Heroes VII - Kouzla - Magie Vzduchu

Vzduch | Oheň | Země | Voda | Světlo | Temnota | Základní | Pokřiky

Základní kouzla

Ylathova jasnozřivost

Ylathova jasnozřivost

Okamžitě odhalí kruhovou oblast s poloměrem X kolem cílového místa.

Cena: 10 Mana

Vyžaduje: Kouzlo 1. úrovně

Sesílání: Mapa dobrodružství

 

Bouřné šípy

Bouřné šípy

Zvyšuje útok cílové přátelské jednotky útočící z dálky o X, a to na dobu 3 kol.

Cena: 10 Mana

Vyžaduje: Kouzlo 1. úrovně

Sesílání: Bojiště

 

Bleskový výboj

Bleskový výboj

Uštědří XY poškození vzduchem všem jednotkám v blízkosti na začátku tahu jednotky. Pokud není žádná jednotka v blízkosti, kouzlo zůstane aktivní.

Cena: 10 Mana

Vyžaduje: Kouzlo 1. úrovně

Sesílání: Bojiště

 

Začátečnická kouzla

Poryv větru

Poryv větru

Okamžitě odsune cílovou jednotku o X polí v přímém nebo o Y polí v diagonálním směru.

Cena: 20 Mana

Vyžaduje: Kouzlo 2. úrovně

Sesílání: Bojiště

 

Blesk

Blesk

Okamžitě způsobí cílové jednotce XY poškození vzduchem.

Cena: 10 Mana

Vyžaduje: Kouzlo 2. úrovně

Sesílání: Bojiště

 

Expertní kouzla

Cyklón

Cyklón

Způsobí XY poškození vzduchem všem jednotkám v oblasti 2x2 a okamžitě je přemístí do okolní oblasti 8x8.

Cena: 30 Mana

Vyžaduje: Kouzlo 3. úrovně

Sesílání: Bojiště

 

Bleskové reflexy

Bleskové reflexy

Poskytne další zásah s bonusem X k útoku zblízka. Efekt trvá po dobu 3 kol. Pokud nepřítel může oplácet, útok navíc se provede po oplácení.

Cena: 35 Mana

Vyžaduje: Kouzlo 3. úrovně

Sesílání: Bojiště

 

Mistrovská kouzla

Řetězový blesk

Řetězový blesk

Okamžitě uštědří XY poškození vzduchem cílové jednotce a poté postupně zraní až 3 další náhodné jednotky v blízkosti, přičemž účinnost je vždy poloviční.

Cena: X Mana

Vyžaduje: Kouzlo 4. úrovně

Sesílání: Bojiště