Heroes VII - Kouzla - Magie Temnoty

Vzduch | Oheň | Země | Voda | Světlo | Temnota | Základní | Pokřiky

Základní kouzla

Malassino pokušení

Malassino pokušení

Do konce dne zvyšuje o X% šanci, že se neutrální armády budou chtít přidat k hrdinovi.

Cena: 20 Mana

Vyžaduje: Kouzlo 1. úrovně

Sesílání: Mapa dobrodružství

 

Zoufalství

Zoufalství

Snižuje o X morálku cílové nepřátelské jednotky na dobu 3 kol.

Cena: 10 Mana

Vyžaduje: Kouzlo 1. úrovně

Sesílání: Bojiště

 

Slabost

Slabost

Snižuje o X útok cílové nepřátelské jednotky na dobu 3 kol.

Cena: 10 Mana

Vyžaduje: Kouzlo 1. úrovně

Sesílání: Bojiště

 

Začátečnická kouzla

Tvář strachu

Tvář strachu

Útoky způsobené cílovou spojeneckou jednotkou způsobí, že nepřátelé utečou o 2 políčka místo oplácení a snižuje jejich morálku o X na dobu 3 kol.

Cena: 15 Mana

Vyžaduje: Kouzlo 2. úrovně

Sesílání: Bojiště

 

Očista

Očista

Odstraní X pozitivních magických efektů z cílové nepřátelské jednotky, a to okamžitě.

Cena: 50 Mana

Vyžaduje: Kouzlo 2. úrovně

Sesílání: Bojiště

 

Expertní kouzla

Agónie

Agónie

Způsobí XY poškození temnotou cílové nepřátelské jednotce na začátku jejích příštích 3 kol.

Cena: 20 Mana

Vyžaduje: Kouzlo 3. úrovně

Sesílání: Bojiště

 

Stínový obraz

Stínový obraz

Vyvolá kopii cílové skupiny jednotek s velikostí X% originálu. Kopie se zničí, jakmile utrpí jakékoli poškození.

Cena: 40 Mana

Vyžaduje: Kouzlo 3. úrovně

Sesílání: Bojiště

 

Mistrovská kouzla

Stínový plášť

Stínový plášť

Příští 1 (max 2) útoky automaticky minou cílovou přátelskou jednotku. Efekt trvá po dobu 3 kol, nebo dokud všechny útoky neminou.

Cena: 80 Mana

Vyžaduje: Kouzlo 4. úrovně

Sesílání: Bojiště