů Dar života

3. Základní jednotky

Lovec

HoMM7

Účinnost

2-4

Útok

5

Život

15

Obrana

3

Chůze

4

Morálka

5

Štěstí

0

Iniciativa

19

Útočný dosah

Půl

Zlato

100

 

 

 

 

HoMM7

-

V časech míru zásobují lovci elské komunity potravinami. Jsou respektováni pro své schopnosti a eleganci. Lovci se potulují po Irollandu, žijí v harmonii s přírodou a jejími nepsanými zákony. Nikdy bezúčelně nezabijí živou bytost. V časech války se ale nezdráhají využít svůj talent k zabíjení nepřátel z dálky.

 

Mistrovský lovec - VylepšenýVylepšený

HoMM7

Účinnost

2-4

Útok

5

Život

17

Obrana

3

Chůze

4

Morálka

5

Štěstí

0

Iniciativa

20

Útočný dosah

Půl

Zlato

130

 

 

 

 

HoMM7

-

Mistrovští lovci jsou odhodláni bránit lesní království přede všemi vetřelci. Jejich očarované luky jim umožňují vystřelit dvakrát, než si nepřítel vůbec uvědomí, co se děje.

Dvojitý výstřel

4. Elitní jednotky

Druid

HoMM7

Účinnost

5-8

Útok

6

Život

27

Obrana

6

Chůze

4

Morálka

5

Štěstí

0

Iniciativa

23

Útočný dosah

Půl

Zlato

286

 

 

 

 

HoMM7

-

Druidové jsou kněžími Sylvanny, dračí bohyně země. Díky tomu mají kontrolu nad různými přírodními silami, na které se v těžkých časech obrací.

Listové dýky

 

Druidský stařešina - VylepšenýVylepšený

HoMM7

Účinnost

6-9

Útok

7

Život

32

Obrana

7

Chůze

4

Morálka

5

Štěstí

0

Iniciativa

25

Útočný dosah

Úplné

Zlato

372

 

 

 

 

HoMM7

-

Než nejvyšší král Arniel získal svou moc, byl výběr krále na druidských starších, kteří museli sedět v sauně, dokud se neshodli na tom, kdo by měl být příštím vládcem. Tato tradice již neexistuje, ale druidští stařešinové jsou i nadále pilíři elfské společnosti a spirituality.

Listové dýky Trny

5. Elitní jednotky

Tanečník čepele

HoMM7

Účinnost

9-13

Útok

9

Život

38

Obrana

6

Chůze

5

Morálka

5

Štěstí

0

Iniciativa

29

Útočný dosah

-

Zlato

334

 

 

 

 

HoMM7

-

Elitní válečníci z řad elfů zasvěcují své životy složitému elfskému bojovému umění nazývanému bojový tanec. Tanečníci čepele se spoléhají na svou rychlost, nikoli na odolnost či hrubou sílu. Tanečníci čepele nenosí žádné zbroje, ale často svou kůži zdobí ochrannými magickými malbami.

Ostražitost

 

Mistr čepele - VylepšenýVylepšený

HoMM7

Účinnost

9-13

Útok

9

Život

48

Obrana

6

Chůze

5

Morálka

5

Štěstí

0

Iniciativa

34

Útočný dosah

-

Zlato

434

 

 

 

 

HoMM7

-

Tito válečníci prošli výcvikem u nejlepších šermířů Irollanu. Pohybují se nesmírně obratně, snad jako pírka ve větru. V boji jsou mistři čepele tak rychlí a účelní, že jejich čepel připomíná list zachycený vírem. Najde se jen málo protivníků, kteří dokáží odolat bleskovému náporu jejich zbraní.

Ostražitost Vířivá smrt

6. Elitní jednotky

Měsíční laň

HoMM7

Účinnost

17-23

Útok

13

Život

120

Obrana

13

Chůze

6

Morálka

5

Štěstí

5

Iniciativa

37

Útočný dosah

-

Zlato

1300

 

 

 

 

HoMM7

-

Mezi nejpodivnější a nejúžasnější bytosti z Lesního bludiště patří měsíční laně a sluneční jeleni, kteří patří mezi stejný rod jelenů soumraku. Měsíční laně jsou mírumilovná zvířata, ale pokud něco začne ohrožovat jejich pastviny, jsou schopny se velice účinně bránit. Nejeden pytlák již našel smrt pod kopyty rozzuřených měsíčních laní.

Nespoutaný

 

Sluneční jelen - VylepšenýVylepšený

HoMM7

Účinnost

19-25

Útok

15

Život

130

Obrana

13

Chůze

6

Morálka

5

Štěstí

5

Iniciativa

42

Útočný dosah

-

Zlato

1690

 

 

 

 

HoMM7

-

Samci jelenů soumraku jsou denními zvířaty, která čerpají svou sílu ze slunečního svitu. Nazývají se sluneční jeleni a často mají ohromné paroží, které připomíná slunce nebo hvězdy. Samci i samice jsou úžasnými bytostmi, ale zvláště samci vyzařují uklidňující auru.

Nespoutaný Inspirující přítomnost

7. Šampión jednotky

Zelený drak

HoMM7

Účinnost

75-77

Útok

18

Život

500

Obrana

26

Chůze

4

Morálka

0

Štěstí

0

Iniciativa

11

Útočný dosah

-

Zlato

5500

Stínová ocel

1

 

 

HoMM7

-

Avataři živelných bohů, draci, mají všechny možné tvary a velikosti. Šupiny mladého zeleného draka vypadají jako ostré kameny, které se v průběhu času pokryjí lišejníkem, někdy dokonce i jinou vegetací. Zelení draci jsou strážci země a přírody, a když se mezi stromy rozezní elfské válečné rohy, budou bránit les veškerou svou silou.

Imunita vůči zemi Regenerace

 

Smaragdový drak - VylepšenýVylepšený

HoMM7

Účinnost

75-77

Útok

18

Život

500

Obrana

26

Chůze

5

Morálka

0

Štěstí

0

Iniciativa

12

Útočný dosah

-

Zlato

7150

Stínová ocel

2

Dračí ocel

1

HoMM7

-

Jak zelený drak stárne, jeho šupiny se pomalu mění ve smaragdy, a to až do chvíle drakovy smrti. Tedy, než se drakova esence vrátí do duchovního světa. Na Ashanu zůstane pouze jeho smaragdová skořápka. Do Irollanu se vydala tyto vzácné kostry hledat už celá řada lovců pokladů, ale žádný z nich se nevrátil živý.

Imunita vůči zemi Regenerace Kyselinový dech

8. Šampión jednotky

Ent

HoMM7

Účinnost

35-44

Útok

18

Život

430

Obrana

25

Chůze

3

Morálka

5

Štěstí

0

Iniciativa

12

Útočný dosah

Úplné

Zlato

5500

Hvězdné stříbro

1

 

 

HoMM7

-

Entové jsou vzácní a výjimeční lesní duchové, kteří mají podobu velkých pochodujících stromů. Jsou živým ztělesněním síly přírody a růstu a jsou ochránci a pasáky všech stromů, rostlin a květin. Jsou to přirození spojenci elfů a sdílí s nimi unikátní symbiotický vztah. Někteří elfové se nechávají pohřbít do jejich kmenů, aby se reinkarnovali jako dryády.

Živoucí útočiště

 

Starobylý ent - VylepšenýVylepšený

HoMM7

Účinnost

45-59

Útok

20

Život

460

Obrana

31

Chůze

3

Morálka

5

Štěstí

0

Iniciativa

15

Útočný dosah

Úplné

Zlato

7150

Hvězdné stříbro

2

Krystal dračí krve

1

HoMM7

-

Život enta může trvat stovky i tisíce let. Nejstarší entové jsou pomalí a odolní a chrání je tlustá vrstva kůry zesílená staletími. Entové dokáží rozpohybovávat vegetaci kolem sebe a využívat ji jako zbraň proti nepřátelům lesa.

Živoucí útočiště Poutající kořeny

9. Podpůrné jednotky

Větší zemský elementál - Obléhací válečná jednotka

HoMM7

Účinnost

65-105

Útok

0

Život

2100

Obrana

8

Chůze

-

Morálka

0

Štěstí

0

Iniciativa

100

Útočný dosah

Úplné

Zlato

-

 

 

 

 

HoMM7

-

Zemští elementálové mívají obvykle podobu pohybujících se kamenných bytostí, jako by se snad kameny spojily jakýmsi lepidlem. Tito duchové někdy povstanou ze samého srdce elfských měst, která vzdávají hold Sylvanně, a někdy elfy doprovází i do války. Nejsilnější jedinci z řad zemských elementálů dokáží vyvolávat i zemětřesení dostatečně silná k poškození nejpevnějších budov a hradeb.

Poškození se stupňuje: 1. (65-105), 2. (80-130), 3. (105-165), 4. (140-200), 5. (195-235)

 

 

Balista sylvanských elfů - Útočná válečná jednotka

HoMM7

Účinnost

14-22

Útok

5

Život

200

Obrana

5

Chůze

-

Morálka

0

Štěstí

0

Iniciativa

27

Útočný dosah

Úplné

Zlato

1000

 

 

 

 

HoMM7

-

Elfové Irollanu nemusí obrovské válečné stroje tahat všude s sebou. Když je potřebují, požádají nedaleké dryády o to, aby vytvarovaly nedaleké stromy do potřebného tvaru.

Poškození se stupňuje: 1. (14-22), 2. (25-38), 3. (32-29), 4. (36-54), 5. (50-75)

 

 

Matka entů - Podpůrná válečná jednotka

HoMM7

Účinnost

-

Útok

0

Život

300

Obrana

5

Chůze

-

Morálka

0

Štěstí

0

Iniciativa

12

Útočný dosah

Úplné

Zlato

500

 

 

 

 

HoMM7

-

Entové začínají život jako obyčejné stromky a rozum získají až ve chvíli, kdy do mízy stromku pronikne dračí krev a oživí jej. V závislosti na druhu původního stromu mohou být entové buď bezpohlavní, případně mohou vykazovat mužské nebo ženské znaky. Matky entky jsou obvykle velmi ochranitelské vůči elfům a dalším lesním bytostem.

Léčení se stupňuje: 1. (20), 2. (40), 3. (60), 4. (120), 5. (300)

Obnovení